Tapen van de voet ter preventie van sportblessures

Met het erkennen van de specialisatie Medisch Pedicure Sport zijn er nieuwe technieken en kennis domeinen waar de medisch pedicure zich in kan en moet verdiepen. Met deze technieken kan de Medisch Pedicure Sport veel betekenen voor iedereen die tijdens of na het sporten (lichte) klachten heeft of een eerder opgelopen en nu genezen blessure wil  voorkomen.

Door: Margreet van Putten, arts/onderzoeker, docent

Verschillende tape technieken

Wit sporttape
In de 60-er jaren werd er voor het eerst niet-elastisch wit katoenen tape gebruikt om kwetsbare gewrichten van  sporters te ondersteunen. Deze techniek staat en valt met de kennis van de anatomie van de voet. Doel is het ondersteunen van kapsel, banden en spieren/pezen. Het beperken van een pijnlijk of te soepel (geworden) gewricht of structuur is het doel van sporttapings. Let wel: men moet wel weten wat men doet: Wordt een sporttaping verkeerd aangelegd, dan kan deze soms leiden tot toename van klachten.

Kinesiotape
Een geheel andere methode van tapen werd gepresenteerd door dr. Kenzo Kase uit Japan in 1973. Hij ontwikkelde en onderbouwde zijn eigen methode: Kinesio®taping. Met behulp van een tweezijdige elastische tape kunnen niet alleen gewrichten en peesplaat (plantaire fascie), maar ook spieren worden ondersteund. In 1988 tijdens de Olympische Spelen in Seoel liepen er ineens atleten met gekleurde stroken tape op hun voeten, benen, schouders en rug. Dankzij het werk van dr. Kenzo Kase is deze techniek inmiddels volledig geaccepteerd in de sportwereld.

Dynamic tape
De Australische bewegingswetenschapper Ryan Kendrick heeft in 2009 wederom een nieuwe wijze van tapen, de Dynamic® tape, geïntroduceerd. Dynamic tape ook een elastische tape, is naar 4 zijden rekbaar en heeft andere eigenschappen dan Kinesiotape.

In onderstaande tabel staan de eigenschappen van deze tapevormen benoemd:

 

Foto 1.
Van links naar rechts: Wit sporttape, blauw Kinesiotape en Dynamic tape (Tattoo print).
Elke tape is in verschillende maten (smal en breed) verkrijgbaar.
Bron: MSP Opleidingen

Elke tapetechniek heeft een eigen doel:

 • Sporttape staat beperkte beweging toe, geeft druk waardoor evt. zwelling tegengegaan wordt en voorkomt verergering van een blessure en vermindering van het spiervolume (= atrofie). Tevens kan de sporter sportactiviteiten sneller weer gaan hervatten;
 • Kinesio®tape geeft juist geen bewegingsbeperking, maar prikkelt de sensoren in de huid. Door de structuur van de tape, ook wel ‘krimpwerking’ genoemd, wordt de huid ‘opgetild’. De tape wordt onder lichte rek op de huid aangebracht. Daardoor worden huid, spieren, gewrichten, spieromhulsels (fascie) en de circulatie positief beïnvloed. Gevolg:  bewegingen in een gewricht worden beter gestuurd en gewrichten worden actief gestabiliseerd. Er zijn er geen beperkingen in de bewegingsuitslagen;
 • Dynamic®tape controleert de mechanische werking, waardoor de belasting van het aangedane gewricht of de pijnlijke spier wordt verminderd. Er is een positieve invloed op en het diepe gevoel ( = propriocepsis). Deze neurofysiologische werking maakt dat bewegen beter zal verlopen.

Het doel van alle drie de tapetechnieken is verbeteren en/of beschermen van de functie van een gewricht of spier(en). Het kiezen van welke tapemethode, wanneer en met welke adviezen aan de sporter vraagt om kennis van deze technieken en inzicht in sportblessures.

Tapen en preventie in de sport

Bovenstaande verschillen maken al duidelijk, dat men niet ‘zomaar’ kan gaan tapen. Bij een acute blessure zal de Medisch Pedicure Sport niet de hoofdbehandelaar zijn. Dat is ook niet wenselijk: een goede diagnose en een gedegen behandelplan is het werk van (para)medici. De rol van de Medisch Pedicure Sport is gericht op preventie in de sport. Het doel van preventie is zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen:

 • Primaire preventie = er is geen sportblessure, maar men wil voorkomen dat er een sportblessure ontstaat
 • Secundaire preventie = voorkomen dat een sportblessure verergert
 • Tertiaire preventie = voorkomen van herhaling van een blessure

Bijvoorbeeld: iemand gaat een lange wandeltocht maken en is bang dat er blaren gaan ontstaan. Het intapen van de voeten ter voorkoming van blaren is primaire preventie. Als deze persoon al eerder blaren heeft gehad en die zijn nog niet helemaal genezen, dan spreken we van secundaire preventie. Zijn er eerder blaren geweest en wil de wandelaar niet dat deze opnieuw terugkomen, dan is dat tertiaire preventie.

