Voetbalblessures en de medisch pedicure sport

Hebt u ook zo genoten van de Nederlandse Leeuwinnen?
Het zal bijna niemand ontgaan zijn, dat het Dames Nederlands Voetbalelftal Europees Kampioen is geworden. Ze bezorgden Nederland een ‘oranje roes’ en heel veel plezier en enthousiasme. Dit leidt ongetwijfeld tot een enorme toestroom van jonge meisjes en vrouwen, die ook gaan voetballen. Nu is voetbal heel leuk, maar gaat soms ook gepaard met pijnlijke en langdurige voetblessures. Voetbal is immers een zogenaamde contactsport, waarbij veelvuldig contact ontstaat tussen 2 voetballers/-sters. Dit artikel geeft een kort inzicht in specifieke voetbalblessures en tevens wat uw rol, als Medisch Pedicure Sport, daarbij zou kunnen zijn of worden.


Bron: blikopnieuws

Inleiding

Specifieke voetbalblessures kunnen onder andere als volgt worden ingedeeld:

 1. Contactblessures;
 2. Sportblessures door voetbalschoenen;
 3. Sportblessures door de ondergrond.

Achtereenvolgens worden deze blessures kort besproken en tevens wordt aangegeven wat de Medisch Pedicure Sport kan betekenen voor geblesseerde voetballers, zowel qua preventie als behandeling. Deze kennis en vaardigheden maken onderdeel uit van de SCAS-geaccrediteerde opleiding tot Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen in Leiden.

Contactblessures

Veelvuldig zijn dit soort blessures te zien op de voetbalveld: een speler wil de bal een ferme trap geven en een tegenstander probeert de bal te blokken. Gevolg: voet tegen voet met een pijnlijke kneuzing of erger, een breuk tot gevolg. Of: twee spelers springen op en willen de bal koppen. De ene speler land op de voet van de ander. Gevolg: blauwe teennagel(s); kneuzing van een teen of middenvoetsbeentje.


Het kennen van ‘eerste hulp bij sportongevallen’ (EHBSO) en het juist handelen in de acute situatie zal de Medisch Pedicure Sport moeten kunnen toepassen. Vaker zal men zich pas bij u melden als het letsel in bv. het weekend ontstaan is. Dan is het kunnen testen van tenen, voor- en achtervoet op mogelijk letsel, het kunnen ingrijpen bij pijnlijke nagel- en huidproblemen die zijn ontstaan en het geven van de juiste therapie en adviezen onderdeel van het werk van de Medisch Pedicure Sport.

Sportblessures door voetbalschoenen

Voetbal wordt gespeeld op natuurgras en op kunstgras. In beide gevallen dient de Medisch Pedicure Sport te kunnen adviseren over het soort schoenen, welke noppen men onder de schoenen moet hebben en over de pasvorm. Sportschoenkennis is erg belangrijk.
Typische sportblessures ten gevolge van voetbalschoenen ontstaan vaak, omdat de voetbalschoen vaak erg krap om de voet zit (‘voetballers kunnen de bal dan beter raken’, maar…), waardoor kneuzingen van tenen, blauwe teennagels, blaren en/of bloedblaren kunnen ontstaan. Een niet zo bekende blessure is bijvoorbeeld het Joplin’s neuroma rond de grote teen. Een lastige blessure, die gepaard gaat met tintelingen, pijn en soms een doof gevoel. Elke voetballer wil elke week trainen en wedstrijden spelen, dus de behandeling van de Medisch Pedicure Sport zal daarop ingericht moeten zijn. Materiaalkennis en techniek zijn dan van groot belang.
Een ander probleem wat gezien wordt bij voetballers is, dat voetbalschoenen vrijwel geen voetbed hebben. Geen schokdemping betekent een extra ‘aanslag’ op de peesplaat onder de voet. Met behulp van verschillende tapingtechnieken kan de Medisch Pedicure Sport veel betekenen voor die voetballers, die daar last van hebben.

Sportblessures door de ondergrond

Het maakt wel degelijk verschil of natuurgras nat of droog is. Zachte en keiharde velden komen in de loop van elk seizoen voor. Kunstgras is bijna altijd van dezelfde hardheid, maar velden kunnen verslijten, niet zo goed bijgehouden worden, enz. Eén van de grote risico’s is het blijven steken in kunstgras, waarbij het grote teengewricht (MTP1-gewricht) als het ware dubbelslaat. Ook nu kan een Medisch Pedicure Sport veel betekenen in het herstel en in de preventie van een nieuw letsel middels een goed aangelegde taping.

