Jonge hardlopers en preventie van een ingegroeide nagel

Onychocryptose of inguis incarnatus, een ingegroeide nagel, komt met enige regelmaat voor bij sporters. Spaanse onderzoekers hebben hier in 2017 onderzoek naar gedaan. Zij komen tot een aantal opmerkelijke uitspraken, die voor de Medisch Pedicure Sport van belang kunnen zijn. Reden om de resultaten van dit onderzoek per direct op te nemen in de lesstof voor de Medisch Pedicure Sport. Immers, door deze opleiding te volgen mag de (aanstaande) cursist er vanuit gaan, dat elke nieuwe ontwikkeling per direct wordt opgenomen in het lesmateriaal. Reeds afgestudeerde Medisch Pedicure Sport bij MSP Opleidingen zullen in nascholingen van de laatste ontwikkelingen op de hoogte worden gebracht.

Inleiding

Bij sporters komen vaker nagelaandoeningen voor. Vooral hardlopers en atleten die aan turnen, (ballet)dansen en ritmische gymnastiek doen hebben vaker nagelproblemen. Genoemd worden:

 • Lamellaire splitsing van de nagelplaat (zie foto 1);

 • Puntbloedinkjes in de nagel (zie foto 2);

 • Beau’s lines (zie foto 3), dit zijn breedte strepen;

 • Pigmentatie banden in de lengte van de nagel (zie foto 4);

 • Verdikte nagel, niet alleen ten gevolge van een schimmelinfectie;
 • Ingegroeide nagel.

De onderzoekers vonden deze nagelproblemen vooral bij jonge mensen, die veel aan sport doen, waarvoor zij hulp zochten in hun voetkliniek.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van nagelproblemen bleek een mechanisch trauma te zijn. Dit werd veroorzaakt door:

 • Te krap sportschoeisel;
 • Acuut trauma, ontstaan bij een botsing met een tegenstander of stoten;
 • Chronische microtraumata, ontstaan door een te brede, te lange of te korte sportschoen en/of veel draaien en keren, afremmen en sprinten in de sport.

Dit heeft de onderzoekers ertoe gebracht om te kijken of de dikte en de vorm van de nagel wellicht mede oorzaak kunnen zijn van deze problemen.

Opzet van het onderzoek

Bij 140 jonge mensen werd het onderzoek gestart. Van hen waren er 72 (45 mannen en 27 vrouwen) hardlopers, die meer dan 10 uur per week aan het trainen waren. De andere 68 waren van dezelfde leeftijd (gemiddeld 21 jaar), maar geen regelmatige sporters.

Verschillende eigenschappen van de nagel werden in kaart gebracht:

 • Hoe zag het distale einde van de nagel eruit? Men koos uit ovaal, vierkant, spits, en rond. De definitie van distale einde was: dat deel van het uiteinde van de nagel, dat los ligt van het nagelbed (en dus geknipt kan/moet worden).
 • De dikte van de nagel werd gemeten met een ‘caliper’ (zie foto 5 en 6).

 • Tevens werd het uiteinde van de nagel gebogen met de duim van de onderzoeker. Eerst werd in het midden getracht de nagel te buigen, daarna aan de beide zijkanten (zie foto 7 A, B, C en D).

Voor het resultaat werd de volgende score indeling gebruikt:

 • Zacht = alle zijden waren makkelijker buigbaar
 • Medium = het buigen lukte alleen met grote druk
 • Hard = geen buiging van de nagel mogelijk

Resultaten van het onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek waren interessant en zijn in onderstaande tabel (tabel 1) weergegeven.

In tabel 2 staan het aantal ingegroeide nagels tijdens de onderzoeksperiode aangegeven.

De onderzoekers concluderen uit deze getallen, dat de hardheid van de nagel van de hallux onder invloed van hardlopen toeneemt (29x bij de sporters en slechts 10x bij de niet-sporters). Dit komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De onderzoekers verklaren dit, door de grotere druk die op de nagel komt tijdens het hardlopen, in het bijzonder tijdens het afwikkelen van de voet in de sportschoen. Bij mannen is deze groter dan bij vrouwen gezien het hogere tempo van lopen.
De vrouwelijke sporters hebben echter vaker een ingegroeide nagel dan mannelijke atleten. Opvallend is, dat in de groep van de niet-sporters bij vrouwen meer ingegroeide nagels voor komen dan bij mannelijke niet-sporters. Dit wordt gerelateerd aan de ‘puntige’ schoenen, die vrouwen vaker dragen. Echter, dit is niet daadwerkelijk onderzocht in deze studie.
De diktemeting van de nagels heeft niet veel informatie opgeleverd, maar wel de hardheid van de nagels. Bij mannen met een harde nagelconsistentie bleek een groter risico op een ingegroeide nagel te zijn.