Foto 2.
Allergische reactie op tape.
Bron: MSP Opleidingen

De Medisch Pedicure Sport zal kennis van en inzicht in deze drie vormen van preventie moeten hebben, alvorens een juiste beslissing te kunnen nemen over al of niet tapen en met welke soort taping aan de slag te gaan.

Beslissen om te gaan tapen

Hoe en waarom welke techniek te gebruiken, zal worden geleerd tijdens de opleiding tot Medisch Pedicure Sport (zie ook: www.sportpedicurenet.nl )

 

Casus bespreking

Teun, 26 jaar, geniet van een lekkere strandvakantie in Griekenland.
Hij  heeft daar meegedaan aan een potje beachvolleybal. Daarbij is hij ‘blijven steken’ met zijn linker grote teen in het zand. Hij heeft daarbij al het ware het grote teengewricht (MTP1-gewricht) overstrekt (= hyperflexiebeweging). Dat was pijnlijk, er was zwelling en na een paar dagen ontstond een blauwe plek rondom het aangedane gewricht. Hij heeft een paar dagen moeilijk kunnen lopen. Voor de zekerheid is hij naar een ziekenhuis gegaan, maar op de röntgenfoto was gelukkig geen breuk te zien. Verder was er niets aan te doen zei men in het ziekenhuis.

Nu is het 4 weken later. Hij loopt weer normaal, maar als hij gaat voetballen, dan begint het aangedane gewricht toch weer pijnlijk te worden. U bent sinds kort betrokken bij zijn voetbalclub en vraagt u om advies.

Uit uw onderzoek blijkt, dat alleen de bewegingsuitslag van het MTP1-gewricht in plantairflexie richting nog wat beperkt en pijnlijk is. De voetbalschoenen zijn aan de krappe kant, maar zijn dagelijkse schoenen zijn breed en geven minder last dan de voetbalschoenen.

Deze aandoening wordt  ‘zandteen’ genoemd, een bekende blessure in de sportwereld. Dit betekent, dat de bandjes rondom het MTP1-gewricht aangedaan zijn. Dit herstelt vanzelf met de nodige rust. Aangezien Teun toch graag wil voetballen stelt u voor nu direct een taping aan te leggen met sporttape, wat het gewricht (mechanisch) ondersteunt (zie foto 3).

Foto 3.
Sporttape ter ondersteuning van een zandteen.
Bron: MSP Opleidingen

Na 3 weken en enkele tapings later, zijn de klachten vrijwel verdwenen. Mevrouw wil aan een meerdaagse wandeltocht gaan deelnemen. Nu kiest u voor de Kinesio- of Dynamic tape (zie foto 4 en 5), omdat de mechanische ondersteuning minder nodig is en deze tapings langer op de voet kunnen blijven zitten. Deze keuze voor een elastische taping is goed, omdat verbetering van de propriocepsis en de aansturing van het gewricht nu voorop staan.

Foto 4. 
Dynamic taping van het MTP1-gewricht.
Bron: MSP Opleidingen

Foto 5. 
Kinesio taping van het MTP1-gewricht.
Bron: MSP Opleidingen

Mevrouw S. is erg tevreden en wil nog regelmatig een nieuwe taping, omdat dit haar veel vertrouwen geeft.

Tenslotte

Tapetechnieken zijn een nieuwe techniek, behorend bij de vaardigheden van een Medisch Pedicure Sport.
Belangrijk is, dat u ook kennis heeft  van de onderliggende  theorie en een voetonderzoek kunt uitvoeren. Pas dan kunt u gemotiveerd kiezen tussen verschillende methoden van tapen.

Opleiding Medisch Pedicure Sport

Interesse om uw praktijk een nieuw perspectief te geven door het volgen van de opleiding Medisch Pedicure Sport?
Kijk dan hier.

Voetbalblessures en de medisch pedicure sport

Hebt u ook zo genoten van de Nederlandse Leeuwinnen?
Het zal bijna niemand ontgaan zijn, dat het Dames Nederlands Voetbalelftal Europees Kampioen is geworden. Ze bezorgden Nederland een ‘oranje roes’ en heel veel plezier en enthousiasme. Dit leidt ongetwijfeld tot een enorme toestroom van jonge meisjes en vrouwen, die ook gaan voetballen. Nu is voetbal heel leuk, maar gaat soms ook gepaard met pijnlijke en langdurige voetblessures. Voetbal is immers een zogenaamde contactsport, waarbij veelvuldig contact ontstaat tussen 2 voetballers/-sters. Dit artikel geeft een kort inzicht in specifieke voetbalblessures en tevens wat uw rol, als Medisch Pedicure Sport, daarbij zou kunnen zijn of worden.


Bron: blikopnieuws

Inleiding

Specifieke voetbalblessures kunnen onder andere als volgt worden ingedeeld:

 1. Contactblessures;
 2. Sportblessures door voetbalschoenen;
 3. Sportblessures door de ondergrond.

Achtereenvolgens worden deze blessures kort besproken en tevens wordt aangegeven wat de Medisch Pedicure Sport kan betekenen voor geblesseerde voetballers, zowel qua preventie als behandeling. Deze kennis en vaardigheden maken onderdeel uit van de SCAS-geaccrediteerde opleiding tot Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen in Leiden.

