Jonge hardlopers en preventie van een ingegroeide nagel

Onychocryptose of inguis incarnatus, een ingegroeide nagel, komt met enige regelmaat voor bij sporters. Spaanse onderzoekers hebben hier in 2017 onderzoek naar gedaan. Zij komen tot een aantal opmerkelijke uitspraken, die voor de Medisch Pedicure Sport van belang kunnen zijn. Reden om de resultaten van dit onderzoek per direct op te nemen in de lesstof voor de Medisch Pedicure Sport. Immers, door deze opleiding te volgen mag de (aanstaande) cursist er vanuit gaan, dat elke nieuwe ontwikkeling per direct wordt opgenomen in het lesmateriaal. Reeds afgestudeerde Medisch Pedicure Sport bij MSP Opleidingen zullen in nascholingen van de laatste ontwikkelingen op de hoogte worden gebracht.

Inleiding

Bij sporters komen vaker nagelaandoeningen voor. Vooral hardlopers en atleten die aan turnen, (ballet)dansen en ritmische gymnastiek doen hebben vaker nagelproblemen. Genoemd worden:

 • Lamellaire splitsing van de nagelplaat (zie foto 1);

 • Puntbloedinkjes in de nagel (zie foto 2);

 • Beau’s lines (zie foto 3), dit zijn breedte strepen;

 • Pigmentatie banden in de lengte van de nagel (zie foto 4);

 • Verdikte nagel, niet alleen ten gevolge van een schimmelinfectie;
 • Ingegroeide nagel.

De onderzoekers vonden deze nagelproblemen vooral bij jonge mensen, die veel aan sport doen, waarvoor zij hulp zochten in hun voetkliniek.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van nagelproblemen bleek een mechanisch trauma te zijn. Dit werd veroorzaakt door:

 • Te krap sportschoeisel;
 • Acuut trauma, ontstaan bij een botsing met een tegenstander of stoten;
 • Chronische microtraumata, ontstaan door een te brede, te lange of te korte sportschoen en/of veel draaien en keren, afremmen en sprinten in de sport.

Dit heeft de onderzoekers ertoe gebracht om te kijken of de dikte en de vorm van de nagel wellicht mede oorzaak kunnen zijn van deze problemen.

Opzet van het onderzoek

Bij 140 jonge mensen werd het onderzoek gestart. Van hen waren er 72 (45 mannen en 27 vrouwen) hardlopers, die meer dan 10 uur per week aan het trainen waren. De andere 68 waren van dezelfde leeftijd (gemiddeld 21 jaar), maar geen regelmatige sporters.

Verschillende eigenschappen van de nagel werden in kaart gebracht:

 • Hoe zag het distale einde van de nagel eruit? Men koos uit ovaal, vierkant, spits, en rond. De definitie van distale einde was: dat deel van het uiteinde van de nagel, dat los ligt van het nagelbed (en dus geknipt kan/moet worden).
 • De dikte van de nagel werd gemeten met een ‘caliper’ (zie foto 5 en 6).

 • Tevens werd het uiteinde van de nagel gebogen met de duim van de onderzoeker. Eerst werd in het midden getracht de nagel te buigen, daarna aan de beide zijkanten (zie foto 7 A, B, C en D).

Voor het resultaat werd de volgende score indeling gebruikt:

 • Zacht = alle zijden waren makkelijker buigbaar
 • Medium = het buigen lukte alleen met grote druk
 • Hard = geen buiging van de nagel mogelijk

Resultaten van het onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek waren interessant en zijn in onderstaande tabel (tabel 1) weergegeven.

In tabel 2 staan het aantal ingegroeide nagels tijdens de onderzoeksperiode aangegeven.

De onderzoekers concluderen uit deze getallen, dat de hardheid van de nagel van de hallux onder invloed van hardlopen toeneemt (29x bij de sporters en slechts 10x bij de niet-sporters). Dit komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De onderzoekers verklaren dit, door de grotere druk die op de nagel komt tijdens het hardlopen, in het bijzonder tijdens het afwikkelen van de voet in de sportschoen. Bij mannen is deze groter dan bij vrouwen gezien het hogere tempo van lopen.
De vrouwelijke sporters hebben echter vaker een ingegroeide nagel dan mannelijke atleten. Opvallend is, dat in de groep van de niet-sporters bij vrouwen meer ingegroeide nagels voor komen dan bij mannelijke niet-sporters. Dit wordt gerelateerd aan de ‘puntige’ schoenen, die vrouwen vaker dragen. Echter, dit is niet daadwerkelijk onderzocht in deze studie.
De diktemeting van de nagels heeft niet veel informatie opgeleverd, maar wel de hardheid van de nagels. Bij mannen met een harde nagelconsistentie bleek een groter risico op een ingegroeide nagel te zijn.

Conclusie

De medisch pedicure sport zal bij de behandeling van jonge hardlopers in moeten zetten op preventie van ingegroeide nagels. Juist daarom is de opleiding tot Medisch Pedicure Sport in het leven geroepen. Deze professional vindt meer en meer een weg in de preventie van voet- en nagelaandoening. Dit onderzoek uit Spanje ondersteunt dit en toont aan dat de juiste weg is ingezet met een aparte opleiding voor de Medisch Pedicure Sport.

Bron:

Perez et al. Relation between nail consistency and incidence of ingrown toenails in young male runners. Journal of the American Podiatric Medical Association. Vol107; no.2; march/april 2017: 137-143

 

Tapen van de voet ter preventie van sportblessures

Met het erkennen van de specialisatie Medisch Pedicure Sport zijn er nieuwe technieken en kennis domeinen waar de medisch pedicure zich in kan en moet verdiepen. Met deze technieken kan de Medisch Pedicure Sport veel betekenen voor iedereen die tijdens of na het sporten (lichte) klachten heeft of een eerder opgelopen en nu genezen blessure wil  voorkomen.

Door: Margreet van Putten, arts/onderzoeker, docent

Verschillende tape technieken

Wit sporttape
In de 60-er jaren werd er voor het eerst niet-elastisch wit katoenen tape gebruikt om kwetsbare gewrichten van  sporters te ondersteunen. Deze techniek staat en valt met de kennis van de anatomie van de voet. Doel is het ondersteunen van kapsel, banden en spieren/pezen. Het beperken van een pijnlijk of te soepel (geworden) gewricht of structuur is het doel van sporttapings. Let wel: men moet wel weten wat men doet: Wordt een sporttaping verkeerd aangelegd, dan kan deze soms leiden tot toename van klachten.

Kinesiotape
Een geheel andere methode van tapen werd gepresenteerd door dr. Kenzo Kase uit Japan in 1973. Hij ontwikkelde en onderbouwde zijn eigen methode: Kinesio®taping. Met behulp van een tweezijdige elastische tape kunnen niet alleen gewrichten en peesplaat (plantaire fascie), maar ook spieren worden ondersteund. In 1988 tijdens de Olympische Spelen in Seoel liepen er ineens atleten met gekleurde stroken tape op hun voeten, benen, schouders en rug. Dankzij het werk van dr. Kenzo Kase is deze techniek inmiddels volledig geaccepteerd in de sportwereld.