Conclusie

De medisch pedicure sport zal bij de behandeling van jonge hardlopers in moeten zetten op preventie van ingegroeide nagels. Juist daarom is de opleiding tot Medisch Pedicure Sport in het leven geroepen. Deze professional vindt meer en meer een weg in de preventie van voet- en nagelaandoening. Dit onderzoek uit Spanje ondersteunt dit en toont aan dat de juiste weg is ingezet met een aparte opleiding voor de Medisch Pedicure Sport.

Bron:

Perez et al. Relation between nail consistency and incidence of ingrown toenails in young male runners. Journal of the American Podiatric Medical Association. Vol107; no.2; march/april 2017: 137-143

 

Tapen van de voet ter preventie van sportblessures

Met het erkennen van de specialisatie Medisch Pedicure Sport zijn er nieuwe technieken en kennis domeinen waar de medisch pedicure zich in kan en moet verdiepen. Met deze technieken kan de Medisch Pedicure Sport veel betekenen voor iedereen die tijdens of na het sporten (lichte) klachten heeft of een eerder opgelopen en nu genezen blessure wil  voorkomen.

Door: Margreet van Putten, arts/onderzoeker, docent

Verschillende tape technieken

Wit sporttape
In de 60-er jaren werd er voor het eerst niet-elastisch wit katoenen tape gebruikt om kwetsbare gewrichten van  sporters te ondersteunen. Deze techniek staat en valt met de kennis van de anatomie van de voet. Doel is het ondersteunen van kapsel, banden en spieren/pezen. Het beperken van een pijnlijk of te soepel (geworden) gewricht of structuur is het doel van sporttapings. Let wel: men moet wel weten wat men doet: Wordt een sporttaping verkeerd aangelegd, dan kan deze soms leiden tot toename van klachten.

Kinesiotape
Een geheel andere methode van tapen werd gepresenteerd door dr. Kenzo Kase uit Japan in 1973. Hij ontwikkelde en onderbouwde zijn eigen methode: Kinesio®taping. Met behulp van een tweezijdige elastische tape kunnen niet alleen gewrichten en peesplaat (plantaire fascie), maar ook spieren worden ondersteund. In 1988 tijdens de Olympische Spelen in Seoel liepen er ineens atleten met gekleurde stroken tape op hun voeten, benen, schouders en rug. Dankzij het werk van dr. Kenzo Kase is deze techniek inmiddels volledig geaccepteerd in de sportwereld.

Dynamic tape
De Australische bewegingswetenschapper Ryan Kendrick heeft in 2009 wederom een nieuwe wijze van tapen, de Dynamic® tape, geïntroduceerd. Dynamic tape ook een elastische tape, is naar 4 zijden rekbaar en heeft andere eigenschappen dan Kinesiotape.

In onderstaande tabel staan de eigenschappen van deze tapevormen benoemd:

 

Foto 1.
Van links naar rechts: Wit sporttape, blauw Kinesiotape en Dynamic tape (Tattoo print).
Elke tape is in verschillende maten (smal en breed) verkrijgbaar.
Bron: MSP Opleidingen

Elke tapetechniek heeft een eigen doel:

 • Sporttape staat beperkte beweging toe, geeft druk waardoor evt. zwelling tegengegaan wordt en voorkomt verergering van een blessure en vermindering van het spiervolume (= atrofie). Tevens kan de sporter sportactiviteiten sneller weer gaan hervatten;
 • Kinesio®tape geeft juist geen bewegingsbeperking, maar prikkelt de sensoren in de huid. Door de structuur van de tape, ook wel ‘krimpwerking’ genoemd, wordt de huid ‘opgetild’. De tape wordt onder lichte rek op de huid aangebracht. Daardoor worden huid, spieren, gewrichten, spieromhulsels (fascie) en de circulatie positief beïnvloed. Gevolg:  bewegingen in een gewricht worden beter gestuurd en gewrichten worden actief gestabiliseerd. Er zijn er geen beperkingen in de bewegingsuitslagen;
 • Dynamic®tape controleert de mechanische werking, waardoor de belasting van het aangedane gewricht of de pijnlijke spier wordt verminderd. Er is een positieve invloed op en het diepe gevoel ( = propriocepsis). Deze neurofysiologische werking maakt dat bewegen beter zal verlopen.

Het doel van alle drie de tapetechnieken is verbeteren en/of beschermen van de functie van een gewricht of spier(en). Het kiezen van welke tapemethode, wanneer en met welke adviezen aan de sporter vraagt om kennis van deze technieken en inzicht in sportblessures.