Contactblessures

Veelvuldig zijn dit soort blessures te zien op de voetbalveld: een speler wil de bal een ferme trap geven en een tegenstander probeert de bal te blokken. Gevolg: voet tegen voet met een pijnlijke kneuzing of erger, een breuk tot gevolg. Of: twee spelers springen op en willen de bal koppen. De ene speler land op de voet van de ander. Gevolg: blauwe teennagel(s); kneuzing van een teen of middenvoetsbeentje.


Het kennen van ‘eerste hulp bij sportongevallen’ (EHBSO) en het juist handelen in de acute situatie zal de Medisch Pedicure Sport moeten kunnen toepassen. Vaker zal men zich pas bij u melden als het letsel in bv. het weekend ontstaan is. Dan is het kunnen testen van tenen, voor- en achtervoet op mogelijk letsel, het kunnen ingrijpen bij pijnlijke nagel- en huidproblemen die zijn ontstaan en het geven van de juiste therapie en adviezen onderdeel van het werk van de Medisch Pedicure Sport.

Sportblessures door voetbalschoenen

Voetbal wordt gespeeld op natuurgras en op kunstgras. In beide gevallen dient de Medisch Pedicure Sport te kunnen adviseren over het soort schoenen, welke noppen men onder de schoenen moet hebben en over de pasvorm. Sportschoenkennis is erg belangrijk.
Typische sportblessures ten gevolge van voetbalschoenen ontstaan vaak, omdat de voetbalschoen vaak erg krap om de voet zit (‘voetballers kunnen de bal dan beter raken’, maar…), waardoor kneuzingen van tenen, blauwe teennagels, blaren en/of bloedblaren kunnen ontstaan. Een niet zo bekende blessure is bijvoorbeeld het Joplin’s neuroma rond de grote teen. Een lastige blessure, die gepaard gaat met tintelingen, pijn en soms een doof gevoel. Elke voetballer wil elke week trainen en wedstrijden spelen, dus de behandeling van de Medisch Pedicure Sport zal daarop ingericht moeten zijn. Materiaalkennis en techniek zijn dan van groot belang.
Een ander probleem wat gezien wordt bij voetballers is, dat voetbalschoenen vrijwel geen voetbed hebben. Geen schokdemping betekent een extra ‘aanslag’ op de peesplaat onder de voet. Met behulp van verschillende tapingtechnieken kan de Medisch Pedicure Sport veel betekenen voor die voetballers, die daar last van hebben.

Sportblessures door de ondergrond

Het maakt wel degelijk verschil of natuurgras nat of droog is. Zachte en keiharde velden komen in de loop van elk seizoen voor. Kunstgras is bijna altijd van dezelfde hardheid, maar velden kunnen verslijten, niet zo goed bijgehouden worden, enz. Eén van de grote risico’s is het blijven steken in kunstgras, waarbij het grote teengewricht (MTP1-gewricht) als het ware dubbelslaat. Ook nu kan een Medisch Pedicure Sport veel betekenen in het herstel en in de preventie van een nieuw letsel middels een goed aangelegde taping.

Verschillende materialen en technieken (sporttape, dynamic taping en kinesiotaping) zijn onderdeel van de opleiding tot Medisch Pedicure Sport, maar u leert ook wanneer u kiest voor welke techniek en welk materiaal.

Samenvattend

Wordt u al nieuwsgierig en denkt u dat deze mooie opleiding een aanvulling is op uw beroepsvaardigheden? MSP Opleidingen nodigt u gaarne uit om u nader te oriënteren via de website: www.mspopleidingen.nl

Wij staan voor u klaar:
Joost Mentink, directeur MSP Opleidingen
Margreet van Putten, inhoudsdeskundige en ontwerper van de opleiding Medisch Pedicure Sport

Opleiding medisch pedicure sport – meer aandacht voor professionele voetzorg in de sport

‘Er ligt een wereld open voor de medisch pedicure sport’

Voor voetzorg in de sport is veel te lang te weinig aandacht geweest. Dat stelt Margreet van Putten, arts/onderzoeker en docent en coördinator van de post-bacheloropleiding Sportpodotherapie aan de Fontys Hogeschool. Daarom heeft ze samen met MSP Opleidingen de nieuwe opleiding medisch pedicure sport opgezet. Van Putten schreef samen met de docenten de inhoud van de lesstof.

logo-sportpedicure-medisch-pedicure-sport

 

Sinds juni 2016 is de opleiding geaccrediteerd door het SCAS, als enige sportpedicure/medisch pedicure sport -opleiding in Nederland. “Aandacht voor voeten is belangrijk, ook voor sporters.’’

margreet 2015

Sporters zijn een interessante doelgroep voor medisch pedicuren. “Het gaat om een populatie van miljoenen’’, zegt Van Putten. “Er ligt een wereld open voor medisch pedicures sport. Een behandeling door een pedicure wordt niet vergoed door zorgverzekeraars, maar als jij er voor kunt zorgen dat mensen weer pijnvrij kunnen sporten, hebben ze daar echt wel wat voor over. Ze kopen ook dure hippe schoenen.’’

