Jonge hardlopers en preventie van een ingegroeide nagel

Onychocryptose of inguis incarnatus, een ingegroeide nagel, komt met enige regelmaat voor bij sporters. Spaanse onderzoekers hebben hier in 2017 onderzoek naar gedaan. Zij komen tot een aantal opmerkelijke uitspraken, die voor de Medisch Pedicure Sport van belang kunnen zijn. Reden om de resultaten van dit onderzoek per direct op te nemen in de lesstof voor de Medisch Pedicure Sport. Immers, door deze opleiding te volgen mag de (aanstaande) cursist er vanuit gaan, dat elke nieuwe ontwikkeling per direct wordt opgenomen in het lesmateriaal. Reeds afgestudeerde Medisch Pedicure Sport bij MSP Opleidingen zullen in nascholingen van de laatste ontwikkelingen op de hoogte worden gebracht.

Inleiding

Bij sporters komen vaker nagelaandoeningen voor. Vooral hardlopers en atleten die aan turnen, (ballet)dansen en ritmische gymnastiek doen hebben vaker nagelproblemen. Genoemd worden:

 • Lamellaire splitsing van de nagelplaat (zie foto 1);

 • Puntbloedinkjes in de nagel (zie foto 2);

 • Beau’s lines (zie foto 3), dit zijn breedte strepen;

 • Pigmentatie banden in de lengte van de nagel (zie foto 4);

 • Verdikte nagel, niet alleen ten gevolge van een schimmelinfectie;
 • Ingegroeide nagel.

De onderzoekers vonden deze nagelproblemen vooral bij jonge mensen, die veel aan sport doen, waarvoor zij hulp zochten in hun voetkliniek.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van nagelproblemen bleek een mechanisch trauma te zijn. Dit werd veroorzaakt door:

 • Te krap sportschoeisel;
 • Acuut trauma, ontstaan bij een botsing met een tegenstander of stoten;
 • Chronische microtraumata, ontstaan door een te brede, te lange of te korte sportschoen en/of veel draaien en keren, afremmen en sprinten in de sport.

Dit heeft de onderzoekers ertoe gebracht om te kijken of de dikte en de vorm van de nagel wellicht mede oorzaak kunnen zijn van deze problemen.

Opzet van het onderzoek

Bij 140 jonge mensen werd het onderzoek gestart. Van hen waren er 72 (45 mannen en 27 vrouwen) hardlopers, die meer dan 10 uur per week aan het trainen waren. De andere 68 waren van dezelfde leeftijd (gemiddeld 21 jaar), maar geen regelmatige sporters.

Verschillende eigenschappen van de nagel werden in kaart gebracht:

 • Hoe zag het distale einde van de nagel eruit? Men koos uit ovaal, vierkant, spits, en rond. De definitie van distale einde was: dat deel van het uiteinde van de nagel, dat los ligt van het nagelbed (en dus geknipt kan/moet worden).
 • De dikte van de nagel werd gemeten met een ‘caliper’ (zie foto 5 en 6).

 • Tevens werd het uiteinde van de nagel gebogen met de duim van de onderzoeker. Eerst werd in het midden getracht de nagel te buigen, daarna aan de beide zijkanten (zie foto 7 A, B, C en D).

Voor het resultaat werd de volgende score indeling gebruikt:

 • Zacht = alle zijden waren makkelijker buigbaar
 • Medium = het buigen lukte alleen met grote druk
 • Hard = geen buiging van de nagel mogelijk

Resultaten van het onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek waren interessant en zijn in onderstaande tabel (tabel 1) weergegeven.

In tabel 2 staan het aantal ingegroeide nagels tijdens de onderzoeksperiode aangegeven.

De onderzoekers concluderen uit deze getallen, dat de hardheid van de nagel van de hallux onder invloed van hardlopen toeneemt (29x bij de sporters en slechts 10x bij de niet-sporters). Dit komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De onderzoekers verklaren dit, door de grotere druk die op de nagel komt tijdens het hardlopen, in het bijzonder tijdens het afwikkelen van de voet in de sportschoen. Bij mannen is deze groter dan bij vrouwen gezien het hogere tempo van lopen.
De vrouwelijke sporters hebben echter vaker een ingegroeide nagel dan mannelijke atleten. Opvallend is, dat in de groep van de niet-sporters bij vrouwen meer ingegroeide nagels voor komen dan bij mannelijke niet-sporters. Dit wordt gerelateerd aan de ‘puntige’ schoenen, die vrouwen vaker dragen. Echter, dit is niet daadwerkelijk onderzocht in deze studie.
De diktemeting van de nagels heeft niet veel informatie opgeleverd, maar wel de hardheid van de nagels. Bij mannen met een harde nagelconsistentie bleek een groter risico op een ingegroeide nagel te zijn.