Tapen en preventie in de sport

Bovenstaande verschillen maken al duidelijk, dat men niet ‘zomaar’ kan gaan tapen. Bij een acute blessure zal de Medisch Pedicure Sport niet de hoofdbehandelaar zijn. Dat is ook niet wenselijk: een goede diagnose en een gedegen behandelplan is het werk van (para)medici. De rol van de Medisch Pedicure Sport is gericht op preventie in de sport. Het doel van preventie is zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen:

 • Primaire preventie = er is geen sportblessure, maar men wil voorkomen dat er een sportblessure ontstaat
 • Secundaire preventie = voorkomen dat een sportblessure verergert
 • Tertiaire preventie = voorkomen van herhaling van een blessure

Bijvoorbeeld: iemand gaat een lange wandeltocht maken en is bang dat er blaren gaan ontstaan. Het intapen van de voeten ter voorkoming van blaren is primaire preventie. Als deze persoon al eerder blaren heeft gehad en die zijn nog niet helemaal genezen, dan spreken we van secundaire preventie. Zijn er eerder blaren geweest en wil de wandelaar niet dat deze opnieuw terugkomen, dan is dat tertiaire preventie.

Foto 2.
Allergische reactie op tape.
Bron: MSP Opleidingen

De Medisch Pedicure Sport zal kennis van en inzicht in deze drie vormen van preventie moeten hebben, alvorens een juiste beslissing te kunnen nemen over al of niet tapen en met welke soort taping aan de slag te gaan.

Beslissen om te gaan tapen

Hoe en waarom welke techniek te gebruiken, zal worden geleerd tijdens de opleiding tot Medisch Pedicure Sport (zie ook: www.sportpedicurenet.nl )

 

Casus bespreking

Teun, 26 jaar, geniet van een lekkere strandvakantie in Griekenland.
Hij  heeft daar meegedaan aan een potje beachvolleybal. Daarbij is hij ‘blijven steken’ met zijn linker grote teen in het zand. Hij heeft daarbij al het ware het grote teengewricht (MTP1-gewricht) overstrekt (= hyperflexiebeweging). Dat was pijnlijk, er was zwelling en na een paar dagen ontstond een blauwe plek rondom het aangedane gewricht. Hij heeft een paar dagen moeilijk kunnen lopen. Voor de zekerheid is hij naar een ziekenhuis gegaan, maar op de röntgenfoto was gelukkig geen breuk te zien. Verder was er niets aan te doen zei men in het ziekenhuis.

Nu is het 4 weken later. Hij loopt weer normaal, maar als hij gaat voetballen, dan begint het aangedane gewricht toch weer pijnlijk te worden. U bent sinds kort betrokken bij zijn voetbalclub en vraagt u om advies.

Uit uw onderzoek blijkt, dat alleen de bewegingsuitslag van het MTP1-gewricht in plantairflexie richting nog wat beperkt en pijnlijk is. De voetbalschoenen zijn aan de krappe kant, maar zijn dagelijkse schoenen zijn breed en geven minder last dan de voetbalschoenen.

Deze aandoening wordt  ‘zandteen’ genoemd, een bekende blessure in de sportwereld. Dit betekent, dat de bandjes rondom het MTP1-gewricht aangedaan zijn. Dit herstelt vanzelf met de nodige rust. Aangezien Teun toch graag wil voetballen stelt u voor nu direct een taping aan te leggen met sporttape, wat het gewricht (mechanisch) ondersteunt (zie foto 3).

Foto 3.
Sporttape ter ondersteuning van een zandteen.
Bron: MSP Opleidingen

Na 3 weken en enkele tapings later, zijn de klachten vrijwel verdwenen. Mevrouw wil aan een meerdaagse wandeltocht gaan deelnemen. Nu kiest u voor de Kinesio- of Dynamic tape (zie foto 4 en 5), omdat de mechanische ondersteuning minder nodig is en deze tapings langer op de voet kunnen blijven zitten. Deze keuze voor een elastische taping is goed, omdat verbetering van de propriocepsis en de aansturing van het gewricht nu voorop staan.

Foto 4. 
Dynamic taping van het MTP1-gewricht.
Bron: MSP Opleidingen

Foto 5. 
Kinesio taping van het MTP1-gewricht.
Bron: MSP Opleidingen

Mevrouw S. is erg tevreden en wil nog regelmatig een nieuwe taping, omdat dit haar veel vertrouwen geeft.

Tenslotte

Tapetechnieken zijn een nieuwe techniek, behorend bij de vaardigheden van een Medisch Pedicure Sport.
Belangrijk is, dat u ook kennis heeft  van de onderliggende  theorie en een voetonderzoek kunt uitvoeren. Pas dan kunt u gemotiveerd kiezen tussen verschillende methoden van tapen.