Van Putten weet waar ze het over heeft. Ze had er graag wat voor over gehad om zelf in haar jeugd pijnvrij te kunnen basketballen. “Ik heb maat 44. Zoek maar eens basketbalschoenen in die maat. Ja, mannenschoenen zijn er genoeg, maar die zijn veel te breed.’’ Van Putten schafte toch maar die mannenschoenen aan, maar schoof steeds heen in weer in haar schoenen, met allerlei voetproblematiek als gevolg. “Je kunt een viltje onder de tong leggen. Dan schuif je niet meer. Maar daar kwam ik helaas pas achter toen ik zelf in de voetenwereld terecht kwam.’’

Zoals zij zijn er veel sporters die kampen met problemen aan hun voeten. Blauwe nagels, ingegroeide nagels, eelt en blaren komen veel voor bij hardlopers, voetballers en andere sporters. “Medisch pedicures zijn gewend om die klachten te behandelen. In de opleiding hebben we ook veel aandacht voor preventie.’’

Van Putten heeft gezien dat een aantal van haar cursisten samenwerkt met (sport)podotherapeuten. Ze juicht die samenwerking toe. “In onze post-bachelor opleiding sportpodotherapie aan de Fontys Hogeschool besteden we ook aandacht aan de samenwerking in de sportzorgketen. Ook met bijvoorbeeld sportartsen en sportfysiotherapeuten. In die samenwerking moet geïnvesteerd worden, en dat kost tijd, maar is wel de moeite waard.’’

De opleiding sportpedicure/medisch pedicure sport

De opleiding bestaat uit vijf lesdagen en één examendag. Tussen elke lesdag zit twee weken, om cursisten de tijd te geven om de lesstof voor te bereiden. Aan de orde komen onder andere sportgerelateerde huid- en nagelpathologie, sportblessures, biomechanica en loopbelasting en sportgerelateerde interventies zoals tapen, viltpadding, inlays en preventie door goed sportschoenenadvies. De totale studielast bedraagt 100 uur.

sportpedicure3

De opleiding is bedoeld als specialisatie voor medisch pedicures en wordt gegeven op het MBO niveau 4. Afgelopen voorjaar hebben de eerste 46 pedicures hun diploma medisch pedicure sport gehaald. Dit najaar starten twee nieuwe groepen met de opleiding.

ProVoet: ‘SCAS-accreditatie borgt kwaliteit’

Brancheorganisatie ProVoet is betrokken geweest bij het accreditatieproces van de opleiding medisch pedicure sport door het SCAS. “Dat vraagt het SCAS’’, legt Loes Lemmens van ProVoet uit. “Een representatieve brancheorganisatie moet namelijk mede-aanvrager zijn.’’

loes-lemmens

ProVoet, waar 13.000 pedicures bij aangesloten zijn, is blij met de komst van de opleiding. Lemmens: “Het is goed dat er een nieuwe specialisatie is voor medisch pedicures. De opleiding biedt verbreding en verdieping. Een leven lang leren is een belangrijk motto tegenwoordig. Deze opleiding draagt daar aan bij.’’

Nu het SCAS de opleiding heeft geaccrediteerd, is die extra interessant geworden, vindt Lemmens. “De SCAS-accreditatie borgt de kwaliteit. Niet alleen van de opleiding, maar ook van de pedicures die de opleiding met succes hebben afgerond.’’

provoet

Cursisten: ‘Sporters leuke doelgroep’

“Sporters zijn leuke mensen om mee te werken’’, zegt Esther Verdonk. “Een sporter wil pijnvrij sporten. Als jij daarbij kunt helpen, is dat hartstikke mooi.’’ De medisch pedicure volgde in het voorjaar de opleiding medisch pedicure sport en heeft er geen spijt van. “Ik had al veel mensen tussen 25 en 50 in de praktijk die aan sport doen. Deze opleiding was voor mij ideaal.’’

esther-verdonk

Zo denkt Ruud Kok er ook over. Na een loopbaan van 40 jaar bij de post koos hij zes jaar geleden voor een eigen praktijk als pedicure. Later volgde hij de opleiding medisch pedicure en de sportspecialisatie was voor hem een logische vervolgstap. “Werken met diabetici en mensen met reuma vind ik ook leuk, maar sport ligt toch meer in mijn straatje. Ik ben zelf een redelijk fanatieke hardloper.’’

ruud-kok

Ook Elly Edam was toe aan wat meer afwisseling in haar praktijk. “Ik behandel veel mensen met diabetes en reuma. Ik was wel toe aan af en toe wat vrolijkers. Het is leuk om voor de verandering te werken met gezonde mensen.’’ Ze wist bovendien hoe belangrijk voetzorg voor sporters is. Naast pedicure is Edam namelijk ook sportzorgmasseur. Bij verschillende hardloop- en wandelevenementen maakt ze onderdeel uit van het massageteam.  “Dan zie ik regelmatig mensen met problemen aan hun voeten. Het woord pedicure kennen veel sporters alleen niet. Nu de specialisatie medisch pedicure sport bestaat, denk ik dat sporters eerder naar ons toe komen.’’