Dynamic tape
De Australische bewegingswetenschapper Ryan Kendrick heeft in 2009 wederom een nieuwe wijze van tapen, de Dynamic® tape, geïntroduceerd. Dynamic tape ook een elastische tape, is naar 4 zijden rekbaar en heeft andere eigenschappen dan Kinesiotape.

In onderstaande tabel staan de eigenschappen van deze tapevormen benoemd:

 

Foto 1.
Van links naar rechts: Wit sporttape, blauw Kinesiotape en Dynamic tape (Tattoo print).
Elke tape is in verschillende maten (smal en breed) verkrijgbaar.
Bron: MSP Opleidingen

Elke tapetechniek heeft een eigen doel:

 • Sporttape staat beperkte beweging toe, geeft druk waardoor evt. zwelling tegengegaan wordt en voorkomt verergering van een blessure en vermindering van het spiervolume (= atrofie). Tevens kan de sporter sportactiviteiten sneller weer gaan hervatten;
 • Kinesio®tape geeft juist geen bewegingsbeperking, maar prikkelt de sensoren in de huid. Door de structuur van de tape, ook wel ‘krimpwerking’ genoemd, wordt de huid ‘opgetild’. De tape wordt onder lichte rek op de huid aangebracht. Daardoor worden huid, spieren, gewrichten, spieromhulsels (fascie) en de circulatie positief beïnvloed. Gevolg:  bewegingen in een gewricht worden beter gestuurd en gewrichten worden actief gestabiliseerd. Er zijn er geen beperkingen in de bewegingsuitslagen;
 • Dynamic®tape controleert de mechanische werking, waardoor de belasting van het aangedane gewricht of de pijnlijke spier wordt verminderd. Er is een positieve invloed op en het diepe gevoel ( = propriocepsis). Deze neurofysiologische werking maakt dat bewegen beter zal verlopen.

Het doel van alle drie de tapetechnieken is verbeteren en/of beschermen van de functie van een gewricht of spier(en). Het kiezen van welke tapemethode, wanneer en met welke adviezen aan de sporter vraagt om kennis van deze technieken en inzicht in sportblessures.

Tapen en preventie in de sport

Bovenstaande verschillen maken al duidelijk, dat men niet ‘zomaar’ kan gaan tapen. Bij een acute blessure zal de Medisch Pedicure Sport niet de hoofdbehandelaar zijn. Dat is ook niet wenselijk: een goede diagnose en een gedegen behandelplan is het werk van (para)medici. De rol van de Medisch Pedicure Sport is gericht op preventie in de sport. Het doel van preventie is zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen:

 • Primaire preventie = er is geen sportblessure, maar men wil voorkomen dat er een sportblessure ontstaat
 • Secundaire preventie = voorkomen dat een sportblessure verergert
 • Tertiaire preventie = voorkomen van herhaling van een blessure

Bijvoorbeeld: iemand gaat een lange wandeltocht maken en is bang dat er blaren gaan ontstaan. Het intapen van de voeten ter voorkoming van blaren is primaire preventie. Als deze persoon al eerder blaren heeft gehad en die zijn nog niet helemaal genezen, dan spreken we van secundaire preventie. Zijn er eerder blaren geweest en wil de wandelaar niet dat deze opnieuw terugkomen, dan is dat tertiaire preventie.

Foto 2.
Allergische reactie op tape.
Bron: MSP Opleidingen

De Medisch Pedicure Sport zal kennis van en inzicht in deze drie vormen van preventie moeten hebben, alvorens een juiste beslissing te kunnen nemen over al of niet tapen en met welke soort taping aan de slag te gaan.

Beslissen om te gaan tapen

Hoe en waarom welke techniek te gebruiken, zal worden geleerd tijdens de opleiding tot Medisch Pedicure Sport (zie ook: www.sportpedicurenet.nl )

 

Casus bespreking

Teun, 26 jaar, geniet van een lekkere strandvakantie in Griekenland.
Hij  heeft daar meegedaan aan een potje beachvolleybal. Daarbij is hij ‘blijven steken’ met zijn linker grote teen in het zand. Hij heeft daarbij al het ware het grote teengewricht (MTP1-gewricht) overstrekt (= hyperflexiebeweging). Dat was pijnlijk, er was zwelling en na een paar dagen ontstond een blauwe plek rondom het aangedane gewricht. Hij heeft een paar dagen moeilijk kunnen lopen. Voor de zekerheid is hij naar een ziekenhuis gegaan, maar op de röntgenfoto was gelukkig geen breuk te zien. Verder was er niets aan te doen zei men in het ziekenhuis.

Nu is het 4 weken later. Hij loopt weer normaal, maar als hij gaat voetballen, dan begint het aangedane gewricht toch weer pijnlijk te worden. U bent sinds kort betrokken bij zijn voetbalclub en vraagt u om advies.

Uit uw onderzoek blijkt, dat alleen de bewegingsuitslag van het MTP1-gewricht in plantairflexie richting nog wat beperkt en pijnlijk is. De voetbalschoenen zijn aan de krappe kant, maar zijn dagelijkse schoenen zijn breed en geven minder last dan de voetbalschoenen.

Deze aandoening wordt  ‘zandteen’ genoemd, een bekende blessure in de sportwereld. Dit betekent, dat de bandjes rondom het MTP1-gewricht aangedaan zijn. Dit herstelt vanzelf met de nodige rust. Aangezien Teun toch graag wil voetballen stelt u voor nu direct een taping aan te leggen met sporttape, wat het gewricht (mechanisch) ondersteunt (zie foto 3).

Foto 3.
Sporttape ter ondersteuning van een zandteen.
Bron: MSP Opleidingen

Na 3 weken en enkele tapings later, zijn de klachten vrijwel verdwenen. Mevrouw wil aan een meerdaagse wandeltocht gaan deelnemen. Nu kiest u voor de Kinesio- of Dynamic tape (zie foto 4 en 5), omdat de mechanische ondersteuning minder nodig is en deze tapings langer op de voet kunnen blijven zitten. Deze keuze voor een elastische taping is goed, omdat verbetering van de propriocepsis en de aansturing van het gewricht nu voorop staan.

Foto 4. 
Dynamic taping van het MTP1-gewricht.
Bron: MSP Opleidingen

Foto 5. 
Kinesio taping van het MTP1-gewricht.
Bron: MSP Opleidingen

Mevrouw S. is erg tevreden en wil nog regelmatig een nieuwe taping, omdat dit haar veel vertrouwen geeft.