Opleiding Medisch Pedicure Sport

Interesse om uw praktijk een nieuw perspectief te geven door het volgen van de opleiding Medisch Pedicure Sport?
Kijk dan hier.

Accreditatie nascholing Chronische Enkelklachten in de praktijk van de sportpedicure / medisch pedicure sport

Vandaag ontvingen we bericht van het SCAS (= Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) dat de nascholing Chronische Enkelklachten in de praktijk van de sportpedicure / medisch pedicure sport, is gewaardeerd met 6 punten voor het SCAS register.

De regeling van het SCAS voor hercertificering is vastgelegd in SCAS document SCAS 1151.
(website SCAS geraadpleegd 15-09-2017)

Onderstaand een samenvatting van dit document.

Normen en eisen

Ervaring

1. Werkzaam als Medisch Pedicure Sport voor 80 uur per jaar (240 voor drie jaar). Aantoonbaar middels een Eigen verklaring en/of Derden verklaring.

Opleiding

2. Bijscholingen voor: 5 punten per jaar, dus 15 punten voor de totale periode.
3. Aangesloten bij een klachtenregeling (volgens de eisen van de Wkkgz) voor Medisch Pedicure Sport. Met een lidmaatschap van Provoet bent u automatisch aangesloten bij deze klachtenregeling.
4. De aanvrager onderschrijft de Beroepscode (medisch) pedicure.
5. Beschikt over ‘specifiek materiaal’ als Medisch Pedicure Sport (SCAS 1220).

 • Periode Certificeringsperiode: 3 jaar
 • Kosten € 120,- voor 3 jaar

Video opleiding Medisch Pedicure Sport

Bekijk de video van de opleiding medisch pedicure sport gemaakt door Amice Opleidingen.

MSP Opleidingen geeft de opleiding Medisch Pedicure Sport in samenwerking met collega opleiders Amice Opleidingen en MSK – Havenco Opleidingsinstituut. MSP Opleidingen is initiatiefnemer van de opleiding Medisch Pedicure Sport en heeft in samenwerking met ProVoet en de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg voor de medisch pedicures in Nederland een nieuw beroepsperspectief ontwikkeld.

Voor meer informatie over de opleiding Medisch Pedicure Sport:

Sportpedicurenet op bezoek bij Angelique Hofstede

Samenwerken als medisch pedicure sport in de sportzorgketen met podotherapeuten, fysiotherapeuten en sportartsen? Voor Angelique Hofstede is dit werkelijkheid geworden. Lees het interview van Sportpedicurenet met deze vakvrouw die full time actief is op verschillende lokaties in Nederland.

“Een goed resultaat staat of valt met een luisterend oor”

Begonnen als schoonheidsspecialiste heeft Angelique zich verder ontwikkeld als Pedicure en Medisch Pedicure. In haar vrije tijd vind je Angelique vaak in de sportschool. Ze traint 5x per week voor kickboksen en spart regelmatig met wedstrijdboksers. Angelique houdt van sport! In het verleden heeft ze in Duitsland zelfs aerobic en fitness lessen gegeven. Niet zo vreemd dus dat ze zich toen de mogelijkheid er eenmaal was zich direct heeft aangemeld voor de opleiding Medisch Pedicure Sport. Inmiddels is ze al weer een tijdje medisch pedicure sport. En met veel passie!

Angelique: “De opleiding medisch Pedicure Sport was voor mij een echte verrijking. Ik heb veel inspiratie opgedaan en geleerd over sportblessures, schoenadvies, tapen en het adviseren van sporters. Kennis is macht! Door de lessen van de expert docenten kan ik nu in mijn praktijk met veel zelfvertrouwen mijn klanten op een hoger niveau helpen en adviseren.

Medisch pedicure Praktijk Angelique

Angelique werkt van maandag t/m vrijdag fulltime ca. 50 uur per week op diverse lokaties in Nederland. Haar hoofdvestiging is in Zwolle, in het prachtige pand aan de Thorbeckegracht.

Daarnaast werkt ze op locatie bij de fysiotherapiepraktijken van de Akker in Elburg en Wezep.


Als slagroom op de taart is Angelique 1x in de 4 weken in Amsterdam bij Fysiomed. Fysiomed bestaat o.a. uit een sportmedisch centrum, een fitnesscentrum voor zowel revalidatie- als voor performance-trajecten en een fysiek- en mentaal testlaboratorium. Ze werkt daarbij in het bijzonder nauw samen met de podotherapeuten Myrthe en Sharon Beld. Sharon en Myrthe Beld hebben beiden een topsportachtergrond in het basketball en zijn momenteel in opleiding tot sportpodotherapeut.

Fysiomed is een gerenommeerd Sportmedisch Centrum met veel samenwerkende disciplines in de sportzorgketen.