elly-edam

Dat merkt Ruud Kok nu al. Hij is sinds kort sponsor van de plaatselijke atletiekvereniging en heeft een informatieavond bij een hockeyclub georganiseerd. Ook met de plaatselijke sportwinkel heeft hij een actie gehouden. “Ik zit zo goed als vol. Veel voetballers hebben nog zoiets van: ik ga toch niet naar een pedicure? Maar vooral hardlopers en hockeyers hebben serieuze aandacht voor hun voeten. Ik merk ook dat mensen elkaar naar mij verwijzen.’’

Als fanatiek hardloper heeft Kok zelf weinig last van voetproblemen. “Gelukkig niet. Dat komt ook doordat ik mijn voeten goed onderhoud. Maar om me heen zie ik veel blauwe nagels en schimmelnagels. Met een pedicure behandeling kun je die problemen goed in bedwang houden.’’

Verdonk zegt dat sporters een andere benadering vragen dan reguliere cliënten. “Je moet veel meer oplossingsgericht denken en werken met de situatie zoals hij is. Ik kan wel een schoen met een bredere leest aanraden, maar dat heeft bij een voetballer geen zin. Voetbalschoenen moeten strak zitten, anders heeft de speler geen controle over de bal. Dus moet je zoeken naar andere manieren om het probleem op te lossen. Dat maakt deze specialisatie zo interessant.’’

Verdonk werkt met een aantal tennissers. Tijdens de opleiding heeft ze geleerd hoe ze hun voeten moet tapen om blaren te voorkomen. “Ik tape een tennisser voor elke belangrijke wedstrijd. Nu speelt hij zijn wedstrijden zonder blaren uit.’’

De drie sportpedicures / medisch pedicures sport werken veel samen met andere specialisten in de (sport)zorgketen. Kok heeft zijn praktijk bijvoorbeeld in het Medisch Centrum Veluwe, waar ook podotherapeuten, een huidtherapeut en fysiotherapeuten werken. “We verwijzen veel naar elkaar door. Dat levert ons allemaal klanten op. Voor cliënten is het ook fijn om verschillende specialisten in één huis te hebben. Binnen twee minuten staat er een bijvoorbeeld een podotherapeut in mijn behandelkamer om samen naar een probleem te kijken.’’

Ook Verdonk werkt in een paramedisch zorgcentrum met diverse disciplines onder één dak. Zij werkt al een aantal jaar samen met een sportpodotherapeut.  “We hebben respect voor elkaars vak. Hij weet zijn grenzen en ik de mijne. Regelmatig hebben we samen patiëntenoverleg en dat vind ik heel prettig. Die kruisbestuiving werkt goed, ook met de oefentherapeut waar we mee werken. We maken elkaar sterker. Als ik eerlijk zeg: sorry, ik kan je niet helpen maar mijn collega wel, dan komen mensen de volgende keer eerder terug dan als je zelf maar wat aan gaat rommelen.’’

Nieuwe opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Nieuwe opleiding sportpedicure/medisch pedicure sport: “Er ligt een wereld open”

Voor voetzorg in de sport is veel te lang te weinig aandacht geweest. Dat stelt Margreet van Putten, arts/onderzoeker en docent en coördinator van de post-bacheloropleiding Sportpodotherapie aan de Fontys Hogeschool. Daarom heeft ze samen met MSP Opleidingen de nieuwe opleiding medisch pedicure sport opgezet. Van Putten schreef de inhoud van de lesstof. Sinds juni is de opleiding geaccrediteerd door het SCAS, als enige sportpedicure/medisch pedicure sport -opleiding in Nederland. “Aandacht voor voeten is belangrijk, ook voor sporters.’’

margreet 2015

Sporters zijn een interessante doelgroep voor medisch pedicuren. “Het gaat om een populatie van miljoenen’’, zegt Van Putten. “Er ligt een wereld open voor medisch pedicures sport. Een behandeling door een pedicure wordt niet vergoed door zorgverzekeraars, maar als jij er voor kunt zorgen dat mensen weer pijnvrij kunnen sporten, hebben ze daar echt wel wat voor over. Ze kopen ook dure hippe schoenen.’’

Van Putten weet waar ze het over heeft. Ze had er graag wat voor over gehad om zelf in haar jeugd pijnvrij te kunnen basketballen. “Ik heb maat 44. Zoek maar eens basketbalschoenen in die maat. Ja, mannenschoenen zijn er genoeg, maar die zijn veel te breed.’’ Van Putten schafte toch maar die mannenschoenen aan, maar schoof steeds heen in weer in haar schoenen, met allerlei voetproblematiek als gevolg. “Je kunt een viltje onder de tong leggen. Dan schuif je niet meer. Maar daar kwam ik helaas pas achter toen ik zelf in de voetenwereld terecht kwam.’’