Verschillende materialen en technieken (sporttape, dynamic taping en kinesiotaping) zijn onderdeel van de opleiding tot Medisch Pedicure Sport, maar u leert ook wanneer u kiest voor welke techniek en welk materiaal.

Samenvattend

Wordt u al nieuwsgierig en denkt u dat deze mooie opleiding een aanvulling is op uw beroepsvaardigheden? MSP Opleidingen nodigt u gaarne uit om u nader te oriënteren via de website: www.mspopleidingen.nl

Wij staan voor u klaar:
Joost Mentink, directeur MSP Opleidingen
Margreet van Putten, inhoudsdeskundige en ontwerper van de opleiding Medisch Pedicure Sport

Video Opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Bekijk deze leuke en informatieve video van Amice Opleidingen in Barneveld over de opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport.

Aan het woord komen o.a. Margreet van Putten, initiatiefnemer en docent van de opleiding en Tineke de Beer. Tineke geeft aan waarom zij, ondanks dat ze al meer dan 30 jaar actief is als pedicure en eigenaar van een grote praktijk, de opleiding heel waardevol vindt en zelf veel heeft geleerd tijdens de opleiding. Ze is ook heel enthousiast over de nieuwe doelgroep, de sporters, die je als medisch pedicure hiermee kunt bereiken en helpen.

Opleiding Sportpedicure – medisch Pedicure volgen bij Amice Opleidingen

Amice opleidingen start in samenwerking met MSP Opleidingen op 18 februari 2017 de opleiding Medisch Pedicure Sport.
Meedoen? Meldt u dan hier aan

Voeten van sporters verdienen betere zorg

Een artikel speciaal geschreven voor het vakblad Sportgericht door Margreet van Putten en Toos Mennen. Margreet is initiatiefnemer samen met MSP Opleidingen van de opleiding Medisch Pedicure Sport alsmede docent bij de opleiding Medisch Pedicure Sport bij MSP Opleidingen. Toos Mennen is eveneens docent bij deze opleiding.

Inleiding

In vrijwel elke sport waarbij de voeten belast worden, komen voetproblemen zoals blaren, bloedblaren, overmatige eeltvorming (met soms likdoorns en kloven) en diverse nagelproblemen voor. Deze problemen zijn vaak pijnlijk en beperken de sporter in zijn prestatie. Gespecialiseerde voetzorg kan uitkomst bieden.
Iedereen kent wel de beelden van de Nijmeegse Vierdaagse, maar ook van toptennissers met grote blaren of zelfs wonden onder de voeten. Slechts zelden wordt bij deze voetproblemen een arts geraadpleegd, waardoor het niet bekend is hoe vaak dit soort blessures voorkomen en bij welke sporten. Geschat wordt echter dat er drie tot vijf keer zoveel minder ernstige sportletsels aan enkels, voeten en tenen zijn dan de ernstiger letsels waarvoor wel medische hulp wordt ingeroepen. Veel van deze minder ernstige letsels worden behandeld door sportfysiotherapeuten, sportpodotherapeuten en sportpedicures. Deze laatste groep van behandelaars is bij de meeste sporters nog minder bekend. In dit artikel wordt de rol van de sportpedicure/medisch pedicure sport aan de hand van enkele casussen toegelicht.

Lees verder

 

Meer accreditatiepunten voor opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Vandaag ontvingen wij bericht van ProCert dat ze de reeds eerder verleende accreditatie van de opleiding Sportpedicure – medisch pedicure Sport, hebben gewijzigd.