Samenwerking vindt Angelique sowieso erg belangrijk. “Bij de Akker Fysiotherapie werk ik samen met InnoFeet, een praktijk van podotherapeuten in onze regio. Samen met hen werk ik voor de diabetes poli vanuit het Isala ziekenhuis in Zwolle. De samenwerking is erg goed, via de app hebben we snel contact met elkaar. Erg leuk is dat ik ook wel eens meeloop met het zogenaamde “voetenteam”, een samenwerking van de internist, de hart- en vaatchirurg en de podotherapeut”.

Luisteren

Angelique vindt goed luisteren naar haar klanten heel erg belangrijk. Angelique: “Een goed resultaat staat of valt met een luisterend oor. Enige tijd geleden bijvoorbeeld kreeg ik een klant met voet- en knieproblemen. Diverse zorgverleners hadden haar al proberen te helpen, echter zonder resultaat. Ik vroeg haar of ze al eens bij haar naar de stand van de voeten had gekeken. Dat bleek niet het geval te zijn. Na mijn verwijzing naar een samenwerkende podotherapeut en het aanmeten van steunzolen, zijn de klachten verholpen. Ze kan nu weer volop schaatsen en is ontzettend blij met mijn advies en verwijzing.

Klanten

Angelique krijgt het merendeel van haar cliënten zonder reclame te maken. Haar klanten bevelen haar aan bij hun vrienden en kennissen en zorgen zo voor nieuwe klanten in haar medisch pedicurepraktijk. Angelique: “Ik doe gewoon mijn werk, maar wel zo goed mogelijk. Ik vind iedere cliënt belangrijk, iedere cliënt heeft recht op goede zorg, zonder aanzien des persoons”. Na mijn opleiding Medisch Pedicure Sport krijg ik langzamerhand ook steeds meer sporters in mijn praktijk. Op dit moment zijn het vooral wandelaars. Ze komen zelfs naar Zwolle vanuit Hengelo of Nijverdal voor mijn behandeling en advies.

Bekendheid Medisch Pedicure Sport

“Ik merk in de praktijk dat de fysiotherapeuten en podotherapeuten mijn registratie bij het SCAS (= Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) zeer waarderen en mij steeds meer gaan zien als collega in de sportzorgketen. De flyer die ik heb gemaakt tijdens mijn opleiding helpt bij het verder bekend maken van de specialisatie Medisch Pedicure Sport. Ik zou het toejuichen als ProVoet wat meer zou doen aan de bekendheid van de specialisatie Medisch Pedicure Sport en zich hiermee zou durven te profileren. Momenteel loopt een TV campagne. Op zich prima, maar naar mijn idee een gemiste kans om juist de Medisch Pedicure Sport hiermee te promoten. Ik vind het niet goed dat basispedicures zich profileren als Sportpedicure, dat geeft onduidelijkheid bij de zorgprofessionals in de markt”.

Tenslotte

Angelique is een prachtig en inspirerend voorbeeld van een gedreven pedicure professional. Zij geeft elke behandeling alles wat ze heeft vanuit de diepe overtuiging dat haar cliënten de best mogelijke zorg verdienen. Ze kijkt nu al uit naar het podotherapeuten congres waar medisch pedicures sport ook welkom zijn. Sportpedicurenet wenst Angelique heel veel succes in haar praktijk en haar verdere ontwikkeling als medisch pedicure sport!

Meer informatie en afspraken:
www.medischpedicurepraktijkangelique.nl

Voetbalblessures en de medisch pedicure sport

Hebt u ook zo genoten van de Nederlandse Leeuwinnen?
Het zal bijna niemand ontgaan zijn, dat het Dames Nederlands Voetbalelftal Europees Kampioen is geworden. Ze bezorgden Nederland een ‘oranje roes’ en heel veel plezier en enthousiasme. Dit leidt ongetwijfeld tot een enorme toestroom van jonge meisjes en vrouwen, die ook gaan voetballen. Nu is voetbal heel leuk, maar gaat soms ook gepaard met pijnlijke en langdurige voetblessures. Voetbal is immers een zogenaamde contactsport, waarbij veelvuldig contact ontstaat tussen 2 voetballers/-sters. Dit artikel geeft een kort inzicht in specifieke voetbalblessures en tevens wat uw rol, als Medisch Pedicure Sport, daarbij zou kunnen zijn of worden.


Bron: blikopnieuws

Inleiding

Specifieke voetbalblessures kunnen onder andere als volgt worden ingedeeld:

 1. Contactblessures;
 2. Sportblessures door voetbalschoenen;
 3. Sportblessures door de ondergrond.

Achtereenvolgens worden deze blessures kort besproken en tevens wordt aangegeven wat de Medisch Pedicure Sport kan betekenen voor geblesseerde voetballers, zowel qua preventie als behandeling. Deze kennis en vaardigheden maken onderdeel uit van de SCAS-geaccrediteerde opleiding tot Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen in Leiden.