Zoals zij zijn er veel sporters die kampen met problemen aan hun voeten. Blauwe nagels, ingegroeide nagels, eelt en blaren komen veel voor bij hardlopers, voetballers en andere sporters. “Medisch pedicures zijn gewend om die klachten te behandelen. In de opleiding hebben we ook veel aandacht voor preventie.’’

Ook komt een stukje marketing aan de orde. Hoe bereik je sporters en profileer je je als voetprofessional in dit domein? Van Putten: “Er moet wat aan pr gedaan worden. Veel sporters weten niet dat ze met hun problemen bij een sportpedicure terecht kunnen. Ik hoorde van een van de cursisten dat zij bij een hockeyvereniging was geweest om zich voor te stellen. Het loopt als een trein, zei hij. Hij krijgt nu ook leden van andere verenigingen in zijn praktijk.’’
Van Putten heeft gezien dat een aantal van haar cursisten samenwerkt met (sport)podotherapeuten. Ze juicht die samenwerking toe. “In onze post-bachelor opleiding sportpodotherapie aan de Fontys Hogeschool besteden we ook aandacht aan de samenwerking in de sportzorgketen. Ook met bijvoorbeeld sportartsen en sportfysiotherapeuten. In die samenwerking moet geïnvesteerd worden, en dat kost tijd, maar is wel de moeite waard.’’

De opleiding sportpedicure/medisch pedicure sport
De opleiding bestaat uit vijf lesdagen en één examendag. Tussen elke lesdag zit twee weken, om cursisten de tijd te geven om de lesstof voor te bereiden. Aan de orde komen onder andere sportgerelateerde huid- en nagelpathologie, sportblessures, biomechanica en loopbelasting en sportgerelateerde interventies zoals tapen, viltpadding, inlays en preventie door goed sportschoenenadvies. De totale studielast bedraagt 100 uur.

logo-sportpedicure-medisch-pedicure-sport

De opleiding is bedoeld als specialisatie voor medisch pedicures en wordt gegeven op het MBO niveau 4. Afgelopen voorjaar hebben de eerste 46 pedicures hun diploma medisch pedicure sport gehaald. Dit najaar starten twee nieuwe groepen met de opleiding.

ProVoet: ‘SCAS-accreditatie borgt kwaliteit’

Brancheorganisatie ProVoet is betrokken geweest bij het accreditatieproces van de opleiding medisch pedicure sport door het SCAS. “Dat vraagt het SCAS’’, legt Loes Lemmens van ProVoet uit. “Een representatieve brancheorganisatie moet namelijk mede-aanvrager zijn.’’
loes-lemmens

ProVoet, waar 13.000 pedicures bij aangesloten zijn, is blij met de komst van de opleiding. Lemmens: “Het is goed dat er een nieuwe specialisatie is voor medisch pedicures. De opleiding biedt verbreding en verdieping. Een leven lang leren is een belangrijk motto tegenwoordig. Deze opleiding draagt daar aan bij.’’

Nu het SCAS de opleiding heeft geaccrediteerd, is die extra interessant geworden, vindt Lemmens. “De SCAS-accreditatie borgt de kwaliteit. Niet alleen van de opleiding, maar ook van de pedicures die de opleiding met succes hebben afgerond.’’

Cursisten: ‘Sporters leuke doelgroep’

“Sporters zijn leuke mensen om mee te werken’’, zegt Esther Verdonk. “Een sporter wil pijnvrij sporten. Als jij daarbij kunt helpen, is dat hartstikke mooi.’’ De medisch pedicure volgde in het voorjaar de opleiding medisch pedicure sport en heeft er geen spijt van. “Ik had al veel mensen tussen 25 en 50 in de praktijk die aan sport doen. Deze opleiding was voor mij ideaal.’’

esther-verdonk

Zo denkt Ruud Kok er ook over. Na een loopbaan van 40 jaar bij de post koos hij zes jaar geleden voor een eigen praktijk als pedicure. Later volgde hij de opleiding medisch pedicure en de sportspecialisatie was voor hem een logische vervolgstap. “Werken met diabetici en mensen met reuma vind ik ook leuk, maar sport ligt toch meer in mijn straatje. Ik ben zelf een redelijk fanatieke hardloper.’’

ruud-kok

Ook Elly Edam was toe aan wat meer afwisseling in haar praktijk. “Ik behandel veel mensen met diabetes en reuma. Ik was wel toe aan af en toe wat vrolijkers. Het is leuk om voor de verandering te werken met gezonde mensen.’’ Ze wist bovendien hoe belangrijk voetzorg voor sporters is. Naast pedicure is Edam namelijk ook sportzorgmasseur. Bij verschillende hardloop- en wandelevenementen maakt ze onderdeel uit van het massageteam. “Dan zie ik regelmatig mensen met problemen aan hun voeten. Het woord pedicure kennen veel sporters alleen niet. Nu de specialisatie medisch pedicure sport bestaat, denk ik dat sporters eerder naar ons toe komen.’’

elly-edam

Dat merkt Ruud Kok nu al. Hij is sinds kort sponsor van de plaatselijke atletiekvereniging en heeft een informatieavond bij een hockeyclub georganiseerd. Ook met de plaatselijke sportwinkel heeft hij een actie gehouden. “Ik zit zo goed als vol. Veel voetballers hebben nog zoiets van: ik ga toch niet naar een pedicure? Maar vooral hardlopers en hockeyers hebben serieuze aandacht voor hun voeten. Ik merk ook dat mensen elkaar naar mij verwijzen.’’