Het aantal accreditatiepunten is verhoogd van 50 naar 60 punten en het aantal toegekende activiteiten in de diverse domeinen is eveneens verhoogd.
Nu is dat geworden:

 • 2 activiteiten in het domein Voetzorg
 • 1 activiteit in het domein Kwaliteitsbewust handelen
 • 2 activiteiten in het domein Professionaliteit

procert

Met deze aanpassing doet ProCert in ieder geval meer recht aan de waarde van de opleiding Sportpedicure – medisch pedicure sport van MSP Opleidingen met de pittige studiebelasting voor de cursisten. Daar zijn we blij mee voor onze cursisten.
Tevens benadrukt ProCert hiermee ook het onderscheid met andere opleidingen Sportpedicure die niet opleidingen voor een diploma Sportpedicure dat recht geeft op SCAS registratie.
ProCert stelt in haar overwegingen dat de opleiding Sportpedicure – medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen een duidelijke toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het diploma Medisch Pedicure en dat het opleidingstraject een substantiële toevoeging (verbreding/verdieping) ten opzichte van het vereiste voorkennis niveau van de Medisch Pedicure biedt, zoals gesteld door de extern legitimerende partij (=SCAS).
Tevens geeft ProCert aan dat ze waarderen dat het opleidingstraject extern is gelegitimeerd (=SCAS), dat de opleiding wordt ingegeven door vraag vanuit de markt en dat de externe legitimerende partij zonder belang in het traject is en een voldoende relevante vertegenwoordiging vanuit de klant heeft.

Voetklachten bij wielrennen

Inleiding

Pijn in je voeten is een vervelend probleem als je daar tijdens het fietsen mee wordt geconfronteerd. Vooral met warm weer kan je er last ervan krijgen. Maar niet alleen ‘branderige’ voeten, ook pijn aan de teennagels kan voorkomen. In dit artikel bespreken we veel voorkomende voetklachten bij wielrennen, oorzaken en oplossingen.

Veel voorkomende voetklachten van wielrenners

Brandende voeten

Brandende voeten is een bekend fenomeen bij wielrenners en mountainbikers, zeker bij hogere temperaturen. Het asfalt dat hitte naar boven straalt, de hoge temperaturen en de carbon zool van je wielerschoen maken je schoen al snel tot een ‘oventje’.

Knelplekken in de wielerschoen

Met een ‘knobbel’ bij bijvoorbeeld je grote teengewricht, of met klauwtenen (een kromstand van de tenen.) is het lastig om een goede wielerschoen te vinden. Al snel zullen er pijnlijke drukplekken ontstaan op de knobbels.

Pijnklachten onder de hiel of voetboog

Onder de voet zit een peesplaat die ervoor zorgt dat de voetboog ondersteund wordt. Deze peesplaat zit aan de achterzijde vast aan het hielbeen en aan de voorzijde aan de voorvoet. Als er druk op de voet gezet wordt, bijvoorbeeld bij het uittrappen tijdens het fietsen, dan zakt de voetboog wat door en wordt de peesplaat opgerekt. Dit oprekken leidt tot een grote spanning op de peesplaat, met name bij de aanhechting aan de hiel. Doe je dit erg vaak dan kan tot een overbelasting leiden. In erge gevallen kan dit leiden tot beschadiging van vezels. Een gevolg daarvan is pijn in de voetholte of aan de hiel. Vaak ervaar je dit als startpijn en pijn bij langere belasting, soms zijn de klachten juist heviger na een periode van rust.

Blauwe teennagel

Het blauw worden van de nagel wordt veroorzaakt door de wrijving of het stoten van de teen tegen de neus van de schoen waardoor een bloeding onder de teennagel ontstaat. De oorzaak kan liggen in een te kleine of te smalle schoen. Ook het opzetten van de voeten bij warmte kan de boosdoener zijn.

Last van het grote teengewricht

De sesambeentjes zijn twee kleine botjes onder het grote teengewricht. Tijdens het wielrennen kunnen deze sesambeentjes makkelijk gaan ontsteken of kunnen er kleine scheurtjes in ontstaan. Dit komt doordat er grote druk op de voorvoet komt, zeker bij het gebruik van klikpedalen.

Oorzaken voetklachten

De meeste klachten in de voeten tijdens het fietsen worden veroorzaakt door:

 • Een niet goed passende schoen
 • (Stands)afwijkingen aan de voeten
 • Het teveel naar binnen zakken de van de voet tijdens het fietsen
 • Vergrote druk door kleinere opppervlak voetplaatjes
 • Niet goed afgestelde voetplaatjes
 • Soms kan ook een zadel dat te hoog of te laag staat een invloed hebben op de klachten.