Conclusie

De medisch pedicure sport zal bij de behandeling van jonge hardlopers in moeten zetten op preventie van ingegroeide nagels. Juist daarom is de opleiding tot Medisch Pedicure Sport in het leven geroepen. Deze professional vindt meer en meer een weg in de preventie van voet- en nagelaandoening. Dit onderzoek uit Spanje ondersteunt dit en toont aan dat de juiste weg is ingezet met een aparte opleiding voor de Medisch Pedicure Sport.

Bron:

Perez et al. Relation between nail consistency and incidence of ingrown toenails in young male runners. Journal of the American Podiatric Medical Association. Vol107; no.2; march/april 2017: 137-143

 

Voetbalblessures en de medisch pedicure sport

Hebt u ook zo genoten van de Nederlandse Leeuwinnen?
Het zal bijna niemand ontgaan zijn, dat het Dames Nederlands Voetbalelftal Europees Kampioen is geworden. Ze bezorgden Nederland een ‘oranje roes’ en heel veel plezier en enthousiasme. Dit leidt ongetwijfeld tot een enorme toestroom van jonge meisjes en vrouwen, die ook gaan voetballen. Nu is voetbal heel leuk, maar gaat soms ook gepaard met pijnlijke en langdurige voetblessures. Voetbal is immers een zogenaamde contactsport, waarbij veelvuldig contact ontstaat tussen 2 voetballers/-sters. Dit artikel geeft een kort inzicht in specifieke voetbalblessures en tevens wat uw rol, als Medisch Pedicure Sport, daarbij zou kunnen zijn of worden.


Bron: blikopnieuws

Inleiding

Specifieke voetbalblessures kunnen onder andere als volgt worden ingedeeld:

 1. Contactblessures;
 2. Sportblessures door voetbalschoenen;
 3. Sportblessures door de ondergrond.

Achtereenvolgens worden deze blessures kort besproken en tevens wordt aangegeven wat de Medisch Pedicure Sport kan betekenen voor geblesseerde voetballers, zowel qua preventie als behandeling. Deze kennis en vaardigheden maken onderdeel uit van de SCAS-geaccrediteerde opleiding tot Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen in Leiden.

Contactblessures

Veelvuldig zijn dit soort blessures te zien op de voetbalveld: een speler wil de bal een ferme trap geven en een tegenstander probeert de bal te blokken. Gevolg: voet tegen voet met een pijnlijke kneuzing of erger, een breuk tot gevolg. Of: twee spelers springen op en willen de bal koppen. De ene speler land op de voet van de ander. Gevolg: blauwe teennagel(s); kneuzing van een teen of middenvoetsbeentje.


Het kennen van ‘eerste hulp bij sportongevallen’ (EHBSO) en het juist handelen in de acute situatie zal de Medisch Pedicure Sport moeten kunnen toepassen. Vaker zal men zich pas bij u melden als het letsel in bv. het weekend ontstaan is. Dan is het kunnen testen van tenen, voor- en achtervoet op mogelijk letsel, het kunnen ingrijpen bij pijnlijke nagel- en huidproblemen die zijn ontstaan en het geven van de juiste therapie en adviezen onderdeel van het werk van de Medisch Pedicure Sport.

Sportblessures door voetbalschoenen

Voetbal wordt gespeeld op natuurgras en op kunstgras. In beide gevallen dient de Medisch Pedicure Sport te kunnen adviseren over het soort schoenen, welke noppen men onder de schoenen moet hebben en over de pasvorm. Sportschoenkennis is erg belangrijk.
Typische sportblessures ten gevolge van voetbalschoenen ontstaan vaak, omdat de voetbalschoen vaak erg krap om de voet zit (‘voetballers kunnen de bal dan beter raken’, maar…), waardoor kneuzingen van tenen, blauwe teennagels, blaren en/of bloedblaren kunnen ontstaan. Een niet zo bekende blessure is bijvoorbeeld het Joplin’s neuroma rond de grote teen. Een lastige blessure, die gepaard gaat met tintelingen, pijn en soms een doof gevoel. Elke voetballer wil elke week trainen en wedstrijden spelen, dus de behandeling van de Medisch Pedicure Sport zal daarop ingericht moeten zijn. Materiaalkennis en techniek zijn dan van groot belang.
Een ander probleem wat gezien wordt bij voetballers is, dat voetbalschoenen vrijwel geen voetbed hebben. Geen schokdemping betekent een extra ‘aanslag’ op de peesplaat onder de voet. Met behulp van verschillende tapingtechnieken kan de Medisch Pedicure Sport veel betekenen voor die voetballers, die daar last van hebben.