Als fanatiek hardloper heeft Kok zelf weinig last van voetproblemen. “Gelukkig niet. Dat komt ook doordat ik mijn voeten goed onderhoud. Maar om me heen zie ik veel blauwe nagels en schimmelnagels. Met een pedicure behandeling kun je die problemen goed in bedwang houden.’’

Verdonk zegt dat sporters een andere benadering vragen dan reguliere cliënten. “Je moet veel meer oplossingsgericht denken en werken met de situatie zoals hij is. Ik kan wel een schoen met een bredere leest aanraden, maar dat heeft bij een voetballer geen zin. Voetbalschoenen moeten strak zitten, anders heeft de speler geen controle over de bal. Dus moet je zoeken naar andere manieren om het probleem op te lossen. Dat maakt deze specialisatie zo interessant.’’

Verdonk werkt met een aantal tennissers. Tijdens de opleiding heeft ze geleerd hoe ze hun voeten moet tapen om blaren te voorkomen. “Ik tape een tennisser voor elke belangrijke wedstrijd. Nu speelt hij zijn wedstrijden zonder blaren uit.’’

De drie sportpedicures werken veel samen met andere specialisten in de (sport)zorgketen. Kok heeft zijn praktijk bijvoorbeeld in het Medisch Centrum Veluwe, waar ook podotherapeuten, een huidtherapeut en fysiotherapeuten werken. “We verwijzen veel naar elkaar door. Dat levert ons allemaal klanten op. Voor cliënten is het ook fijn om verschillende specialisten in één huis te hebben. Binnen twee minuten staat er een bijvoorbeeld een podotherapeut in mijn behandelkamer om samen naar een probleem te kijken.’’

Ook Verdonk werkt in een paramedisch zorgcentrum met diverse disciplines onder één dak. Zij werkt al een aantal jaar samen met een sportpodotherapeut. “We hebben respect voor elkaars vak. Hij weet zijn grenzen en ik de mijne. Regelmatig hebben we samen patiëntenoverleg en dat vind ik heel prettig. Die kruisbestuiving werkt goed, ook met de oefentherapeut waar we mee werken. We maken elkaar sterker. Als ik eerlijk zeg: sorry, ik kan je niet helpen maar mijn collega wel, dan komen mensen de volgende keer eerder terug dan als je zelf maar wat aan gaat rommelen.’’

Bron: Voetvak+

Meer accreditatiepunten voor opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Vandaag ontvingen wij bericht van ProCert dat ze de reeds eerder verleende accreditatie van de opleiding Sportpedicure – medisch pedicure Sport, hebben gewijzigd.

Het aantal accreditatiepunten is verhoogd van 50 naar 60 punten en het aantal toegekende activiteiten in de diverse domeinen is eveneens verhoogd.
Nu is dat geworden:

 • 2 activiteiten in het domein Voetzorg
 • 1 activiteit in het domein Kwaliteitsbewust handelen
 • 2 activiteiten in het domein Professionaliteit

procert

Met deze aanpassing doet ProCert in ieder geval meer recht aan de waarde van de opleiding Sportpedicure – medisch pedicure sport van MSP Opleidingen met de pittige studiebelasting voor de cursisten. Daar zijn we blij mee voor onze cursisten.
Tevens benadrukt ProCert hiermee ook het onderscheid met andere opleidingen Sportpedicure die niet opleidingen voor een diploma Sportpedicure dat recht geeft op SCAS registratie.
ProCert stelt in haar overwegingen dat de opleiding Sportpedicure – medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen een duidelijke toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het diploma Medisch Pedicure en dat het opleidingstraject een substantiële toevoeging (verbreding/verdieping) ten opzichte van het vereiste voorkennis niveau van de Medisch Pedicure biedt, zoals gesteld door de extern legitimerende partij (=SCAS).
Tevens geeft ProCert aan dat ze waarderen dat het opleidingstraject extern is gelegitimeerd (=SCAS), dat de opleiding wordt ingegeven door vraag vanuit de markt en dat de externe legitimerende partij zonder belang in het traject is en een voldoende relevante vertegenwoordiging vanuit de klant heeft.

Kieswijzer Opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Steeds vaker worden wij gebeld voor informatie over de Opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport.
Om de pedicures in Nederland te helpen bij hun keuze voor de Opleiding Sportpedicure hebben we deze “kieswijzer”ontwikkeld.
Let op: de opleiding sportpedicure van MSP Opleidingen is als enige opleiding erkend door het SCAS!

