Specialisatie sportpedicure!

12 december 2015 | Nieuws

In Nederland is de tijd rijp voor het starten van een opleiding tot sportpedicure, een specialisatie van de medisch pedicure. Deze op MBO niveau 4 opgeleide voetverzorger heeft voldoende kennis en vaardigheden om vervolgens een extra opleiding tot sportpedicure te gaan volgen. Sportpedicures kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de sportgezondheidszorg. Immers. reeds vele jaren zijn meerdere medisch pedicures uit persoonlijke interesse zich gaan begeven op het gebied van voetzorg voor sporters.
Als erkenning voor dit werkveld is nu het initiatief genomen om een gedegen en geaccrediteerde opleiding en specialisatie tot sportpedicure aan te gaan bieden.

MSP Opleidingen geeft in samenwerking met Margreet van Putten deze opleiding.
meer informatie en aanmelden

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen. Nieuwe opleiding Sportpedicure start vrijdag 26 februari en vrijdag 4 maart 2016

Bron: Provoet, depedicure.nl

We zien dat er steeds meer aandacht is voor voetzorg bij sporters. ProVoet ziet in een specialisatie als sportpedicure mogelijkheden voor haar leden om zich extra te ontwikkelen en te profileren. De pedicure met specialisatie ‘sport’ beschikt over kwaliteiten die sporters met (complexe) voetproblemen kan helpen. Ook voor de pedicure (zonder specialisatie sport) biedt deze doelgroep kansen, namelijk op het gebied van controle, verzorging en verwijzing.

ProVoet vindt het belangrijk dat een specialisatie als sportpedicure goed is geborgd door een onafhankelijke partij. Daarnaast is het belangrijk aan te sluiten bij bestaande structuren. ProVoet ondersteunt dan ook een verzoek van een opleider om registratie van de opleiding tot sportpedicure bij het register van de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).

scas-logo

De SCAS houdt zich bezig met het onpartijdig vaststellen van:

  • de vakbekwaamheid van personen die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures
  • de kwaliteit van het opleidingsinstituut
  • de kwaliteit van de cursusinhoud.

ProVoet maakt deel uit van het College van Deskundigen. Het College van Deskundigen buigt zich over de inhoud en opzet van de opleiding. Hierdoor wordt de kwaliteit gegarandeerd en kunnen de sporters straks een sportpedicure vinden die de benodigde deskundigheid heeft.