Sportblessures door de ondergrond

Het maakt wel degelijk verschil of natuurgras nat of droog is. Zachte en keiharde velden komen in de loop van elk seizoen voor. Kunstgras is bijna altijd van dezelfde hardheid, maar velden kunnen verslijten, niet zo goed bijgehouden worden, enz. Eén van de grote risico’s is het blijven steken in kunstgras, waarbij het grote teengewricht (MTP1-gewricht) als het ware dubbelslaat. Ook nu kan een Medisch Pedicure Sport veel betekenen in het herstel en in de preventie van een nieuw letsel middels een goed aangelegde taping.

Verschillende materialen en technieken (sporttape, dynamic taping en kinesiotaping) zijn onderdeel van de opleiding tot Medisch Pedicure Sport, maar u leert ook wanneer u kiest voor welke techniek en welk materiaal.

Samenvattend

Wordt u al nieuwsgierig en denkt u dat deze mooie opleiding een aanvulling is op uw beroepsvaardigheden? MSP Opleidingen nodigt u gaarne uit om u nader te oriënteren via de website: www.mspopleidingen.nl

Wij staan voor u klaar:
Joost Mentink, directeur MSP Opleidingen
Margreet van Putten, inhoudsdeskundige en ontwerper van de opleiding Medisch Pedicure Sport

Video Opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Bekijk deze leuke en informatieve video van Amice Opleidingen in Barneveld over de opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport.

Aan het woord komen o.a. Margreet van Putten, initiatiefnemer en docent van de opleiding en Tineke de Beer. Tineke geeft aan waarom zij, ondanks dat ze al meer dan 30 jaar actief is als pedicure en eigenaar van een grote praktijk, de opleiding heel waardevol vindt en zelf veel heeft geleerd tijdens de opleiding. Ze is ook heel enthousiast over de nieuwe doelgroep, de sporters, die je als medisch pedicure hiermee kunt bereiken en helpen.

Opleiding Sportpedicure – medisch Pedicure volgen bij Amice Opleidingen

Amice opleidingen start in samenwerking met MSP Opleidingen op 18 februari 2017 de opleiding Medisch Pedicure Sport.
Meedoen? Meldt u dan hier aan

Voeten van sporters verdienen betere zorg

Een artikel speciaal geschreven voor het vakblad Sportgericht door Margreet van Putten en Toos Mennen. Margreet is initiatiefnemer samen met MSP Opleidingen van de opleiding Medisch Pedicure Sport alsmede docent bij de opleiding Medisch Pedicure Sport bij MSP Opleidingen. Toos Mennen is eveneens docent bij deze opleiding.

Inleiding

In vrijwel elke sport waarbij de voeten belast worden, komen voetproblemen zoals blaren, bloedblaren, overmatige eeltvorming (met soms likdoorns en kloven) en diverse nagelproblemen voor. Deze problemen zijn vaak pijnlijk en beperken de sporter in zijn prestatie. Gespecialiseerde voetzorg kan uitkomst bieden.
Iedereen kent wel de beelden van de Nijmeegse Vierdaagse, maar ook van toptennissers met grote blaren of zelfs wonden onder de voeten. Slechts zelden wordt bij deze voetproblemen een arts geraadpleegd, waardoor het niet bekend is hoe vaak dit soort blessures voorkomen en bij welke sporten. Geschat wordt echter dat er drie tot vijf keer zoveel minder ernstige sportletsels aan enkels, voeten en tenen zijn dan de ernstiger letsels waarvoor wel medische hulp wordt ingeroepen. Veel van deze minder ernstige letsels worden behandeld door sportfysiotherapeuten, sportpodotherapeuten en sportpedicures. Deze laatste groep van behandelaars is bij de meeste sporters nog minder bekend. In dit artikel wordt de rol van de sportpedicure/medisch pedicure sport aan de hand van enkele casussen toegelicht.

Lees verder

 

Persbericht Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Dit persbericht hebben we geschreven voor onze cursisten medisch pedicure sport. Zij mogen dit bericht gebruiken om de pers te benaderen.

De Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

De Sportpedicure – medisch pedicure sport is met ingang van juli 2016 een nieuwe discipline in de sportzorg. Sportpedicures zijn deskundigen bij uitstek op het terrein van voetverzorging van zowel (semi-) professionele atleten als recreatieve sporters, die de consequenties voor de voet van de sportbelasting begrijpen en kunnen begeleiden.
Zij hebben zich als medisch pedicure (MBO4) extra geschoold met de opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport en zijn als zodanig hoger opgeleid dan alle andere pedicures in Nederland.

logo-sportpedicure-medisch-pedicure-sport

De sportpedicure – medisch pedicure sport heeft in vergelijking met een “gewone ”pedicure en/of medisch pedicure, aanvullende kennis en inzicht in sport gerelateerde huid– en nagelpathologie, sportblessures van de huid, biomechanica en loopbelasting en chronische ziekten/blessures en voetbelasting door sporten.
Daarom kan de sportpedicure – medisch pedicure sport u goed adviseren over de keuze van de juiste sport- of wandelschoen, het uitvoeren van bijvoorbeeld spierversterkende oefeningen ter preventie van blessures, het aanleggen van preventieve tapes (kinesiotape, dynamic tape en sporttape), het plaatsen van viltpaddings, het adviseren in het gebruik van braces, sportinlays en braces.
Van belang is dat de kennisaspecten allen gaan over preventie van sportblessures! Ook is samenwerking met relevante partijen in de sportzorgketen, zoals de sportpodotherapeut, de sportfysiotherapeut en de sportarts van belang.

Waarborgen kwaliteit

In Nederland wordt de kwaliteit van de Sportpedicure – medisch pedicure sport bewaakt door het SCAS (= Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg).

scas-logo-png

Sportpedicures die een SCAS geaccrediteerde opleiding hebben gevolgd, kunnen zich in het SCAS register laten opnemen. Op sportzorg.nl kunnen de sporters de geaccrediteerde Sportpedicures – medisch pedicures sport vinden.

sportzorg

Over mij (informatie aanvullen door gediplomeerde sportpedicure – medisch pedicure sport)

Voor meer informatie over dit persbericht
www.sportpedicurenet.nl

 • Naam praktijk
 • Naam contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • Best bereikbaar op de volgende tijden
 • E-mailadres

Waar let je op bij goede golfschoenen?

Dit jaar was golf één van de 28 sporten op het programma van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Voor het eerst in ruim een eeuw wordt gestreden om Olympisch goud, zilver en brons op de golfbaan.

rio 2016

Golf is een populaire sport in Nederland en de laatste jaren het aantal golfers sterk is toegenomen. Ondanks het feit dat golf een low-impact sport is, ondervindt 60% van de professionele en 40% van de amateurgolfers elk seizoen blessures.

Om inzicht te krijgen in het ontstaan van golfblessures aan het onderlichaam is het belangrijk om kennis te hebben van zowel de golfschoen als de bewegingen van de voet tijdens het beoefenen van golf. In dit artikel wordt ingegaan op de bewegingen van de voeten tijdens golfen en de vereisten van golfschoenen die nodig zijn om blessurevrij deze sport te kunnen beoefenen.

Asymmetrische golfbewegingen

Bij golfen worden zowel symmetrische als asymmetrische bewegingen gemaakt. Een asymmetrische beweging die blessures kan veroorzaken is de swing. Om de swing goed uit te voeren heb je geen extreme kracht of mobiliteit nodig, maar een goede coördinatie van de spiergroepen. Overbelastingen en een slecht uitgevoerde swing zijn in de meeste gevallen veroorzaker van golfblessures.

golf-swing

In de biomechanica die plaats vindt gedurende de swing, blijkt dat er een grote mate van druk en torsie (draaiing om de lengteas van het lichaam) wordt uitgeoefend op het onderlichaam. Deze grote druk en draaiing kunnen voet- en enkelklachten veroorzaken. De maximale draaiing op de voorste voet is groter dan op de achterste voet, doordat het lichaamsgewicht naar de voorste voet verplaatst wordt. Dit is dan ook de reden dat golfers gemiddeld genomen meer klachten ondervinden aan hun voorste voet. Juist op de plekken waar de piekdrukken op de voet het hoogst zijn blijkt bij de meeste golfschoenen spikes geplaatst te zijn, waardoor voetklachten kunnen ontstaan.

Door golfschoenen aan te passen op de golfswing kunnen voet- en enkelklachten worden voorkomen. Puur op basis van de swing zouden de golfschoenen om die reden links en rechts verschillend moeten zijn.

Symmetrische golfbewegingen

Bij het ontwerpen van golfschoenen moet, naast de asymmetrische bewegingen, ook gekeken worden naar de symmetrische bewegingen die worden gemaakt tijdens golf.

Eén van deze symmetrische bewegingen is het lopen van grote afstanden. Bij een golfbaan met 18 holes is de te lopen afstand al snel zes tot acht kilometer. Om deze reden mogen de links-rechts verschillen in de schoenen niet te groot zijn.

Dit betekent dat bij het ontwerpen van de golfschoen concessies moeten worden gedaan om zowel voor de swing als voor het lopen van lange afstanden een zo optimaal mogelijke schoen te vervaardigen.

