Meer accreditatiepunten voor opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Vandaag ontvingen wij bericht van ProCert dat ze de reeds eerder verleende accreditatie van de opleiding Sportpedicure – medisch pedicure Sport, hebben gewijzigd.

Het aantal accreditatiepunten is verhoogd van 50 naar 60 punten en het aantal toegekende activiteiten in de diverse domeinen is eveneens verhoogd.
Nu is dat geworden:

  • 2 activiteiten in het domein Voetzorg
  • 1 activiteit in het domein Kwaliteitsbewust handelen
  • 2 activiteiten in het domein Professionaliteit

procert

Met deze aanpassing doet ProCert in ieder geval meer recht aan de waarde van de opleiding Sportpedicure – medisch pedicure sport van MSP Opleidingen met de pittige studiebelasting voor de cursisten. Daar zijn we blij mee voor onze cursisten.
Tevens benadrukt ProCert hiermee ook het onderscheid met andere opleidingen Sportpedicure die niet opleidingen voor een diploma Sportpedicure dat recht geeft op SCAS registratie.
ProCert stelt in haar overwegingen dat de opleiding Sportpedicure – medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen een duidelijke toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het diploma Medisch Pedicure en dat het opleidingstraject een substantiële toevoeging (verbreding/verdieping) ten opzichte van het vereiste voorkennis niveau van de Medisch Pedicure biedt, zoals gesteld door de extern legitimerende partij (=SCAS).
Tevens geeft ProCert aan dat ze waarderen dat het opleidingstraject extern is gelegitimeerd (=SCAS), dat de opleiding wordt ingegeven door vraag vanuit de markt en dat de externe legitimerende partij zonder belang in het traject is en een voldoende relevante vertegenwoordiging vanuit de klant heeft.

Accreditatie opleiding Sportpedicure voor de gespecialiseerde voetverzorgers in België

De opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen is geaccrediteerd door de BVV (=Belgische Vereniging voor gespecialiseerde Voetverzorger).
De BVV heeft als erkende beroepsfederatie voor gespecialiseerde voetverzorgers mandaten in diverse overlegplatforms bij o.m. de Federale Overheid Sociale zaken en Volksgezondheid, de Federale Overheid Economie, middenstand en KMO, de Hoge Raad voor de Middenstand en KMO, de Vlaamse overheid en de commissie van de Diabetische voet.

De opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen is geaccrediteerd voor het maximale aantal punten van 100 voor het GVV kwaliteitslabel.
Hiermee voldoet de gespecialiseerde voetverzorger voor een periode van 3 jaar het behoud van het kwaliteitslabel.

logo_voetmagazine

Likdoorns bij wielrenners

Veel wielrenners worden ‘geplaagd’ door pijnlijke likdoorns op de voeten.
Hoe ontstaat het en wat kan je eraan doen?
En waar vind je een SCAS geregistreerde Sportpedicure?

Inleiding
Een likdoorn (clavus), in de volksmond ook wel eksteroog genoemd, is een vaak pijnlijke, naar binnen groeiende eeltplek (verdikking van de huid). Deze komt voor op plaatsen waar druk en/of wrijving op de huid wordt uitgeoefend. De huid zal zich tegen deze druk gaan beschermen door het verdikken van de huid, oftewel eelt. Uiteindelijk zal door de blijvende druk het eelt als het ware een beetje de huid ingedrukt kunnen worden, er ontstaat een soort ‘doorn’ van eelt. Deze is zeer pijnlijk, het voelt aan alsof er een spijker in de voet zit. Er kan zelfs een wondje onder deze ‘doorn’ ontstaan waardoor er een zwart plekje onder het eelt verschijnt. Daardoor oogt de plek als een oog van een ekster, oftewel een ‘eksteroog’. De drukplekken ontstaan vaak bij bijvoorbeeld klauwtenen of ‘knobbels’ op de voet.

vasc.1a_toos-mennen_sportpe

Wat te doen
Wat te doen doen als je nu van die pijnlijke likdoorns hebt? Met pijn blijven fietsen? Dat is niet echt een prettig idee. Het eelt en de likdoorn zullen eerst verwijderd moeten worden. Een (sport)pedicure kan je hierbij verder helpen.

Daarnaast is het belangrijk dat de drukplekken opgeheven worden. Let bij het kopen van wielrenschoenen op de juiste breedte van de schoen. Ook de hoogte van de schoen bij je tenen is erg belangrijk. Kijk ook naar de dikte van de inlegzool in de schoen. Ligt hier een dikke zool in, dan kan deze eventueel vervangen worden door een dunnere om meer ruimte te krijgen bij de tenen.

aanpassenwielerschoenLet ook op het materiaal bij de pijnlijke drukplek: het beste is het als dit soepel is en meegeeft. Het liefst dan ook geen stiknaden ter plaatse, deze rekken namelijk niet mee.

Je kan schoenspanners gebruiken als je de schoenen niet aan hebt om de schoen op te rekken bij een pijnlijke plek. Er zijn schoenspanners waar je ‘plugs’ in kan doen. Dit kan je doen om de schoen bij de pijnlijke ‘knobbel’ wat op te rekken. Mocht je deze niet kunnen vinden dan kan je dit vaak ook bij een schoenhersteller laten doen,’de schoen op de leest laten zetten’.

Mochten deze oplossingen niet toereikend zijn dan kan een (sport)podotherapeut de schoen aanpassen. Dit kan door het lokaal vervormen van de schoen zodat de ‘knobbel’ ontlast wordt. Maar ook kunnen ontlastingen in de schoen worden gemaakt om de druk beter te verdelen.

 

 

Waar vind je een sportpedicure?
Een sportpedicure vind je binnenkort op www.sportzorg.nl. Sportpedicures volgen een gespecialiseerde opleiding en behalen een door het SCAS erkend diploma.scas

Dit geeft de klant de zekerheid van een kwalitatieve goede behandeling. Voor jou als pedicure is het van groot belang te weten of de opleiding sportpedicure die je gaat volgen SCAS geaccrediteerd is.

Margreet van Putten is samen met MSP Opleidingen de initiatiefnemer van de opleiding Sportpedicure in Nederland.

Ingrid Janssen
Ingrid is sportpodotherapeut, manueel therapeut en eigenaar van en werkzaam bij Profysic met als specialisatie wielersport.

ingrid janssenZe geeft les bij de opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen waarmee je het diploma Sportpedicure kunt behalen voor SCAS registratie.

profysic

 

fotoverantwoording:
– wielerschoen aanpassing: Ingrid Janssen
– likdoorns: Toos Mennen

© Copyright MSP Opleidingen, Ingrid Janssen, Toos Mennen, 2016.
Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door genoemde copyrighthouders.

Toekenning accreditatie Procert voor Opleiding Sportpedicure

Vandaag ontvingen we de toekenning van accreditatie door ProCert van de Opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen.

Voor medisch pedicures die hun huidige persoonlijke accreditatieperiode zijn gestart vanaf 1 januari 2015 telt de activiteit als volgt mee als:

  • 1 activiteit in het domein Voetzorg
  • 1 activiteit in het domein Kwaliteitsbewust handelen
  • 1 activiteit in het domein Professionaliteit

Voor medisch pedicures die hun huidige persoonlijke accreditatieperiode zijn gestart voor 1 januari 2015, telt de activiteit mee als 50 punten.

procert