Tenslotte

Tapetechnieken zijn een nieuwe techniek, behorend bij de vaardigheden van een Medisch Pedicure Sport.
Belangrijk is, dat u ook kennis heeft  van de onderliggende  theorie en een voetonderzoek kunt uitvoeren. Pas dan kunt u gemotiveerd kiezen tussen verschillende methoden van tapen.

Opleiding Medisch Pedicure Sport

Interesse om uw praktijk een nieuw perspectief te geven door het volgen van de opleiding Medisch Pedicure Sport?
Kijk dan hier.

Voetbalblessures en de medisch pedicure sport

Hebt u ook zo genoten van de Nederlandse Leeuwinnen?
Het zal bijna niemand ontgaan zijn, dat het Dames Nederlands Voetbalelftal Europees Kampioen is geworden. Ze bezorgden Nederland een ‘oranje roes’ en heel veel plezier en enthousiasme. Dit leidt ongetwijfeld tot een enorme toestroom van jonge meisjes en vrouwen, die ook gaan voetballen. Nu is voetbal heel leuk, maar gaat soms ook gepaard met pijnlijke en langdurige voetblessures. Voetbal is immers een zogenaamde contactsport, waarbij veelvuldig contact ontstaat tussen 2 voetballers/-sters. Dit artikel geeft een kort inzicht in specifieke voetbalblessures en tevens wat uw rol, als Medisch Pedicure Sport, daarbij zou kunnen zijn of worden.


Bron: blikopnieuws

Inleiding

Specifieke voetbalblessures kunnen onder andere als volgt worden ingedeeld:

 1. Contactblessures;
 2. Sportblessures door voetbalschoenen;
 3. Sportblessures door de ondergrond.

Achtereenvolgens worden deze blessures kort besproken en tevens wordt aangegeven wat de Medisch Pedicure Sport kan betekenen voor geblesseerde voetballers, zowel qua preventie als behandeling. Deze kennis en vaardigheden maken onderdeel uit van de SCAS-geaccrediteerde opleiding tot Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen in Leiden.

Contactblessures

Veelvuldig zijn dit soort blessures te zien op de voetbalveld: een speler wil de bal een ferme trap geven en een tegenstander probeert de bal te blokken. Gevolg: voet tegen voet met een pijnlijke kneuzing of erger, een breuk tot gevolg. Of: twee spelers springen op en willen de bal koppen. De ene speler land op de voet van de ander. Gevolg: blauwe teennagel(s); kneuzing van een teen of middenvoetsbeentje.


Het kennen van ‘eerste hulp bij sportongevallen’ (EHBSO) en het juist handelen in de acute situatie zal de Medisch Pedicure Sport moeten kunnen toepassen. Vaker zal men zich pas bij u melden als het letsel in bv. het weekend ontstaan is. Dan is het kunnen testen van tenen, voor- en achtervoet op mogelijk letsel, het kunnen ingrijpen bij pijnlijke nagel- en huidproblemen die zijn ontstaan en het geven van de juiste therapie en adviezen onderdeel van het werk van de Medisch Pedicure Sport.

Sportblessures door voetbalschoenen

Voetbal wordt gespeeld op natuurgras en op kunstgras. In beide gevallen dient de Medisch Pedicure Sport te kunnen adviseren over het soort schoenen, welke noppen men onder de schoenen moet hebben en over de pasvorm. Sportschoenkennis is erg belangrijk.
Typische sportblessures ten gevolge van voetbalschoenen ontstaan vaak, omdat de voetbalschoen vaak erg krap om de voet zit (‘voetballers kunnen de bal dan beter raken’, maar…), waardoor kneuzingen van tenen, blauwe teennagels, blaren en/of bloedblaren kunnen ontstaan. Een niet zo bekende blessure is bijvoorbeeld het Joplin’s neuroma rond de grote teen. Een lastige blessure, die gepaard gaat met tintelingen, pijn en soms een doof gevoel. Elke voetballer wil elke week trainen en wedstrijden spelen, dus de behandeling van de Medisch Pedicure Sport zal daarop ingericht moeten zijn. Materiaalkennis en techniek zijn dan van groot belang.
Een ander probleem wat gezien wordt bij voetballers is, dat voetbalschoenen vrijwel geen voetbed hebben. Geen schokdemping betekent een extra ‘aanslag’ op de peesplaat onder de voet. Met behulp van verschillende tapingtechnieken kan de Medisch Pedicure Sport veel betekenen voor die voetballers, die daar last van hebben.

Sportblessures door de ondergrond

Het maakt wel degelijk verschil of natuurgras nat of droog is. Zachte en keiharde velden komen in de loop van elk seizoen voor. Kunstgras is bijna altijd van dezelfde hardheid, maar velden kunnen verslijten, niet zo goed bijgehouden worden, enz. Eén van de grote risico’s is het blijven steken in kunstgras, waarbij het grote teengewricht (MTP1-gewricht) als het ware dubbelslaat. Ook nu kan een Medisch Pedicure Sport veel betekenen in het herstel en in de preventie van een nieuw letsel middels een goed aangelegde taping.

Verschillende materialen en technieken (sporttape, dynamic taping en kinesiotaping) zijn onderdeel van de opleiding tot Medisch Pedicure Sport, maar u leert ook wanneer u kiest voor welke techniek en welk materiaal.

Samenvattend

Wordt u al nieuwsgierig en denkt u dat deze mooie opleiding een aanvulling is op uw beroepsvaardigheden? MSP Opleidingen nodigt u gaarne uit om u nader te oriënteren via de website: www.mspopleidingen.nl

Wij staan voor u klaar:
Joost Mentink, directeur MSP Opleidingen
Margreet van Putten, inhoudsdeskundige en ontwerper van de opleiding Medisch Pedicure Sport

Pedicure kan ook sporters helpen

Dit artikel verscheen in de PZC. Onze cursisten Petra de Bruijn en Françoise van Mil namen het initiatief voor een interview met de regionale krant. Wat een leuk artikel is het geworden. Veel leesplezier!

MIDDELBURG – Wel eens van een volleybalteen gehoord? Of van een turfteen misschien? Ze zijn een tikkie pijnlijk. Françoise van Mill weet er wel raad mee. De medisch pedicure uit Middelburg heeft sinds kort de specialisatie ‘sportpedicure’, net als haar collega Petra de Bruijn uit Oostkapelle, die in Grijpskerke haar praktijk heeft.

Van Mill heeft een goedlopend bedrijf in het centrum van de Zeeuwse hoofdstad. Klandizie genoeg voor behandelingen aan de voeten. ,,Maar ik wil wel eens een andere doelgroep aanspreken”, legde ze uit. ,,Nu heb ik vooral oudere mensen in de stoel zitten. Die blijf ik ook behandelen, natuurlijk. Ik wil nu alleen ook sporters, die vaak wat jonger zijn, over de vloer krijgen. Die kunnen ook baat hebben bij een bezoekje.”