Contactblessures

Veelvuldig zijn dit soort blessures te zien op de voetbalveld: een speler wil de bal een ferme trap geven en een tegenstander probeert de bal te blokken. Gevolg: voet tegen voet met een pijnlijke kneuzing of erger, een breuk tot gevolg. Of: twee spelers springen op en willen de bal koppen. De ene speler land op de voet van de ander. Gevolg: blauwe teennagel(s); kneuzing van een teen of middenvoetsbeentje.


Het kennen van ‘eerste hulp bij sportongevallen’ (EHBSO) en het juist handelen in de acute situatie zal de Medisch Pedicure Sport moeten kunnen toepassen. Vaker zal men zich pas bij u melden als het letsel in bv. het weekend ontstaan is. Dan is het kunnen testen van tenen, voor- en achtervoet op mogelijk letsel, het kunnen ingrijpen bij pijnlijke nagel- en huidproblemen die zijn ontstaan en het geven van de juiste therapie en adviezen onderdeel van het werk van de Medisch Pedicure Sport.

Sportblessures door voetbalschoenen

Voetbal wordt gespeeld op natuurgras en op kunstgras. In beide gevallen dient de Medisch Pedicure Sport te kunnen adviseren over het soort schoenen, welke noppen men onder de schoenen moet hebben en over de pasvorm. Sportschoenkennis is erg belangrijk.
Typische sportblessures ten gevolge van voetbalschoenen ontstaan vaak, omdat de voetbalschoen vaak erg krap om de voet zit (‘voetballers kunnen de bal dan beter raken’, maar…), waardoor kneuzingen van tenen, blauwe teennagels, blaren en/of bloedblaren kunnen ontstaan. Een niet zo bekende blessure is bijvoorbeeld het Joplin’s neuroma rond de grote teen. Een lastige blessure, die gepaard gaat met tintelingen, pijn en soms een doof gevoel. Elke voetballer wil elke week trainen en wedstrijden spelen, dus de behandeling van de Medisch Pedicure Sport zal daarop ingericht moeten zijn. Materiaalkennis en techniek zijn dan van groot belang.
Een ander probleem wat gezien wordt bij voetballers is, dat voetbalschoenen vrijwel geen voetbed hebben. Geen schokdemping betekent een extra ‘aanslag’ op de peesplaat onder de voet. Met behulp van verschillende tapingtechnieken kan de Medisch Pedicure Sport veel betekenen voor die voetballers, die daar last van hebben.

Sportblessures door de ondergrond

Het maakt wel degelijk verschil of natuurgras nat of droog is. Zachte en keiharde velden komen in de loop van elk seizoen voor. Kunstgras is bijna altijd van dezelfde hardheid, maar velden kunnen verslijten, niet zo goed bijgehouden worden, enz. Eén van de grote risico’s is het blijven steken in kunstgras, waarbij het grote teengewricht (MTP1-gewricht) als het ware dubbelslaat. Ook nu kan een Medisch Pedicure Sport veel betekenen in het herstel en in de preventie van een nieuw letsel middels een goed aangelegde taping.

Verschillende materialen en technieken (sporttape, dynamic taping en kinesiotaping) zijn onderdeel van de opleiding tot Medisch Pedicure Sport, maar u leert ook wanneer u kiest voor welke techniek en welk materiaal.

Samenvattend

Wordt u al nieuwsgierig en denkt u dat deze mooie opleiding een aanvulling is op uw beroepsvaardigheden? MSP Opleidingen nodigt u gaarne uit om u nader te oriënteren via de website: www.mspopleidingen.nl

Wij staan voor u klaar:
Joost Mentink, directeur MSP Opleidingen
Margreet van Putten, inhoudsdeskundige en ontwerper van de opleiding Medisch Pedicure Sport

specialisatie sportpedicure-palperen-voorvoet-2

Voetwond diabetespatiënt vaak niet tijdig behandeld

Veel mensen met diabetes hebben open wonden op hun voet die niet of niet op tijd worden behandeld. Ze zien de wondjes niet snel en voelen ze vaak ook niet goed door een verminderde bloeddoorstroming of beschadigde zenuwen. Betere controle is nodig.
Dat blijkt uit onderzoek van arts Margreet van Putten en podotherapeut Monique Janssen in bijna honderd podotherapiepraktijken.

Van de in totaal 538 patiënten met een hoog risico bleken er 145 deze niet-genezende wonden (ulcus) bij jaarlijkse screening al te hebben. Voor diabetespatiënten zijn deze wonden gevaarlijk, omdat ze zonder behandeling gaan ontsteken en uiteindelijk kunnen leiden tot amputatie.

