Opleiding sportpedicure – medisch pedicure sport

logo sportpedicure medisch pedicure sport

Met het diploma Sportpedicure van MSP Opleidingen kan je je profileren in een nieuw en uitdagend werkveld: de sportgezondheidszorg. Sportpedicures zijn deskundigen bij uitstek op het terrein van voetverzorging van zowel (semi-) professionele atleten als recreatieve sporters, die de consequenties voor de voet van de sportbelasting begrijpen en kunnen begeleiden. Een uniek perspectief voor jou als medisch pedicure om in de sportzorgketen te kunnen werken en samenwerken met andere sportzorgprofessionals!

msp opleidingen

Inleiding
Al enkele jaren zijn Medisch Pedicures uit persoonlijke interesse actief op het terrein van voetzorg voor sporters. Als erkenning voor dit werkveld is nu door Margreet van Putten in samenwerking met MSP Opleidingen een gedegen en geaccrediteerde opleiding tot Sportpedicure ontwikkeld. De eerste opleidingen Sportpedicure zijn in februari gestart en worden in juni afgerond.

De opleiding Sportpedicure is op niveau 4 en sluit aan bij het competentieprofiel Medisch Pedicure en het competentieprofiel Sportpedicure. De Sportpedicure is een verbijzondering van de Medisch pedicure, net zoals bijvoorbeeld de Sportfysiotherapeut een verbijzondering is van de “gewone” fysiotherapeut.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 5 lesdagen en een examendag. De opleiding heeft een studiebelasting van ca. 100 uur. Elke dag heeft een eigen thema en bevat een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk. Ter voorbereiding op de lesdag krijg je huiswerkopdrachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het lezen van een speciaal artikel, het maken van blauwdrukken, het bestuderen van video’s, het beantwoorden van vragen over een specifieke casus en het raadplegen van geselecteerde relevante links op internet.

sportpedicure3
De opleiding rond je af met 3 onderdelen: een projectopdracht, een theorietoets en een praktijktoets. Je krijgt persoonlijke begeleiding bij het maken van de projectopdracht en we bereiden je zeer zorgvuldig voor op het theorie- en praktijkexamen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan!

Belangrijke onderwerpen die in de opleiding naar voren komen zijn o.a.:

  • Sport gerelateerde huid– en nagelpathologie
  • Sportblessures van de huid
  • Biomechanica en loopbelasting
  • Sport gerelateerde interventies zoals tapen/bandageren (sporttape, dynamic tape, kinesiotape), viltpaddings, bracing, sportinlays, sport specifiek schoeisel
  • Inzicht krijgen in belasting/belastbaarheid en het belang van interne en externe factoren
  • Chronische ziekten/blessures en voetbelasting door sporten
Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen. Nieuwe opleiding Sportpedicure voor SCAS registratie start in september 2016 in leiden en Amersfoort.

Studiemateriaal
Je krijgt een fraaie losbladige studiemap met hand-outs van alle lessen en informatie over het examen. Daarnaast krijg je toegang tot de speciale leeromgeving op de website www.sportpedicurenet.nl met speciale artikelen, thuiswerkopdrachten, studietaken en aanvullende informatie, zoals video’s van de praktische vaardigheden. Tijdens de praktijklessen is oefenmateriaal zoals tape en vilt aanwezig, waar je kosteloos gebruik van kunt maken.

studiemap sportpedicure

Topdocenten
De opleiding wordt gegeven door diverse topdocenten met elk hun eigen expertise. Docenten als Margreet van Putten, Toos Mennen, Sabine Scheepens en Miranda van Mol zijn bekende en zeer gewaardeerde docenten in de pedicurebranche. Daarnaast maken we gebruik van gastdocenten met specifieke expertise op het gebied van tapen (kinesiotaping en dynamic taping) en professionalisering en ontwikkeling.

margreet 2015

Het SCAS
Voor jou als medisch pedicure is het van groot belang te weten of de opleiding sportpedicure die je gaat volgen SCAS geaccrediteerd is. Het SCAS accrediteert namelijk de opleiding Sportpedicure. Op dit moment is MSP Opleidingen de enige opleider in Nederland die een aanvraag heeft ingediend bij het SCAS. Het SCAS heeft meegedeeld dat zij voornemens is over te gaan tot accreditatie van de opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen.

scas-logo
Met het diploma Sportpedicure van MSP Opleidingen meld je je bij het SCAS voor inschrijving in het SCAS register. Het SCAS stelt hiervoor nadere eisen (persoonscertificatie), zoals bijvoorbeeld het voldoen aan nascholingscriteria en het aangesloten zijn bij een klachtenregeling. Voordeel is ook dat je t.z.t. op de site www.sportzorg.nl kunt komen. Dé site voor de sportzorgprofessionals in Nederland!

Sportzorg-logo

Meer informatie en aanmelden Opleiding Sportpedicure

specialisatie sportpedicure-palperen-voorvoet-2

Specialisatie sportpedicure!

In Nederland is de tijd rijp voor het starten van een opleiding tot sportpedicure, een specialisatie van de medisch pedicure. Deze op MBO niveau 4 opgeleide voetverzorger heeft voldoende kennis en vaardigheden om vervolgens een extra opleiding tot sportpedicure te gaan volgen. Sportpedicures kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de sportgezondheidszorg. Immers. reeds vele jaren zijn meerdere medisch pedicures uit persoonlijke interesse zich gaan begeven op het gebied van voetzorg voor sporters.
Als erkenning voor dit werkveld is nu het initiatief genomen om een gedegen en geaccrediteerde opleiding en specialisatie tot sportpedicure aan te gaan bieden.

MSP Opleidingen geeft in samenwerking met Margreet van Putten deze opleiding.
meer informatie en aanmelden

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen. Nieuwe opleiding Sportpedicure start vrijdag 26 februari en vrijdag 4 maart 2016

Bron: Provoet, depedicure.nl

We zien dat er steeds meer aandacht is voor voetzorg bij sporters. ProVoet ziet in een specialisatie als sportpedicure mogelijkheden voor haar leden om zich extra te ontwikkelen en te profileren. De pedicure met specialisatie ‘sport’ beschikt over kwaliteiten die sporters met (complexe) voetproblemen kan helpen. Ook voor de pedicure (zonder specialisatie sport) biedt deze doelgroep kansen, namelijk op het gebied van controle, verzorging en verwijzing.

ProVoet vindt het belangrijk dat een specialisatie als sportpedicure goed is geborgd door een onafhankelijke partij. Daarnaast is het belangrijk aan te sluiten bij bestaande structuren. ProVoet ondersteunt dan ook een verzoek van een opleider om registratie van de opleiding tot sportpedicure bij het register van de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS).

scas-logo

De SCAS houdt zich bezig met het onpartijdig vaststellen van:

  • de vakbekwaamheid van personen die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures
  • de kwaliteit van het opleidingsinstituut
  • de kwaliteit van de cursusinhoud.

ProVoet maakt deel uit van het College van Deskundigen. Het College van Deskundigen buigt zich over de inhoud en opzet van de opleiding. Hierdoor wordt de kwaliteit gegarandeerd en kunnen de sporters straks een sportpedicure vinden die de benodigde deskundigheid heeft.