Auteur: Ralph Hermanns
podotherapie hermanns

 

Wie de basketballschoen past……

Inleiding

Ter voorbereiding op de Olympische Spelen in Rio, is er hard getraind door allerlei atleten.

rio 2016

Zo ook door de diverse basketballteams. Sponsoren staan in de rij om te zorgen dat alle atleten op en top gekleed en geschoeid aan hun sport kunnen beginnen. Dat dit soms leidt tot (onverwachte) blessures is een vervelende bijkomstigheid. Dit artikel, natuurlijk niet alleen geldend voor Olympische atleten, gaat in op de problemen die basketballers kunnen ondervinden door het ‘verplicht’ dragen van een bepaald merk schoenen, maar ook wat mogelijke oplossingen zijn.

basketballers2

Casus Jane

Jane is een topbasketballster met Olympische ambities. Zij speelt voor een topteam en wordt geselecteerd voor het nationale team. Dit betekent bijna dagelijks trainen (10x per week), maar ook de verplichting om in de nationale selectie merk X basketball schoenen te gaan dragen. Immers, merk X is de grote sponsor van het nationale team.

Jane is een speelster van 1.78 m., speelt op de positie van spelverdeelster (Guard) en is erg snel. Zij heeft schoenmaat 40, maar heeft erg brede voorvoeten. Het schoenenmerk X heeft een dameslijn en een herenlijn voor basketballers. Het verschil tussen de heren en dames schoenen is de breedte van de voorzijde van de schoen: mannen hebben over het algemeen bredere voorvoeten, dan vrouwen en dus zijn mannenschoenen breder dan vrouwenschoenen. Echter, voor Jane, die juist brede voorvoeten heeft, is dit een probleem: vanaf het begin zitten haar (dames)basketball schoenen niet fijn. Ze knellen in de voorvoet en bij de trainingen wisselt ze vaak tijdens de training naar haar eigen schoenen. De coaches zijn daar niet blij mee, omdat de sponsorverplichting zwaar telt.
Daarop neemt Jane zelf het initiatief om de mannenversie, die qua uiterlijk wel enigszins afwijkt van de damesschoen, in haar maat te passen. Deze schoen zit veel beter. Echter, de coaches zijn onverbiddelijk: alle speelsters dienen te gaan spelen op dezelfde schoenen. De enige keuze die de speelsters hebben is hoge of halfhoge basketball schoenen te gaan dragen.

Na 3 weken hard trainen in de voorbereidingsperiode nemen de voorvoetklachten, pijn in de bal van de voet vooral ter hoogte van het 2e middenvoetsbeentje, zodanige vormen aan, dat een sportarts geraadpleegd wordt. Bij het onderzoek noemt Jane wel haar schoenproblemen, maar in eerste instantie wordt daar geen aandacht aan besteed. De sportarts laat X-foto’s maken, waarop geen afwijking te zien is, en verwijst Jan naar een sportpodotherapeut voor nadere analyse en behandeling. Hij vraagt de sportpodotherapeut een sportzool te maken in de basketballschoen.

Jane wordt kort daarop gezien door een sportpodotherapeut*. Deze gaat juist wel uitgebreid in op haar schoenprobleem. Hij constateert dat Jane inderdaad te smalle basketball schoenen draagt. Zijn voetonderzoek levert een pijnlijke plek op het 2e middenvoetsbeentje op, net onder het kopje van dit botstuk. De sportpodotherapeut heeft zich ook gespecialiseerd in het doen van diagnostisch echografisch onderzoek en past dit toe. Daaruit blijkt dat er een klein breukje bestaat in de schacht van het 2e middenvoetsbeentje: een zogenaamde stressfractuur.

Tot grote teleurstelling van Jane betekent dit het einde van haar Olympische ambities: ze krijgt 2 maanden loopgips, gevolgd door nog 4 weken in een afneembare walker voorgeschreven.

Jane besluit nooit meer ‘gedwongen’ niet passende basketball schoenen te gaan dragen….

Casus Pieter

Pieter is 16 jaar, 2.01 meter lang en met recht een ‘lange slungel’. Via zijn gymleraar is hij bij een plaatselijk basketballteam terecht gekomen. Hij geniet voor het eerst van zijn lengte en heeft veel plezier in het basketballen. Pieter komt inmiddels in aanmerking voor het nationale jeugdteam en is heel ambitieus.
So far so good….maar….ook Pieter heeft problemen met zijn basketball schoenen. Zijn voeten zijn groot, maat 49, maar erg slank. Helaas zijn basketball schoenen maar 49 altijd te breed voor hem, met als gevolg dat hij regelmatig nagelproblemen heeft. Hij schiet bij het stoppen voor het nemen van een schot of in de verdediging vaak een beetje door in zijn schoenen, waardoor zijn teennagels van in het bijzonder zijn grote tenen tegen de voorkant van zijn schoenen stoten. Gevolg: blauwe nagels, die erg pijnlijk zijn en zelfs is er al een keer een nagel van zijn grote teen bijna helemaal los gaan zitten. Dit ondanks het feit dat Pieter inmiddels verschillende merken schoenen heeft geprobeerd en zijn schoenen altijd goed vast vetert.