Van de 145 patiënten had de meerderheid – 81 – echter nog geen behandeling. Zij liepen gemiddeld al drie weken rond met de open wonden terwijl ze volgens de richtlijn binnen twee weken al moesten worden gezien. “Wij schrokken van de situatie”, zegt Janssen woensdag.

De andere 64 patiënten waren wel onder behandeling voor hun wonden, maar kregen die niet altijd van de juiste zorgverlener zoals een huisarts of podotherapeut. Zij kregen thuiszorg of gingen naar een pedicure, zo blijkt.

Volgens Janssen moeten mensen met diabetes hun voeten vaker zelf onderzoeken en bij open wondjes aan de bel trekken. Ook moet de voorlichting beter.

Bron: nu.nl 1 maart 2017

Nadere toelichting

Wij, de onderzoekers van bovenstaand onderzoek, hebben begrepen, dat er onder pedicures onrust is ontstaan over het nieuwsitem dat zowel op MedischContact.nl als op nu.nl is geplaatst. Dit betreurt ons zeer. Bij deze willen wij een korte toelichting geven op ons onderzoek, dat binnenkort aan de vakbladen van alle voetprofessionals aangeboden zal worden.
1. De gang van zaken is als volgt geweest:
Wij hebben ons wetenschappelijk opgestelde artikel aangeboden ter publicatie aan Medisch Contact. Dat is geweigerd, omdat dit onvoldoende past bij de doelgroep van MC. Wel wilde men een nieuwsitem plaatsen in hun dagelijkse nieuwsbrief. Een voorzet daartoe hebben wij in eerste instantie afgekeurd, na correctie en telefonisch contact is het u bekende stukje geplaatst. Vervolgens heeft nu.nl dit overgenomen.
Helaas is zo’n nieuwsitem een zeer korte en incomplete samenvatting van een heel uitgebreid onderzoek.

2. De inhoud van het uitgevoerde onderzoek:
In 2015 zijn alle patiënten met diabetes bekend in de 96 praktijken van Rondom Podotherapeuten onderzocht op voetproblemen en is de Sims classificatie en het bijpassende Zorgprofiel bepaald. Daarbij viel op, dat er veel niet eerder bekende ulcera ontdekt werden. Dit was reden om in 2016 uit te zoeken wat daar de reden van zou kunnen zijn.

Concreet:

Van de 4142 mensen met diabetes en zorgprofiel 2 t/m 4 werden 538 mensen in Sims 3 Zorgprofiel 4 ingedeeld. Van deze mensen hadden 145 diabetes patiënten een ulcus. Door status onderzoek en vragen stellen aan deze patiënten is achterhaald dat 64 van deze 145 mensen adequaat behandeld werden (2e lijns voetenteam, diabetespodotherapeut of (wond)specialist in het ziekenhuis) of werden behandeld door een niet-gekwalificeerde wondbehandelaar zijnde een pedicure of mensen van de thuiszorg. De andere 81 patiënten werden in het geheel niet behandeld.
In het artikel wordt wel uitgelegd, dat mensen voetzorg verward kunnen hebben met wondzorg. Slechts 6% van alle diabetes patiënten onder behandeling van de pedicure bleek geen adequate wondzorg te krijgen.

Het doel van het artikel is de noodzaak van de jaarlijkse voetonderzoek te benadrukken. De vertraging van wondbehandeling, deels door schuld van de patiënt zelf (patientdelay) en deels door het niet adequaat handelen van professionals (professionaldelay) is een 2e punt van aandacht. Als 3e doel is de noodzaak van patiënt educatie nogmaals benadrukt. Vooral omdat uit ons onderzoekt bleek, dat nog steeds veel mensen met een ulcus geen idee hadden dat dit schadelijk zou kunnen zijn.
Samenvattend: wij betreuren de onrust die is ontstaan, door een kort en onvolledig nieuwsbericht, wat onvoldoende de werkelijke inhoud van het onderzoek heeft weergegeven. Naar onze mening is de constatering, dat de (medisch) pedicure een niet gekwalificeerde behandelaar van wonden is een terechte opmerking. Echter wel in het perspectief dat pedicures een belangrijke rol spelen in de voetzorg voor mensen met diabetes. Ook de signalerende rol van pedicures is belangrijk en wordt in de meerderheid der gevallen uitstekend ingevuld en gecommuniceerd. Dit staat wel in het volledige artikel, maar niet in het nieuwsbericht op internet.