Aparte discipline

‘Medische pedicure sport’ is sinds half 2016 een aparte discipline binnen de sportzorg. Van Mill en De Bruijn volgden een opleiding van een paar maanden in Leiden en haalden in december hun diploma. ,,Bij de begeleiding van sporters zijn natuurlijk al fysiotherapeuten en masseurs actief, maar die weten op het gebied van nagelproblematiek en huidverzorging niet heel veel. Toen dachten Petra en ik: waarschijnlijk is er in Zeeland een mogelijkheid om hier wat mee te gaan doen.”

Het gaat enerzijds om preventie. ,,We willen informatie aan sporters geven: wat is goede voetverzorging en hoe kun je problemen voorkomen?” Anderzijds gaat het om het verhelpen van klachten. ,,Wij hebben een scala aan mogelijkheden om probleempjes te verhelpen. Met tapejes en teenkapjes bijvoorbeeld. We kunnen sporters zo weer heel snel helpen, om misschien nog dezelfde dag te kunnen spelen.”

Dun en strak

Wat Van Mill ziet, is dat sporters bij hun schoenkeuze niet heel vaak denken aan het welbevinden van hun voeten. ,,Voetbalschoenen moeten bijvoorbeeld vaak heel dun zijn en strak aan de voeten zitten, zodat het contact met de bal het beste is”, weet de Middelburgse. ,,Maar dan zijn ze niet heel stevig en dan lever je in op bescherming. Ik wil ook altijd dat de schoenen worden meegebracht. Ik kan ze dan soms iets oprekken op bepaalde punten. Maar ja, voetballers vernieuwen hun schoeisel snel en dan kan weer hetzelfde probleem opkomen.”

Bron: PZC


Foto: Mechteld Jansen

Voeten van sporters verdienen betere zorg

Een artikel speciaal geschreven voor het vakblad Sportgericht door Margreet van Putten en Toos Mennen. Margreet is initiatiefnemer samen met MSP Opleidingen van de opleiding Medisch Pedicure Sport alsmede docent bij de opleiding Medisch Pedicure Sport bij MSP Opleidingen. Toos Mennen is eveneens docent bij deze opleiding.

Inleiding

In vrijwel elke sport waarbij de voeten belast worden, komen voetproblemen zoals blaren, bloedblaren, overmatige eeltvorming (met soms likdoorns en kloven) en diverse nagelproblemen voor. Deze problemen zijn vaak pijnlijk en beperken de sporter in zijn prestatie. Gespecialiseerde voetzorg kan uitkomst bieden.
Iedereen kent wel de beelden van de Nijmeegse Vierdaagse, maar ook van toptennissers met grote blaren of zelfs wonden onder de voeten. Slechts zelden wordt bij deze voetproblemen een arts geraadpleegd, waardoor het niet bekend is hoe vaak dit soort blessures voorkomen en bij welke sporten. Geschat wordt echter dat er drie tot vijf keer zoveel minder ernstige sportletsels aan enkels, voeten en tenen zijn dan de ernstiger letsels waarvoor wel medische hulp wordt ingeroepen. Veel van deze minder ernstige letsels worden behandeld door sportfysiotherapeuten, sportpodotherapeuten en sportpedicures. Deze laatste groep van behandelaars is bij de meeste sporters nog minder bekend. In dit artikel wordt de rol van de sportpedicure/medisch pedicure sport aan de hand van enkele casussen toegelicht.

Lees verder

 

Nieuwe opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Nieuwe opleiding sportpedicure/medisch pedicure sport: “Er ligt een wereld open”

Voor voetzorg in de sport is veel te lang te weinig aandacht geweest. Dat stelt Margreet van Putten, arts/onderzoeker en docent en coördinator van de post-bacheloropleiding Sportpodotherapie aan de Fontys Hogeschool. Daarom heeft ze samen met MSP Opleidingen de nieuwe opleiding medisch pedicure sport opgezet. Van Putten schreef de inhoud van de lesstof. Sinds juni is de opleiding geaccrediteerd door het SCAS, als enige sportpedicure/medisch pedicure sport -opleiding in Nederland. “Aandacht voor voeten is belangrijk, ook voor sporters.’’

margreet 2015

Sporters zijn een interessante doelgroep voor medisch pedicuren. “Het gaat om een populatie van miljoenen’’, zegt Van Putten. “Er ligt een wereld open voor medisch pedicures sport. Een behandeling door een pedicure wordt niet vergoed door zorgverzekeraars, maar als jij er voor kunt zorgen dat mensen weer pijnvrij kunnen sporten, hebben ze daar echt wel wat voor over. Ze kopen ook dure hippe schoenen.’’

Van Putten weet waar ze het over heeft. Ze had er graag wat voor over gehad om zelf in haar jeugd pijnvrij te kunnen basketballen. “Ik heb maat 44. Zoek maar eens basketbalschoenen in die maat. Ja, mannenschoenen zijn er genoeg, maar die zijn veel te breed.’’ Van Putten schafte toch maar die mannenschoenen aan, maar schoof steeds heen in weer in haar schoenen, met allerlei voetproblematiek als gevolg. “Je kunt een viltje onder de tong leggen. Dan schuif je niet meer. Maar daar kwam ik helaas pas achter toen ik zelf in de voetenwereld terecht kwam.’’

Zoals zij zijn er veel sporters die kampen met problemen aan hun voeten. Blauwe nagels, ingegroeide nagels, eelt en blaren komen veel voor bij hardlopers, voetballers en andere sporters. “Medisch pedicures zijn gewend om die klachten te behandelen. In de opleiding hebben we ook veel aandacht voor preventie.’’

Ook komt een stukje marketing aan de orde. Hoe bereik je sporters en profileer je je als voetprofessional in dit domein? Van Putten: “Er moet wat aan pr gedaan worden. Veel sporters weten niet dat ze met hun problemen bij een sportpedicure terecht kunnen. Ik hoorde van een van de cursisten dat zij bij een hockeyvereniging was geweest om zich voor te stellen. Het loopt als een trein, zei hij. Hij krijgt nu ook leden van andere verenigingen in zijn praktijk.’’
Van Putten heeft gezien dat een aantal van haar cursisten samenwerkt met (sport)podotherapeuten. Ze juicht die samenwerking toe. “In onze post-bachelor opleiding sportpodotherapie aan de Fontys Hogeschool besteden we ook aandacht aan de samenwerking in de sportzorgketen. Ook met bijvoorbeeld sportartsen en sportfysiotherapeuten. In die samenwerking moet geïnvesteerd worden, en dat kost tijd, maar is wel de moeite waard.’’