De moeder van Pieter gaat met enige regelmaat maar een medisch pedicure, die recent een opleiding tot sportpedicure/medisch pedicure sport** heeft gevolgd. Tijdens een van haar consulten vraagt zij aan haar pedicure of zij een oplossing heeft voor de nagelproblemen van haar zoon. Tot haar verrassing heeft zij 2 suggesties:

 1. Zij raadt een andere vetertechniek aan, waardoor de schoen nog vaster aan de voet komt te zitten.
 2. Zij kan de schoen beter passend maken door onder de tong van de schone een laag vilt te plakken, waardoor het volume in de schoen kleiner wordt.

Nieuwsgierig geworden over deze adviezen maakt Pieter snel een afspraak. De vetertechniek aanpassing helpt onvoldoende, maar met het vilt onder de tong van beide schoenen glijdt Pieter helemaal niet meer in zijn schoenen: probleem opgelost op een hele simpele wijze!

Banner-sportzorgpedicure3

Samenvattend

Sportschoenen, in dit geval basketball schoenen, kunnen op verschillende manieren voor problemen zorgen. De sportpodotherapeut* en de sportpedicure/medisch pedicure sport** zijn voetprofessionals, die een kwaliteitsborging hebben via het SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sport) en te vinden zijn via www.sportzorg.nl.

Sportzorg-logo

scas-logo

* De sportpodotherapeut is de enige Hbo-opgeleide voetprofessional in Nederland. De opleiding voor sportpodotherapeut bestaat sinds 2009 en is alleen toegankelijk voor podotherapeuten met een HBO-Bachelor Podotherapie (www.nvvsp.nl)

** De sportpedicure/medisch pedicure sport is sinds juni 2016 erkend door het SCAS. Let wel op: er zijn veel pedicures, die zich sportpedicure noemen, maar geen medisch pedicure zijn en/of geen SCAS erkende opleiding hebben gevolgd. (www.sportpedicurenet.nl en www.provoet.nl)

logo-sportpedicure-medisch-pedicure-sport

msp opleidingen

Auteur: Margreet van Putten, arts/onderzoeker/docent en initiatiefnemer van de Opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport in Nederland. Margreet geeft les bij de opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen.

Voetklachten bij wielrennen

Inleiding

Pijn in je voeten is een vervelend probleem als je daar tijdens het fietsen mee wordt geconfronteerd. Vooral met warm weer kan je er last ervan krijgen. Maar niet alleen ‘branderige’ voeten, ook pijn aan de teennagels kan voorkomen. In dit artikel bespreken we veel voorkomende voetklachten bij wielrennen, oorzaken en oplossingen.

Veel voorkomende voetklachten van wielrenners

Brandende voeten

Brandende voeten is een bekend fenomeen bij wielrenners en mountainbikers, zeker bij hogere temperaturen. Het asfalt dat hitte naar boven straalt, de hoge temperaturen en de carbon zool van je wielerschoen maken je schoen al snel tot een ‘oventje’.

Knelplekken in de wielerschoen

Met een ‘knobbel’ bij bijvoorbeeld je grote teengewricht, of met klauwtenen (een kromstand van de tenen.) is het lastig om een goede wielerschoen te vinden. Al snel zullen er pijnlijke drukplekken ontstaan op de knobbels.

Pijnklachten onder de hiel of voetboog

Onder de voet zit een peesplaat die ervoor zorgt dat de voetboog ondersteund wordt. Deze peesplaat zit aan de achterzijde vast aan het hielbeen en aan de voorzijde aan de voorvoet. Als er druk op de voet gezet wordt, bijvoorbeeld bij het uittrappen tijdens het fietsen, dan zakt de voetboog wat door en wordt de peesplaat opgerekt. Dit oprekken leidt tot een grote spanning op de peesplaat, met name bij de aanhechting aan de hiel. Doe je dit erg vaak dan kan tot een overbelasting leiden. In erge gevallen kan dit leiden tot beschadiging van vezels. Een gevolg daarvan is pijn in de voetholte of aan de hiel. Vaak ervaar je dit als startpijn en pijn bij langere belasting, soms zijn de klachten juist heviger na een periode van rust.