Oplossingen voor voetklachten

De basis wordt gevormd door een goed passende (stevige) wielerschoen en het goed afstellen van de voetplaatjes. Zo nodig en indien mogelijk kan een voetplaatje gebruikt worden met een groter oppervlak.

Aanvullend kan met speciale fietszolen gewerkt worden. Deze zijn stijf, licht van gewicht en sluiten goed aan op de boog van de voet. Enerzijds corrigeren zij de voetstand en het ‘bewegen’ van de voet. Anderzijds zorgen ze voor een optimale drukverdeling onder de voet. Waar nodig worden er ontlastingen aangebracht of wordt de voetbeweging ‘gestuurd’.
Mochten er knelplekken zijn, dan kunnen deze verholpen worden door het lokaal oprekken van de schoen.

Mocht je er met de aanpassingen zelf niet helemaal uitkomen, dan kan een sportpodotherapeut meerwaarde bieden. De sportpodotherapeut kijk samen met jou naar de oorzaak van de klachten en adviseert onder andere over het kopen van geschikte schoenen. Past deze zo nodig aan en stelt de voetplaatjes af. Mochten er special wielerzolen gewenst zijn dan worden deze op maat gemaakt.

Auteur: Ingrid Janssen,
docent opleiding medisch pedicure sport MSP Opleidingen, sportpodotherapeut/manueel therapeut
ingrid janssen
www.profysic.nl

Opleiding sportpedicure – medisch pedicure sport

logo sportpedicure medisch pedicure sport

Met het diploma Sportpedicure van MSP Opleidingen kan je je profileren in een nieuw en uitdagend werkveld: de sportgezondheidszorg. Sportpedicures zijn deskundigen bij uitstek op het terrein van voetverzorging van zowel (semi-) professionele atleten als recreatieve sporters, die de consequenties voor de voet van de sportbelasting begrijpen en kunnen begeleiden. Een uniek perspectief voor jou als medisch pedicure om in de sportzorgketen te kunnen werken en samenwerken met andere sportzorgprofessionals!

msp opleidingen

Inleiding
Al enkele jaren zijn Medisch Pedicures uit persoonlijke interesse actief op het terrein van voetzorg voor sporters. Als erkenning voor dit werkveld is nu door Margreet van Putten in samenwerking met MSP Opleidingen een gedegen en geaccrediteerde opleiding tot Sportpedicure ontwikkeld. De eerste opleidingen Sportpedicure zijn in februari gestart en worden in juni afgerond.

De opleiding Sportpedicure is op niveau 4 en sluit aan bij het competentieprofiel Medisch Pedicure en het competentieprofiel Sportpedicure. De Sportpedicure is een verbijzondering van de Medisch pedicure, net zoals bijvoorbeeld de Sportfysiotherapeut een verbijzondering is van de “gewone” fysiotherapeut.

Inhoud
De opleiding bestaat uit 5 lesdagen en een examendag. De opleiding heeft een studiebelasting van ca. 100 uur. Elke dag heeft een eigen thema en bevat een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk. Ter voorbereiding op de lesdag krijg je huiswerkopdrachten. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het lezen van een speciaal artikel, het maken van blauwdrukken, het bestuderen van video’s, het beantwoorden van vragen over een specifieke casus en het raadplegen van geselecteerde relevante links op internet.

sportpedicure3
De opleiding rond je af met 3 onderdelen: een projectopdracht, een theorietoets en een praktijktoets. Je krijgt persoonlijke begeleiding bij het maken van de projectopdracht en we bereiden je zeer zorgvuldig voor op het theorie- en praktijkexamen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan!

Belangrijke onderwerpen die in de opleiding naar voren komen zijn o.a.:

 • Sport gerelateerde huid– en nagelpathologie
 • Sportblessures van de huid
 • Biomechanica en loopbelasting
 • Sport gerelateerde interventies zoals tapen/bandageren (sporttape, dynamic tape, kinesiotape), viltpaddings, bracing, sportinlays, sport specifiek schoeisel
 • Inzicht krijgen in belasting/belastbaarheid en het belang van interne en externe factoren
 • Chronische ziekten/blessures en voetbelasting door sporten
Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen. Nieuwe opleiding Sportpedicure voor SCAS registratie start in september 2016 in leiden en Amersfoort.