De opleiding sportpedicure/medisch pedicure sport
De opleiding bestaat uit vijf lesdagen en één examendag. Tussen elke lesdag zit twee weken, om cursisten de tijd te geven om de lesstof voor te bereiden. Aan de orde komen onder andere sportgerelateerde huid- en nagelpathologie, sportblessures, biomechanica en loopbelasting en sportgerelateerde interventies zoals tapen, viltpadding, inlays en preventie door goed sportschoenenadvies. De totale studielast bedraagt 100 uur.

logo-sportpedicure-medisch-pedicure-sport

De opleiding is bedoeld als specialisatie voor medisch pedicures en wordt gegeven op het MBO niveau 4. Afgelopen voorjaar hebben de eerste 46 pedicures hun diploma medisch pedicure sport gehaald. Dit najaar starten twee nieuwe groepen met de opleiding.

ProVoet: ‘SCAS-accreditatie borgt kwaliteit’

Brancheorganisatie ProVoet is betrokken geweest bij het accreditatieproces van de opleiding medisch pedicure sport door het SCAS. “Dat vraagt het SCAS’’, legt Loes Lemmens van ProVoet uit. “Een representatieve brancheorganisatie moet namelijk mede-aanvrager zijn.’’
loes-lemmens

ProVoet, waar 13.000 pedicures bij aangesloten zijn, is blij met de komst van de opleiding. Lemmens: “Het is goed dat er een nieuwe specialisatie is voor medisch pedicures. De opleiding biedt verbreding en verdieping. Een leven lang leren is een belangrijk motto tegenwoordig. Deze opleiding draagt daar aan bij.’’

Nu het SCAS de opleiding heeft geaccrediteerd, is die extra interessant geworden, vindt Lemmens. “De SCAS-accreditatie borgt de kwaliteit. Niet alleen van de opleiding, maar ook van de pedicures die de opleiding met succes hebben afgerond.’’

Cursisten: ‘Sporters leuke doelgroep’

“Sporters zijn leuke mensen om mee te werken’’, zegt Esther Verdonk. “Een sporter wil pijnvrij sporten. Als jij daarbij kunt helpen, is dat hartstikke mooi.’’ De medisch pedicure volgde in het voorjaar de opleiding medisch pedicure sport en heeft er geen spijt van. “Ik had al veel mensen tussen 25 en 50 in de praktijk die aan sport doen. Deze opleiding was voor mij ideaal.’’

esther-verdonk

Zo denkt Ruud Kok er ook over. Na een loopbaan van 40 jaar bij de post koos hij zes jaar geleden voor een eigen praktijk als pedicure. Later volgde hij de opleiding medisch pedicure en de sportspecialisatie was voor hem een logische vervolgstap. “Werken met diabetici en mensen met reuma vind ik ook leuk, maar sport ligt toch meer in mijn straatje. Ik ben zelf een redelijk fanatieke hardloper.’’

ruud-kok

Ook Elly Edam was toe aan wat meer afwisseling in haar praktijk. “Ik behandel veel mensen met diabetes en reuma. Ik was wel toe aan af en toe wat vrolijkers. Het is leuk om voor de verandering te werken met gezonde mensen.’’ Ze wist bovendien hoe belangrijk voetzorg voor sporters is. Naast pedicure is Edam namelijk ook sportzorgmasseur. Bij verschillende hardloop- en wandelevenementen maakt ze onderdeel uit van het massageteam. “Dan zie ik regelmatig mensen met problemen aan hun voeten. Het woord pedicure kennen veel sporters alleen niet. Nu de specialisatie medisch pedicure sport bestaat, denk ik dat sporters eerder naar ons toe komen.’’

elly-edam

Dat merkt Ruud Kok nu al. Hij is sinds kort sponsor van de plaatselijke atletiekvereniging en heeft een informatieavond bij een hockeyclub georganiseerd. Ook met de plaatselijke sportwinkel heeft hij een actie gehouden. “Ik zit zo goed als vol. Veel voetballers hebben nog zoiets van: ik ga toch niet naar een pedicure? Maar vooral hardlopers en hockeyers hebben serieuze aandacht voor hun voeten. Ik merk ook dat mensen elkaar naar mij verwijzen.’’

Als fanatiek hardloper heeft Kok zelf weinig last van voetproblemen. “Gelukkig niet. Dat komt ook doordat ik mijn voeten goed onderhoud. Maar om me heen zie ik veel blauwe nagels en schimmelnagels. Met een pedicure behandeling kun je die problemen goed in bedwang houden.’’

Verdonk zegt dat sporters een andere benadering vragen dan reguliere cliënten. “Je moet veel meer oplossingsgericht denken en werken met de situatie zoals hij is. Ik kan wel een schoen met een bredere leest aanraden, maar dat heeft bij een voetballer geen zin. Voetbalschoenen moeten strak zitten, anders heeft de speler geen controle over de bal. Dus moet je zoeken naar andere manieren om het probleem op te lossen. Dat maakt deze specialisatie zo interessant.’’

Verdonk werkt met een aantal tennissers. Tijdens de opleiding heeft ze geleerd hoe ze hun voeten moet tapen om blaren te voorkomen. “Ik tape een tennisser voor elke belangrijke wedstrijd. Nu speelt hij zijn wedstrijden zonder blaren uit.’’

De drie sportpedicures werken veel samen met andere specialisten in de (sport)zorgketen. Kok heeft zijn praktijk bijvoorbeeld in het Medisch Centrum Veluwe, waar ook podotherapeuten, een huidtherapeut en fysiotherapeuten werken. “We verwijzen veel naar elkaar door. Dat levert ons allemaal klanten op. Voor cliënten is het ook fijn om verschillende specialisten in één huis te hebben. Binnen twee minuten staat er een bijvoorbeeld een podotherapeut in mijn behandelkamer om samen naar een probleem te kijken.’’

Ook Verdonk werkt in een paramedisch zorgcentrum met diverse disciplines onder één dak. Zij werkt al een aantal jaar samen met een sportpodotherapeut. “We hebben respect voor elkaars vak. Hij weet zijn grenzen en ik de mijne. Regelmatig hebben we samen patiëntenoverleg en dat vind ik heel prettig. Die kruisbestuiving werkt goed, ook met de oefentherapeut waar we mee werken. We maken elkaar sterker. Als ik eerlijk zeg: sorry, ik kan je niet helpen maar mijn collega wel, dan komen mensen de volgende keer eerder terug dan als je zelf maar wat aan gaat rommelen.’’

Bron: Voetvak+

Waar let je op bij goede golfschoenen?

Dit jaar was golf één van de 28 sporten op het programma van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Voor het eerst in ruim een eeuw wordt gestreden om Olympisch goud, zilver en brons op de golfbaan.

rio 2016

Golf is een populaire sport in Nederland en de laatste jaren het aantal golfers sterk is toegenomen. Ondanks het feit dat golf een low-impact sport is, ondervindt 60% van de professionele en 40% van de amateurgolfers elk seizoen blessures.