Blauwe teennagel

Het blauw worden van de nagel wordt veroorzaakt door de wrijving of het stoten van de teen tegen de neus van de schoen waardoor een bloeding onder de teennagel ontstaat. De oorzaak kan liggen in een te kleine of te smalle schoen. Ook het opzetten van de voeten bij warmte kan de boosdoener zijn.

Last van het grote teengewricht

De sesambeentjes zijn twee kleine botjes onder het grote teengewricht. Tijdens het wielrennen kunnen deze sesambeentjes makkelijk gaan ontsteken of kunnen er kleine scheurtjes in ontstaan. Dit komt doordat er grote druk op de voorvoet komt, zeker bij het gebruik van klikpedalen.

Oorzaken voetklachten

De meeste klachten in de voeten tijdens het fietsen worden veroorzaakt door:

 • Een niet goed passende schoen
 • (Stands)afwijkingen aan de voeten
 • Het teveel naar binnen zakken de van de voet tijdens het fietsen
 • Vergrote druk door kleinere opppervlak voetplaatjes
 • Niet goed afgestelde voetplaatjes
 • Soms kan ook een zadel dat te hoog of te laag staat een invloed hebben op de klachten.

Oplossingen voor voetklachten

De basis wordt gevormd door een goed passende (stevige) wielerschoen en het goed afstellen van de voetplaatjes. Zo nodig en indien mogelijk kan een voetplaatje gebruikt worden met een groter oppervlak.

Aanvullend kan met speciale fietszolen gewerkt worden. Deze zijn stijf, licht van gewicht en sluiten goed aan op de boog van de voet. Enerzijds corrigeren zij de voetstand en het ‘bewegen’ van de voet. Anderzijds zorgen ze voor een optimale drukverdeling onder de voet. Waar nodig worden er ontlastingen aangebracht of wordt de voetbeweging ‘gestuurd’.
Mochten er knelplekken zijn, dan kunnen deze verholpen worden door het lokaal oprekken van de schoen.

Mocht je er met de aanpassingen zelf niet helemaal uitkomen, dan kan een sportpodotherapeut meerwaarde bieden. De sportpodotherapeut kijk samen met jou naar de oorzaak van de klachten en adviseert onder andere over het kopen van geschikte schoenen. Past deze zo nodig aan en stelt de voetplaatjes af. Mochten er special wielerzolen gewenst zijn dan worden deze op maat gemaakt.

Auteur: Ingrid Janssen,
docent opleiding medisch pedicure sport MSP Opleidingen, sportpodotherapeut/manueel therapeut
ingrid janssen
www.profysic.nl

Opleiding sportpedicure – medisch pedicure sport

logo sportpedicure medisch pedicure sport

Met het diploma Sportpedicure van MSP Opleidingen kan je je profileren in een nieuw en uitdagend werkveld: de sportgezondheidszorg. Sportpedicures zijn deskundigen bij uitstek op het terrein van voetverzorging van zowel (semi-) professionele atleten als recreatieve sporters, die de consequenties voor de voet van de sportbelasting begrijpen en kunnen begeleiden. Een uniek perspectief voor jou als medisch pedicure om in de sportzorgketen te kunnen werken en samenwerken met andere sportzorgprofessionals!

msp opleidingen

Inleiding
Al enkele jaren zijn Medisch Pedicures uit persoonlijke interesse actief op het terrein van voetzorg voor sporters. Als erkenning voor dit werkveld is nu door Margreet van Putten in samenwerking met MSP Opleidingen een gedegen en geaccrediteerde opleiding tot Sportpedicure ontwikkeld. De eerste opleidingen Sportpedicure zijn in februari gestart en worden in juni afgerond.

De opleiding Sportpedicure is op niveau 4 en sluit aan bij het competentieprofiel Medisch Pedicure en het competentieprofiel Sportpedicure. De Sportpedicure is een verbijzondering van de Medisch pedicure, net zoals bijvoorbeeld de Sportfysiotherapeut een verbijzondering is van de “gewone” fysiotherapeut.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 5 lesdagen en een examendag. De opleiding heeft een studiebelasting van ca. 100 uur. Elke dag heeft een eigen thema en bevat een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk. Ter voorbereiding op de lesdag krijg je huiswerkopdrachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het lezen van een speciaal artikel, het maken van blauwdrukken, het bestuderen van video’s, het beantwoorden van vragen over een specifieke casus en het raadplegen van geselecteerde relevante links op internet.

sportpedicure3
De opleiding rond je af met 3 onderdelen: een projectopdracht, een theorietoets en een praktijktoets. Je krijgt persoonlijke begeleiding bij het maken van de projectopdracht en we bereiden je zeer zorgvuldig voor op het theorie- en praktijkexamen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan!