Monique Janssen, diabetespodotherapeut Rondom Podotherapie
Margreet van Putten, arts/onderzoeker

Groepsfoto cursusgroep sportpedicure / medisch pedicure sport Amersfoort

Daar staan ze dan: de trotse nieuwe sportpedicures / medisch pedicures sport opgeleid in het najaar 2016 in Amersfoort bij MSP Opleidingen.

We wensen alle nieuwe sportpedicures heel veel succes in de praktijk! De foto is directe genomen na de examens. 2 cursisten waren nog even afwezig, die staan apart op de foto!


 

Persbericht opleiding sportpedicure 16022017

BELANGRIJK: PERSBERICHT VAN MSP OPLEIDINGEN OVER DE SPORTPEDICURE / MEDISCH PEDICURE SPORT

Leiden – 16 februari 2017

Na rijp beraad heeft MSP Opleidingen besloten haar opleiding tot sportpedicure/medisch pedicure sport als test open te stellen voor de pedicure ‘plus’ (= pedicures met DV en/of RV aantekening). De testperiode zal plaatsvinden gedurende de nog 3 te starten opleidingen in 2017. Daarna zal geëvalueerd worden of dit een definitief besluit wordt.

Dit besluit is genomen in navolging van de ontwikkelingen in het werkveld.

Wél is MSP Opleidingen blij, dat de SCAS accreditatie en de daaruit voortvloeiende status nog steeds alleen maar geldt voor medisch pedicures, die een SCAS geaccrediteerde opleiding heeft gevolgd.
MSP Opleidingen is trots op haar opleiding tot Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport en kan en wil niet tornen aan het niveau van de lessen. Dit betekent, dat pedicures ‘plus’ die willen deelnemen aan deze opleiding aan alle eisen zullen moeten voldoen t.a.v. inhoud en examinering. Er zal geen apart voorbereidingstraject worden aangeboden.

Om te kijken of u met succes deze opleiding zou kunnen volgen verwijzen wij naar de ‘Test voor a.s. Sportpedicure Plus’ op de website www.sportpedicurenet.nl. Het diploma van de pedicure plus zal ‘Sportpedicure’ heten; het diploma voor de Medisch Pedicure zal de titel Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport blijven hebben.

Wat betekent dit nu als u een geïnteresseerde pedicure ‘plus’ bent?

 • Kijk op de website www.sportpedicurenet.nl en vul voor uzelf de ‘Test voor a.s. Sportpedicure Plus’ in. Kunt u 5x het antwoord ‘Ja’ invullen, dan is de MSP Opleiding tot Sportpedicure een goede keuze.
 • U kunt alsnog inschrijven voor de eerstvolgende cursus te beginnen op 13 maart a.s. bij MSK / Havenco opleidingen in Zaltbommel. Er zijn nog maar 6 plaatsen beschikbaar, dus wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • U kunt zich verder oriënteren op de website www.sportpedicurenet.nl . Alle informatie voor de medisch pedicure zal vanaf heden dus ook gelden voor de pedicure ‘plus’ met uitzondering van de SCAS accreditatie.
 • In het najaar van 2017 zullen er nog 2 opleidingen (met maximale deelname van 24 cursisten) aangeboden worden:- In Leiden bij MSP Opleidingen start de opleiding op zondag 17 september 2017 (dagopleiding).
  De cursusdata zijn: 17 september, 8 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december (examendag).- In Valkenswaard start de opleiding op maandag 11 september 2017 (avondopleiding).
  De cursusdata zijn: 11 en 18 september, 2, 9 en 30 oktober, 6, 20 en 27 november, 11 en 18 december, 12 januari 2018 (examendatum).
  Is uw belangstelling gewekt? Schrijf u dan snel in, want vol = vol!

Namens MSP Opleidingen,

Joost Mentink, Directeur MSP Opleidingen. info@mspopleidingen.nl
Margreet van Putten, Inhoudelijk coördinator Opleiding Sportpedicure/Medisch Pedicure Sport

Video Opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Bekijk deze leuke en informatieve video van Amice Opleidingen in Barneveld over de opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport.

Aan het woord komen o.a. Margreet van Putten, initiatiefnemer en docent van de opleiding en Tineke de Beer. Tineke geeft aan waarom zij, ondanks dat ze al meer dan 30 jaar actief is als pedicure en eigenaar van een grote praktijk, de opleiding heel waardevol vindt en zelf veel heeft geleerd tijdens de opleiding. Ze is ook heel enthousiast over de nieuwe doelgroep, de sporters, die je als medisch pedicure hiermee kunt bereiken en helpen.

Opleiding Sportpedicure – medisch Pedicure volgen bij Amice Opleidingen

Amice opleidingen start in samenwerking met MSP Opleidingen op 18 februari 2017 de opleiding Medisch Pedicure Sport.
Meedoen? Meldt u dan hier aan