Om inzicht te krijgen in het ontstaan van golfblessures aan het onderlichaam is het belangrijk om kennis te hebben van zowel de golfschoen als de bewegingen van de voet tijdens het beoefenen van golf. In dit artikel wordt ingegaan op de bewegingen van de voeten tijdens golfen en de vereisten van golfschoenen die nodig zijn om blessurevrij deze sport te kunnen beoefenen.

Asymmetrische golfbewegingen

Bij golfen worden zowel symmetrische als asymmetrische bewegingen gemaakt. Een asymmetrische beweging die blessures kan veroorzaken is de swing. Om de swing goed uit te voeren heb je geen extreme kracht of mobiliteit nodig, maar een goede coördinatie van de spiergroepen. Overbelastingen en een slecht uitgevoerde swing zijn in de meeste gevallen veroorzaker van golfblessures.

golf-swing

In de biomechanica die plaats vindt gedurende de swing, blijkt dat er een grote mate van druk en torsie (draaiing om de lengteas van het lichaam) wordt uitgeoefend op het onderlichaam. Deze grote druk en draaiing kunnen voet- en enkelklachten veroorzaken. De maximale draaiing op de voorste voet is groter dan op de achterste voet, doordat het lichaamsgewicht naar de voorste voet verplaatst wordt. Dit is dan ook de reden dat golfers gemiddeld genomen meer klachten ondervinden aan hun voorste voet. Juist op de plekken waar de piekdrukken op de voet het hoogst zijn blijkt bij de meeste golfschoenen spikes geplaatst te zijn, waardoor voetklachten kunnen ontstaan.

Door golfschoenen aan te passen op de golfswing kunnen voet- en enkelklachten worden voorkomen. Puur op basis van de swing zouden de golfschoenen om die reden links en rechts verschillend moeten zijn.

Symmetrische golfbewegingen

Bij het ontwerpen van golfschoenen moet, naast de asymmetrische bewegingen, ook gekeken worden naar de symmetrische bewegingen die worden gemaakt tijdens golf.

Eén van deze symmetrische bewegingen is het lopen van grote afstanden. Bij een golfbaan met 18 holes is de te lopen afstand al snel zes tot acht kilometer. Om deze reden mogen de links-rechts verschillen in de schoenen niet te groot zijn.

Dit betekent dat bij het ontwerpen van de golfschoen concessies moeten worden gedaan om zowel voor de swing als voor het lopen van lange afstanden een zo optimaal mogelijke schoen te vervaardigen.

Auteur: Ralph Hermanns
podotherapie hermanns

 

Wie de basketballschoen past……

Inleiding

Ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Rio, is er hard getraind door allerlei atleten.

rio 2016

Zo ook door de diverse basketballteams. Sponsoren staan in de rij om te zorgen dat alle atleten op en top gekleed en geschoeid aan hun sport kunnen beginnen. Dat dit soms leidt tot (onverwachte) blessures is een vervelende bijkomstigheid. Dit artikel, natuurlijk niet alleen geldend voor Olympische atleten, gaat in op de problemen die basketballers kunnen ondervinden door het ‘verplicht’ dragen van een bepaald merk schoenen, maar ook wat mogelijke oplossingen zijn.

basketballers2

Casus Jane

Jane is een topbasketballster met Olympische ambities. Zij speelt voor een topteam en wordt geselecteerd voor het nationale team. Dit betekent bijna dagelijks trainen (10x per week), maar ook de verplichting om in de nationale selectie merk X basketball schoenen te gaan dragen. Immers, merk X is de grote sponsor van het nationale team.

Jane is een speelster van 1.78 m., speelt op de positie van spelverdeelster (Guard) en is erg snel. Zij heeft schoenmaat 40, maar heeft erg brede voorvoeten. Het schoenenmerk X heeft een dameslijn en een herenlijn voor basketballers. Het verschil tussen de heren en dames schoenen is de breedte van de voorzijde van de schoen: mannen hebben over het algemeen bredere voorvoeten, dan vrouwen en dus zijn mannenschoenen breder dan vrouwenschoenen. Echter, voor Jane, die juist brede voorvoeten heeft, is dit een probleem: vanaf het begin zitten haar (dames)basketball schoenen niet fijn. Ze knellen in de voorvoet en bij de trainingen wisselt ze vaak tijdens de training naar haar eigen schoenen. De coaches zijn daar niet blij mee, omdat de sponsorverplichting zwaar telt.
Daarop neemt Jane zelf het initiatief om de mannenversie, die qua uiterlijk wel enigszins afwijkt van de damesschoen, in haar maat te passen. Deze schoen zit veel beter. Echter, de coaches zijn onverbiddelijk: alle speelsters dienen te gaan spelen op dezelfde schoenen. De enige keuze die de speelsters hebben is hoge of halfhoge basketball schoenen te gaan dragen.

Na 3 weken hard trainen in de voorbereidingsperiode nemen de voorvoetklachten, pijn in de bal van de voet vooral ter hoogte van het 2e middenvoetsbeentje, zodanige vormen aan, dat een sportarts geraadpleegd wordt. Bij het onderzoek noemt Jane wel haar schoenproblemen, maar in eerste instantie wordt daar geen aandacht aan besteed. De sportarts laat X-foto’s maken, waarop geen afwijking te zien is, en verwijst Jan naar een sportpodotherapeut voor nadere analyse en behandeling. Hij vraagt de sportpodotherapeut een sportzool te maken in de basketballschoen.

Jane wordt kort daarop gezien door een sportpodotherapeut*. Deze gaat juist wel uitgebreid in op haar schoenprobleem. Hij constateert dat Jane inderdaad te smalle basketball schoenen draagt. Zijn voetonderzoek levert een pijnlijke plek op het 2e middenvoetsbeentje op, net onder het kopje van dit botstuk. De sportpodotherapeut heeft zich ook gespecialiseerd in het doen van diagnostisch echografisch onderzoek en past dit toe. Daaruit blijkt dat er een klein breukje bestaat in de schacht van het 2e middenvoetsbeentje: een zogenaamde stressfractuur.

Tot grote teleurstelling van Jane betekent dit het einde van haar Olympische ambities: ze krijgt 2 maanden loopgips, gevolgd door nog 4 weken in een afneembare walker voorgeschreven.

Jane besluit nooit meer ‘gedwongen’ niet passende basketball schoenen te gaan dragen….

Casus Pieter

Pieter is 16 jaar, 2.01 meter lang en met recht een ‘lange slungel’. Via zijn gymleraar is hij bij een plaatselijk basketballteam terecht gekomen. Hij geniet voor het eerst van zijn lengte en heeft veel plezier in het basketballen. Pieter komt inmiddels in aanmerking voor het nationale jeugdteam en is heel ambitieus.
So far so good….maar….ook Pieter heeft problemen met zijn basketball schoenen. Zijn voeten zijn groot, maat 49, maar erg slank. Helaas zijn basketball schoenen maar 49 altijd te breed voor hem, met als gevolg dat hij regelmatig nagelproblemen heeft. Hij schiet bij het stoppen voor het nemen van een schot of in de verdediging vaak een beetje door in zijn schoenen, waardoor zijn teennagels van in het bijzonder zijn grote tenen tegen de voorkant van zijn schoenen stoten. Gevolg: blauwe nagels, die erg pijnlijk zijn en zelfs is er al een keer een nagel van zijn grote teen bijna helemaal los gaan zitten. Dit ondanks het feit dat Pieter inmiddels verschillende merken schoenen heeft geprobeerd en zijn schoenen altijd goed vast vetert.

