Meer accreditatiepunten voor opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

8 augustus 2016 | Nieuws

Vandaag ontvingen wij bericht van ProCert dat ze de reeds eerder verleende accreditatie van de opleiding Sportpedicure – medisch pedicure Sport, hebben gewijzigd.

Het aantal accreditatiepunten is verhoogd van 50 naar 60 punten en het aantal toegekende activiteiten in de diverse domeinen is eveneens verhoogd.
Nu is dat geworden:

  • 2 activiteiten in het domein Voetzorg
  • 1 activiteit in het domein Kwaliteitsbewust handelen
  • 2 activiteiten in het domein Professionaliteit

procert

Met deze aanpassing doet ProCert in ieder geval meer recht aan de waarde van de opleiding Sportpedicure – medisch pedicure sport van MSP Opleidingen met de pittige studiebelasting voor de cursisten. Daar zijn we blij mee voor onze cursisten.
Tevens benadrukt ProCert hiermee ook het onderscheid met andere opleidingen Sportpedicure die niet opleidingen voor een diploma Sportpedicure dat recht geeft op SCAS registratie.
ProCert stelt in haar overwegingen dat de opleiding Sportpedicure – medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen een duidelijke toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het diploma Medisch Pedicure en dat het opleidingstraject een substantiële toevoeging (verbreding/verdieping) ten opzichte van het vereiste voorkennis niveau van de Medisch Pedicure biedt, zoals gesteld door de extern legitimerende partij (=SCAS).
Tevens geeft ProCert aan dat ze waarderen dat het opleidingstraject extern is gelegitimeerd (=SCAS), dat de opleiding wordt ingegeven door vraag vanuit de markt en dat de externe legitimerende partij zonder belang in het traject is en een voldoende relevante vertegenwoordiging vanuit de klant heeft.