Belangrijke onderwerpen die in de opleiding naar voren komen zijn o.a.:

 • Sport gerelateerde huid– en nagelpathologie
 • Sportblessures van de huid
 • Biomechanica en loopbelasting
 • Sport gerelateerde interventies zoals tapen/bandageren (sporttape, dynamic tape, kinesiotape), viltpaddings, bracing, sportinlays, sport specifiek schoeisel
 • Inzicht krijgen in belasting/belastbaarheid en het belang van interne en externe factoren
 • Chronische ziekten/blessures en voetbelasting door sporten
Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen. Nieuwe opleiding Sportpedicure voor SCAS registratie start in september 2016 in leiden en Amersfoort.

Studiemateriaal
Je krijgt een fraaie losbladige studiemap met hand-outs van alle lessen en informatie over het examen. Daarnaast krijg je toegang tot de speciale leeromgeving op de website www.sportpedicurenet.nl met speciale artikelen, thuiswerkopdrachten, studietaken en aanvullende informatie, zoals video’s van de praktische vaardigheden. Tijdens de praktijklessen is oefenmateriaal zoals tape en vilt aanwezig, waar je kosteloos gebruik van kunt maken.

studiemap sportpedicure

Topdocenten
De opleiding wordt gegeven door diverse topdocenten met elk hun eigen expertise. Docenten als Margreet van Putten, Toos Mennen, Sabine Scheepens en Miranda van Mol zijn bekende en zeer gewaardeerde docenten in de pedicurebranche. Daarnaast maken we gebruik van gastdocenten met specifieke expertise op het gebied van tapen (kinesiotaping en dynamic taping) en professionalisering en ontwikkeling.

margreet 2015

Het SCAS
Voor jou als medisch pedicure is het van groot belang te weten of de opleiding sportpedicure die je gaat volgen SCAS geaccrediteerd is. Het SCAS accrediteert namelijk de opleiding Sportpedicure. Op dit moment is MSP Opleidingen de enige opleider in Nederland die een aanvraag heeft ingediend bij het SCAS. Het SCAS heeft meegedeeld dat zij voornemens is over te gaan tot accreditatie van de opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen.

scas-logo
Met het diploma Sportpedicure van MSP Opleidingen meld je je bij het SCAS voor inschrijving in het SCAS register. Het SCAS stelt hiervoor nadere eisen (persoonscertificatie), zoals bijvoorbeeld het voldoen aan nascholingscriteria en het aangesloten zijn bij een klachtenregeling. Voordeel is ook dat je t.z.t. op de site www.sportzorg.nl kunt komen. Dé site voor de sportzorgprofessionals in Nederland!

Sportzorg-logo

Meer informatie en aanmelden Opleiding Sportpedicure

Lezing Sportpedicure 4 juni a.s. Hengelo – regiodag depedicure.nl

De Sportpedicure, verbijzondering van de medisch pedicure

Lezing: regiodag depedicure.nl Hengelo
Toegang: kosteloos
Aantal: max 40 personen

Belangrijk: MSP Opleidingen heeft als enige opleider in Nederland de toezegging van het SCAS (= Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg) dat de opleiding Sportpedicure door het SCAS zal worden geaccrediteerd. Alleen bij MSP Opleidingen bent u dus zeker dat u een SCAS gecertificeerd diploma Sportpedicure kunt behalen na het volgen van de opleiding Sportpedicure.

Aanmelden

Bent u toe aan een sportieve uitdaging binnen uw beroep? Volg dan deze korte lezing, waar arts Margreet van Putten vanuit haar passie voor sport (Margreet is oud-international basketball voor Nederland en lid van de medische commissie van de Nederlandse basketballbond) de nieuwe opleiding tot Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport georganiseerd door MSP Opleidingen zal toelichten.

Meer weten over dit onderwerp:

Aan de hand van een praktisch voorbeeld gaat zij door de lesstof heen.

logo sportpedicure medisch pedicure sport
Het diploma Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen geeft recht op accreditatie door het SCAS (= Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg). Dit is de organisatie in Nederland die professionals in de sport accrediteert. U komt na uw accreditatie met naam en praktijknaam op de website www.sportzorg.nl te staan. Deze website wordt maandelijks tussen de 30.000 en 40.000 keer bezocht door sporters die bepaalde zorg zoeken. Een unieke mogelijkheid om u als Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport aan potentiële klanten te presenteren.
Daarnaast is de opleiding Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport geaccrediteerd door ProCert.

scas

margreet 2015

Aanmelden
Deze lezing is kosteloos. Aanmelden via deze website is verplicht.
Maximaal 40 plaatsen beschikbaar!