De moeder van Pieter gaat met enige regelmaat maar een medisch pedicure, die recent een opleiding tot sportpedicure/medisch pedicure sport** heeft gevolgd. Tijdens een van haar consulten vraagt zij aan haar pedicure of zij een oplossing heeft voor de nagelproblemen van haar zoon. Tot haar verrassing heeft zij 2 suggesties:

 1. Zij raadt een andere vetertechniek aan, waardoor de schoen nog vaster aan de voet komt te zitten.
 2. Zij kan de schoen beter passend maken door onder de tong van de schone een laag vilt te plakken, waardoor het volume in de schoen kleiner wordt.

Nieuwsgierig geworden over deze adviezen maakt Pieter snel een afspraak. De vetertechniek aanpassing helpt onvoldoende, maar met het vilt onder de tong van beide schoenen glijdt Pieter helemaal niet meer in zijn schoenen: probleem opgelost op een hele simpele wijze!

Banner-sportzorgpedicure3

Samenvattend

Sportschoenen, in dit geval basketball schoenen, kunnen op verschillende manieren voor problemen zorgen. De sportpodotherapeut* en de sportpedicure/medisch pedicure sport** zijn voetprofessionals, die een kwaliteitsborging hebben via het SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sport) en te vinden zijn via www.sportzorg.nl.

Sportzorg-logo

scas-logo

* De sportpodotherapeut is de enige Hbo-opgeleide voetprofessional in Nederland. De opleiding voor sportpodotherapeut bestaat sinds 2009 en is alleen toegankelijk voor podotherapeuten met een HBO-Bachelor Podotherapie (www.nvvsp.nl)

** De sportpedicure/medisch pedicure sport is sinds juni 2016 erkend door het SCAS. Let wel op: er zijn veel pedicures, die zich sportpedicure noemen, maar geen medisch pedicure zijn en/of geen SCAS erkende opleiding hebben gevolgd. (www.sportpedicurenet.nl en www.provoet.nl)

logo-sportpedicure-medisch-pedicure-sport

msp opleidingen

Auteur: Margreet van Putten, arts/onderzoeker/docent en initiatiefnemer van de Opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport in Nederland. Margreet geeft les bij de opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen.

Voetklachten bij wielrennen

Inleiding

Pijn in je voeten is een vervelend probleem als je daar tijdens het fietsen mee wordt geconfronteerd. Vooral met warm weer kan je er last ervan krijgen. Maar niet alleen ‘branderige’ voeten, ook pijn aan de teennagels kan voorkomen. In dit artikel bespreken we veel voorkomende voetklachten bij wielrennen, oorzaken en oplossingen.

Veel voorkomende voetklachten van wielrenners

Brandende voeten

Brandende voeten is een bekend fenomeen bij wielrenners en mountainbikers, zeker bij hogere temperaturen. Het asfalt dat hitte naar boven straalt, de hoge temperaturen en de carbon zool van je wielerschoen maken je schoen al snel tot een ‘oventje’.

Knelplekken in de wielerschoen

Met een ‘knobbel’ bij bijvoorbeeld je grote teengewricht, of met klauwtenen (een kromstand van de tenen.) is het lastig om een goede wielerschoen te vinden. Al snel zullen er pijnlijke drukplekken ontstaan op de knobbels.

Pijnklachten onder de hiel of voetboog

Onder de voet zit een peesplaat die ervoor zorgt dat de voetboog ondersteund wordt. Deze peesplaat zit aan de achterzijde vast aan het hielbeen en aan de voorzijde aan de voorvoet. Als er druk op de voet gezet wordt, bijvoorbeeld bij het uittrappen tijdens het fietsen, dan zakt de voetboog wat door en wordt de peesplaat opgerekt. Dit oprekken leidt tot een grote spanning op de peesplaat, met name bij de aanhechting aan de hiel. Doe je dit erg vaak dan kan tot een overbelasting leiden. In erge gevallen kan dit leiden tot beschadiging van vezels. Een gevolg daarvan is pijn in de voetholte of aan de hiel. Vaak ervaar je dit als startpijn en pijn bij langere belasting, soms zijn de klachten juist heviger na een periode van rust.

Blauwe teennagel

Het blauw worden van de nagel wordt veroorzaakt door de wrijving of het stoten van de teen tegen de neus van de schoen waardoor een bloeding onder de teennagel ontstaat. De oorzaak kan liggen in een te kleine of te smalle schoen. Ook het opzetten van de voeten bij warmte kan de boosdoener zijn.

Last van het grote teengewricht

De sesambeentjes zijn twee kleine botjes onder het grote teengewricht. Tijdens het wielrennen kunnen deze sesambeentjes makkelijk gaan ontsteken of kunnen er kleine scheurtjes in ontstaan. Dit komt doordat er grote druk op de voorvoet komt, zeker bij het gebruik van klikpedalen.

Oorzaken voetklachten

De meeste klachten in de voeten tijdens het fietsen worden veroorzaakt door:

 • Een niet goed passende schoen
 • (Stands)afwijkingen aan de voeten
 • Het teveel naar binnen zakken de van de voet tijdens het fietsen
 • Vergrote druk door kleinere opppervlak voetplaatjes
 • Niet goed afgestelde voetplaatjes
 • Soms kan ook een zadel dat te hoog of te laag staat een invloed hebben op de klachten.

Oplossingen voor voetklachten

De basis wordt gevormd door een goed passende (stevige) wielerschoen en het goed afstellen van de voetplaatjes. Zo nodig en indien mogelijk kan een voetplaatje gebruikt worden met een groter oppervlak.

Aanvullend kan met speciale fietszolen gewerkt worden. Deze zijn stijf, licht van gewicht en sluiten goed aan op de boog van de voet. Enerzijds corrigeren zij de voetstand en het ‘bewegen’ van de voet. Anderzijds zorgen ze voor een optimale drukverdeling onder de voet. Waar nodig worden er ontlastingen aangebracht of wordt de voetbeweging ‘gestuurd’.
Mochten er knelplekken zijn, dan kunnen deze verholpen worden door het lokaal oprekken van de schoen.