Studiemateriaal
Je krijgt een fraaie losbladige studiemap met hand-outs van alle lessen en informatie over het examen. Daarnaast krijg je toegang tot de speciale leeromgeving op de website www.sportpedicurenet.nl met speciale artikelen, thuiswerkopdrachten, studietaken en aanvullende informatie, zoals video’s van de praktische vaardigheden. Tijdens de praktijklessen is oefenmateriaal zoals tape en vilt aanwezig, waar je kosteloos gebruik van kunt maken.

studiemap sportpedicure

Topdocenten
De opleiding wordt gegeven door diverse topdocenten met elk hun eigen expertise. Docenten als Margreet van Putten, Toos Mennen, Sabine Scheepens en Miranda van Mol zijn bekende en zeer gewaardeerde docenten in de pedicurebranche. Daarnaast maken we gebruik van gastdocenten met specifieke expertise op het gebied van tapen (kinesiotaping en dynamic taping) en professionalisering en ontwikkeling.

margreet 2015

Het SCAS
Voor jou als medisch pedicure is het van groot belang te weten of de opleiding sportpedicure die je gaat volgen SCAS geaccrediteerd is. Het SCAS accrediteert namelijk de opleiding Sportpedicure. Op dit moment is MSP Opleidingen de enige opleider in Nederland die een aanvraag heeft ingediend bij het SCAS. Het SCAS heeft meegedeeld dat zij voornemens is over te gaan tot accreditatie van de opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen.

scas-logo
Met het diploma Sportpedicure van MSP Opleidingen meld je je bij het SCAS voor inschrijving in het SCAS register. Het SCAS stelt hiervoor nadere eisen (persoonscertificatie), zoals bijvoorbeeld het voldoen aan nascholingscriteria en het aangesloten zijn bij een klachtenregeling. Voordeel is ook dat je t.z.t. op de site www.sportzorg.nl kunt komen. Dé site voor de sportzorgprofessionals in Nederland!

Sportzorg-logo

Meer informatie en aanmelden Opleiding Sportpedicure

Kieswijzer Opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport

Steeds vaker worden wij gebeld voor informatie over de Opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport.
Om de pedicures in Nederland te helpen bij hun keuze voor de Opleiding Sportpedicure hebben we deze “kieswijzer”ontwikkeld.
Let op: de opleiding sportpedicure van MSP Opleidingen is als enige opleiding erkend door het SCAS!

Zie voor nadere informatie over de opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport het speciaal hiervoor geschreven artikel.
sportpedicure-tagline

kieswijzer 16 juni 2016 sportpedicure

Bron: www.sportpedicurenet.nl 
16-06-2016

sportpedicure-tagline

Verwarring over de ‘Sportpedicure’ in Nederland: de feiten

In 2016 zijn diverse opleidingsinstituten gestart met het opleiden van sportpedicures op allerlei niveaus (basis pedicure, pedicure plus en medisch pedicure). Helaas is de verwarring over de Sportpedicure in Nederland nu al groot: welke kwaliteit heeft nu welke Sportpedicure? MSP Opleidingen hoopt met onderstaand artikel duidelijkheid te verschaffen.

Op de website www.sportpedicurenet.nl vindt u ook een speciaal ontwikkelde kieswijzer.

Waarom de Opleiding Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport

De sportpedicure lijkt, ook gezien recente publicaties in bv. de Podopost, een goede aanvulling te kunnen zijn voor sporters met voetproblemen. Reden voor MSP Opleidingen om samen met Margreet van Putten, arts en al bijna 50 jaar actief in de basketball wereld, waaronder lid van de medische staf van de Nederlandse Basketballbond, een opleiding tot sportpedicure te starten. Na een intensieve voorbereidingsperiode, waarin overleg is gepleegd met sportartsen, sportpodotherapeut en pedicures die al werkzaam zijn in de sport, is daaruit de huidige opleiding: Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport ontstaan.

sportpedicure-tagline

Nadrukkelijk is gekozen voor de instroom van medisch pedicures, omdat o.a. de gewenste kwaliteitsborging via de SCAS, wat staat voor Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg, van deze gespecialiseerde pedicure een niveau 4 opleiding vraagt.
Uw voordeel is vooral dat u zich op de website www.sportzorg.nl kunt laten registreren nadat u een door het SCAS erkende opleiding heeft gevolgd. Deze website wordt maandelijks door 30.000-40.000 sporters bezocht, die op zoek zijn naar een hulpvraag voor hun probleem. U bent daar dan als sportpedicure / medisch pedicure sport te vinden!