Zie voor nadere informatie over de opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport het speciaal hiervoor geschreven artikel.
sportpedicure-tagline

kieswijzer 16 juni 2016 sportpedicure

Bron: www.sportpedicurenet.nl 
16-06-2016

sportpedicure-tagline

Verwarring over de ‘Sportpedicure’ in Nederland: de feiten

In 2016 zijn diverse opleidingsinstituten gestart met het opleiden van sportpedicures op allerlei niveaus (basis pedicure, pedicure plus en medisch pedicure). Helaas is de verwarring over de Sportpedicure in Nederland nu al groot: welke kwaliteit heeft nu welke Sportpedicure? MSP Opleidingen hoopt met onderstaand artikel duidelijkheid te verschaffen.

Op de website www.sportpedicurenet.nl vindt u ook een speciaal ontwikkelde kieswijzer.

Waarom de Opleiding Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport

De sportpedicure lijkt, ook gezien recente publicaties in bv. de Podopost, een goede aanvulling te kunnen zijn voor sporters met voetproblemen. Reden voor MSP Opleidingen om samen met Margreet van Putten, arts en al bijna 50 jaar actief in de basketball wereld, waaronder lid van de medische staf van de Nederlandse Basketballbond, een opleiding tot sportpedicure te starten. Na een intensieve voorbereidingsperiode, waarin overleg is gepleegd met sportartsen, sportpodotherapeut en pedicures die al werkzaam zijn in de sport, is daaruit de huidige opleiding: Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport ontstaan.

sportpedicure-tagline

Nadrukkelijk is gekozen voor de instroom van medisch pedicures, omdat o.a. de gewenste kwaliteitsborging via de SCAS, wat staat voor Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg, van deze gespecialiseerde pedicure een niveau 4 opleiding vraagt.
Uw voordeel is vooral dat u zich op de website www.sportzorg.nl kunt laten registreren nadat u een door het SCAS erkende opleiding heeft gevolgd. Deze website wordt maandelijks door 30.000-40.000 sporters bezocht, die op zoek zijn naar een hulpvraag voor hun probleem. U bent daar dan als sportpedicure / medisch pedicure sport te vinden!

Over de SCAS

De SCAS is in het jaar 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid naar aanleiding van een incident in de medische begeleiding van topsporters.
De SCAS houdt zich sindsdien bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, producten en opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn (zie www.scascertificering.com).

De SCAS accreditatie

Voor elke nieuwe aanvraag, zo ook voor de Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport wordt een College van Deskundigen (CvD) ingesteld. Dit College bestaat uit een brede groep van ter zake deskundigen. Zo zitten in het CvD voor de sportpedicure / medisch pedicure sport een sportarts, sportfysiotherapeut/podoloog, sportpodotherapeut en vertegenwoordigers vanuit ProVoet en ProCert.
Concreet betekent dit, dat elk onderwijsinstituut een SCAS-accreditatie kan aanvragen, mits men voldoet aan de door het CvD geformuleerde eisen.

scas

MSP Opleidingen heeft als initiatiefnemer van de opleiding Sportpedicure ProVoet en de SCAS bij elkaar gebracht. Reeds in december 2015 heeft MSP Opleidingen deze accreditatie aangevraagd en in maart 2016 heeft het SCAS bericht dat het SCAS op korte termijn ‘voornemens is de opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen te accrediteren’. Inmiddels (16 juni 2016) is de accreditatie een feit.

Daarmee is de opleiding tot Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen tot op heden de eerste en ook enige opleiding die deze belangrijke stap heeft genomen en u een SCAS geaccrediteerde opleiding Sportpedicure kan aanbieden!

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen. Nieuwe opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport voor SCAS registratie start 23 september 2016 in Leiden en 2 oktober 2016 in Amersfoort.

Samenvatting

De Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport die een diploma behaalt bij MSP Opleidingen heeft een onafhankelijke erkenning en kwaliteitsborging.
Uiteraard levert deze opleiding ook punten op voor ProCert (50 punten).
Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, moet u medisch pedicure zijn (dit is de ingangseis). U gaat beginnen aan een gedegen traject dat 100 studiebelastingsuren omvat, waarvan 5 lesdagen en 1 dag toetsing. In deze dagen en uren krijgt u het nodige huiswerk en wordt u volledig klaargestoomd voor een driedelig examen (theorie, praktijk en projectopdracht). Op alle onderdelen is professionele begeleiding geregeld, is studiemateriaal inclusief filmpjes van praktijklessen, beschikbaar op een digitale leeromgeving.

Graag houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen op dit nieuwe vakgebied.
U kunt ons bereiken voor vragen en aanmelding op de website: www.sportpedicurenet.nl

Meer informatie

Graag houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit nieuwe vakgebied. Wij hebben daarvoor een speciale website ontwikkeld, uitsluitend gericht op de sportpedicure / medisch pedicure sport: www.sportpedicurenet.nl.
Op de website vindt u ook een speciaal ontwikkelde kieswijzer.

Aanmelden

Op www.sportpedicurenet.nl vindt u informatie hoe u zich kunt aanmelden voor de opleiding Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?
Neem dan contact met ons op: info@mspopleidingen.nl

msp opleidingen