Mocht je er met de aanpassingen zelf niet helemaal uitkomen, dan kan een sportpodotherapeut meerwaarde bieden. De sportpodotherapeut kijk samen met jou naar de oorzaak van de klachten en adviseert onder andere over het kopen van geschikte schoenen. Past deze zo nodig aan en stelt de voetplaatjes af. Mochten er special wielerzolen gewenst zijn dan worden deze op maat gemaakt.

Auteur: Ingrid Janssen,
docent opleiding medisch pedicure sport MSP Opleidingen, sportpodotherapeut/manueel therapeut
ingrid janssen
www.profysic.nl

Casus Nordic Walking: wat kan de sportpedicure?

Inleiding

Mevrouw T. , 63 jaar, is bij de medisch pedicure onder behandeling vanwege haar reuma, waardoor ze niet goed haar eigen voeten kan verzorgen. Ze komt altijd samen met haar man. Het valt de pedicure op, dat meneer T. een beetje mank loopt. Ze vraagt hem wat er aan de hand is.

Meneer T. vertelt haar het volgende verhaal:
Hij is al 5 jaar lid van een wandelgroepje, waarmee ze elke zondag een flinke wandeling maken. Zij doen allemaal aan ‘Nordic walking’ waarbij een soort skistokken gebruikt worden ter ondersteuning van het lopen. Dat was aanvankelijk even wennen, maar na een aantal weken ging dat goed en hij zou niet anders meer willen.

nordic walking
Sinds een week of 6 heeft meneer klachten onder zijn rechter voorvoet gekregen: een soort brandende pijn, die aanvankelijk pas na 30 minuten ontstond. De klachten zijn echter toegenomen in de afgelopen weken. Voor het eerst heeft hij nu ook bij het gewone dagelijkse lopen last. Vandaar dat hij inderdaad wat mank loopt.

Handelen door de sportpedicure
Aangezien de medisch pedicure de opleiding tot sportpedicure volgt, biedt zij aan even naar de voet te kijken en eventueel wat testjes uit te voeren, om te kijken wat dit zou kunnen zijn. Dit vooral om daarna naar de juiste behandelaar te kunnen verwijzen.

sportpedicure

Dit komt uit het voetonderzoek:

 • Inspectie:
  – Holle voet beiderzijds (bdz.)
  – Klauwtenen bdz.
  – Het hielbeen staat nagenoeg recht
  – Geen overmatige eeltvorming
  – Geen zwelling
 • Palpatie:
  – Bij het stevig betasten op een systematische wijze van de bal van de voet geeft meneer rechts rond het kopje van het 2e middenvoetsbeentje pijn aan.
  – Bij het bewegen van de 2e teen geeft meneer ook pijn aan, maar minder dan bij bovenstaande palpatie
 • Specifieke testen:
  – Test met asdrukpijn op het kopje van het 2e middenvoetsbeentje is positief
  – Test met asdrukpijn op de andere kopjes zijn allen negatief
  – De stemvorktest op de schacht van het middenvoetsbeentje is erg onaangenaam

De medisch pedicure komt tot de conclusie dat er een mogelijk probleem is met het 2e middenvoetsbeentje. Zij adviseert meneer zo snel mogelijk de huisarts te raadplegen en geeft hem, op zijn verzoek, een kort verslag mee van haar bevindingen.
De huisarts laat daarop een röntgenfoto maken van de rechtervoet, maar daarop worden geen afwijkingen gevonden. Echter, hij is het met de a.s. sportpedicure eens, dat er wel een alarmsignaal is en schakelt daarvoor de sportpodotherapeut in.

De sportpodotherapeut overlegt met meneer T. en de a.s. sportpedicure en samen besluiten ze tot de volgende behandeling:
– Meneer T. koopt nieuwe wandelschoenen met een stijve buitenzool en een goede ingebouwde afwikkeling
– Meneer T. gaat daar dagelijks op lopen, maar ziet even af van de lange wandelingen met zijn Nordic walking groepje.
– Ter ondersteuning maakt de podotherapeut een zool in de schoen, die de voet maximaal ondersteunt
– Om de stijfheid van de voet wat te verminderen heeft de a.s. sportpedicure wat oefeningen met een ‘noppenbal’ aangeraden. Leuke oefeningen, die meneer thuis, zittend in zijn stoel kan doen en waar hij veel plezier mee beleeft. Hij heeft een noppenbal in bruikleen gekregen van haar.
Na 6 weken ziet de medisch pedicure mevrouw en meneer T. weer terug. Meneer T. is inmiddels helemaal klachtenvrij. Hij gaat nu eerst zelf trainen op wat langere wandelingen, met een opbouwschema van de sportpodotherapeut en zal hopelijk in 2-3 weken weer kunnen aansluiten bij zijn wandelmaatjes.

Discussie
Wat was er nu aan de hand?
Klachten zoals die van meneer T. vallen onder de ‘overbelastingsblessures’. Juist het 2e middenvoetsbeentje, zeker bij een stijve, holle voet, wordt sneller overbelast bij het afwikkelen van de voet. Een onvoldoende ondersteunende schoen en/of zool maken dat bij elke stap dit botstuk als het ware ‘in de knel’ wordt gebracht. Op den duur gaat dit klachten geven, die zelfs tot een breukje in het bot kunnen leiden. Het feit dat de stemvorktest positief is, is een signaal dat dit mogelijk bij meneer T. het geval was. Het lijkt er dan ook op, met zekerheid is dit niet te zeggen, dat er een ‘stressfractuur’, een vermoeidheidsbreukje in het 2e middenvoetsbeentje is geweest.

In het geval van meneer T. was het goed dat de a.s. sportpedicure zo attent was op het looppatroon van meneer. Het beheersen van enkele testjes, de juiste handgrepen en dit kunnen interpreteren, heeft meneer veel ellende bespaard. Aangezien het herstel voorspoedig verloopt, is geen verdere diagnostiek of behandeling noodzakelijk. Maar de pedicure houdt meneer natuurlijk wel in de gaten als hij samen met zijn vrouw haar praktijk bezoekt. Andersom vertrouwt meneer T. nu heel erg het advies van de a.s. sportpedicure.

Deze casus laat zien, dat de signalerende rol van de sportpedicure heel belangrijk is. Met de juiste kennis en vaardigheden is een uitstekend advies gegeven. Meneer T. is dan ook heel blij met de pedicure van zijn vrouw!

Waar vind je een sportpedicure?
Een sportpedicure vind je binnenkort op www.sportzorg.nl. Sportpedicures volgen een gespecialiseerde opleiding en behalen een door het SCAS erkend diploma.scas

Dit geeft de klant de zekerheid van een kwalitatieve goede behandeling. Voor jou als pedicure is het van groot belang te weten of de opleiding sportpedicure die je gaat volgen SCAS geaccrediteerd is.

Margreet van Putten is samen met MSP Opleidingen de initiatiefnemer van de opleiding Sportpedicure in Nederland.

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen

© Copyright MSP Opleidingen, Margreet van Putten, 2016.
Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door genoemde copyrighthouders.