Over de SCAS

De SCAS is in het jaar 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid naar aanleiding van een incident in de medische begeleiding van topsporters.
De SCAS houdt zich sindsdien bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, producten en opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn (zie www.scascertificering.com).

De SCAS accreditatie

Voor elke nieuwe aanvraag, zo ook voor de Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport wordt een College van Deskundigen (CvD) ingesteld. Dit College bestaat uit een brede groep van ter zake deskundigen. Zo zitten in het CvD voor de sportpedicure / medisch pedicure sport een sportarts, sportfysiotherapeut/podoloog, sportpodotherapeut en vertegenwoordigers vanuit ProVoet en ProCert.
Concreet betekent dit, dat elk onderwijsinstituut een SCAS-accreditatie kan aanvragen, mits men voldoet aan de door het CvD geformuleerde eisen.

scas

MSP Opleidingen heeft als initiatiefnemer van de opleiding Sportpedicure ProVoet en de SCAS bij elkaar gebracht. Reeds in december 2015 heeft MSP Opleidingen deze accreditatie aangevraagd en in maart 2016 heeft het SCAS bericht dat het SCAS op korte termijn ‘voornemens is de opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen te accrediteren’. Inmiddels (16 juni 2016) is de accreditatie een feit.

Daarmee is de opleiding tot Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen tot op heden de eerste en ook enige opleiding die deze belangrijke stap heeft genomen en u een SCAS geaccrediteerde opleiding Sportpedicure kan aanbieden!

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen. Nieuwe opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport voor SCAS registratie start 23 september 2016 in Leiden en 2 oktober 2016 in Amersfoort.

Samenvatting

De Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport die een diploma behaalt bij MSP Opleidingen heeft een onafhankelijke erkenning en kwaliteitsborging.
Uiteraard levert deze opleiding ook punten op voor ProCert (50 punten).
Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, moet u medisch pedicure zijn (dit is de ingangseis). U gaat beginnen aan een gedegen traject dat 100 studiebelastingsuren omvat, waarvan 5 lesdagen en 1 dag toetsing. In deze dagen en uren krijgt u het nodige huiswerk en wordt u volledig klaargestoomd voor een driedelig examen (theorie, praktijk en projectopdracht). Op alle onderdelen is professionele begeleiding geregeld, is studiemateriaal inclusief filmpjes van praktijklessen, beschikbaar op een digitale leeromgeving.

Graag houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen op dit nieuwe vakgebied.
U kunt ons bereiken voor vragen en aanmelding op de website: www.sportpedicurenet.nl

Meer informatie

Graag houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit nieuwe vakgebied. Wij hebben daarvoor een speciale website ontwikkeld, uitsluitend gericht op de sportpedicure / medisch pedicure sport: www.sportpedicurenet.nl.
Op de website vindt u ook een speciaal ontwikkelde kieswijzer.

Aanmelden

Op www.sportpedicurenet.nl vindt u informatie hoe u zich kunt aanmelden voor de opleiding Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?
Neem dan contact met ons op: info@mspopleidingen.nl

msp opleidingen

Ruud Kok in opleiding tot sportpedicure

Het volgen van de opleiding tot Sportpedicure is voor Ruud Kok een vanzelfsprekendheid.

Bezig zijn met je passie, verslaving of beter gezegd je “way of live” dat is waar ik mee bezig ben. Na 40 jaar en 10 dagen gewerkt te hebben als manager bij PostNL heb ik afscheid genomen van dat mooie bedrijf en ben ik begonnen met een geweldige uitdaging om een eigen Sportmassage / Sportpedicure praktijk te beginnen.

Sinds 16 jaar doe ik als meer dan gemiddeld fanatiek sporter aan hardlopen. Inmiddels heb ik ruim 163 marathons gelopen en heel veel andere wedstrijden. Niet zo gek dus als je de mogelijkheid wordt geboden om via een sociale regeling het bedrijf, waar ik met heel veel plezier heb gewerkt, te verlaten en een nieuwe carrière kiest die in het verlengde ligt van je passie.

Op 31 januari 2014 heb ik het bedrijf verlaten en was reeds in december 2013 gestart met de opleiding tot basis pedicure. Hiervoor ben ik in december 2014 geslaagd en in januari 2015 ben ik gestart met de opleiding tot medisch pedicure. Ook deze opleiding is afgerond. Tussendoor heb ik de opleiding gevolgd voor voetkundig adviseur.

ruud-kok-1

Na het behalen van mijn diploma basis pedicure ben ik op 31 januari 2015 mijn praktijk gestart aan huis. De praktijk liep al heel snel redelijk goed en de kring met tevreden klanten groeide snel.

Medio september 2015, na het behalen van de deelexamens diabetische voet en reumatische voet, ben ik een halve dag in de week gaan samenwerken met Paramedisch Voetencentrum Apeldoorn.

Dit is een praktijk waarin 3 podotherapeuten, waaronder ook een sportpodotherapeut, de clienten op een zeer professionele manier adviseren, screenen over alle zaken die met de voeten van doen hebben. Er wordt een zorgvuldige analyse gemaakt. Dit eventueel ook in combinatie met een sportfysiotherapeut.

In dit centrum nam ik vooral de mechanische behandeling van de diabeten voor mijn rekening. Uiteraard mogen de cliënten zelf de pedicure, waarmee een contract is, uitzoeken maar vele kiezen voor een inpandige pedicure.

Dit heeft mij doen besluiten om per 1 februari mijn praktijk in zijn geheel te verhuizen vanuit huis naar het Paramedisch Voetencentrum Apeldoorn.
Dat dit een schot in de roos is blijkt wel uit de explosief groeien klantenkring.

ruud-kok-2

Maar als sporter gaat mijn aandacht natuurlijk ook erg uit naar de voeten van de sporters. Als hardloper heb ik natuurlijk al heel veel ervaring met wat sport voor voeten betekent. Veel druk, extra belasting, veel wrijving en mogelijk blessures.
Veel kan voorkomen worden door goed, preventief, onderhoud en goede adviezen. Hiervoor vinden steeds meer sporters de weg naar mijn praktijk.

De opleiding tot sportpedicure is dus een vanzelfsprekendheid voor mij en volg deze dus met meer dan gemiddeld enthousiasme. MSP Opleidingen is voor mij het juiste opleidingscentrum. Docenten van naam met veel ervaring, Afronding met examen en bij slagen het diploma en daarna ook de toevoeging aan het netwerk van SCAS. De eerste lessen zijn mij goed bevallen en kijk al weer uit naar de volgende les!

http://ruudkok-psvs.nl/

Dia-Sportpedicure

Mirjam Buis volgt opleiding tot Sportpedicure!

Hoe leuk is het om een sportpedicure opleiding te volgen als je eigen pedicure praktijk gevestigd is in een sportschool. Sinds 2011 run ik, Mirjam, mijn pedicure praktijk in sportschool Fit & Relax Opmeer aan de Spanbroekerweg in Spanbroek. In 2014 heb ik mijn medisch diploma afgerond maar voor mijn gevoel ben ik nog lang niet klaar.

mirjam-buis

Bijna 50% van de klanten die mijn praktijk bezoekt is man en er komen steeds meer sporters bij. De nieuwe opleiding sluit dus aan op de vraag die er is. Ik begrijp heel goed dat “voeten van sporters” een aparte aanpak vereisen. Een uitgelezen kans om deze nieuwe opleiding te volgen bij MSP Opleidingen in Leiden.

Wat ik heel fijn vind is de diversiteit aan (top)docenten.

Wat ik graag zou willen is dat de ‘pedicure drempel’ verlaagt voor sporters. Er vindt zeker al een verandering plaats. Steeds meer mensen en dus ook sporters zijn zich ervan bewust dat voeten de basis zijn van het (pijnloos en goed) bewegen.

voeten-mirjam-buis

Zeker de individuele sporters gaan al veel bewuster met schoenen en voeten om. Maar om ook meer bekendheid te krijgen in de teamsport, zal ik behoorlijk aan de weg moeten timmeren. Kennismaking en het geven van informatie, is stap 1.

Het zou mooi zijn als leden van sportverenigingen zoals voetbal-, handbal-, volleybal-, ook de weg zullen vinden naar de praktijk van de sportpedicure.
fitenrelax

www.fitenrelax.nl