Voetzorg voor sporters voor het voetlicht

Inleiding
Sporten is meestal gezond en voldoende bewegen wordt steeds vaker onder onze aandacht gebracht. Helaas gaat dat niet altijd goed en kan sport ook leiden tot diverse vormen van letsel of blessures. Sportblessures zijn het gevolg van sport, waarbij sport gedefinieerd is als een lichamelijke activiteit die spelend wordt uitgevoerd, en waarbij aan de prestatie bijzondere waarde wordt gehecht. In totaal gaat het om meer dan 1.5 miljoen sportblessures per jaar, met een kostenpost (behandeling en ook werkverzuim meegerekend) van meer dan 1.3 miljard Euro per jaar (!). Meer aandacht voor zowel preventie als eenvoudige behandeling lijkt dan ook meer dan noodzakelijk (Bron: Nationaal kompas).

De sportpedicure

De sportpedicure

Veel sportblessures aan de onderste extremiteit
Bijna 75% van alle sportblessures komen voor aan de benen en voeten. Een voetblessure komt in het bijzonder voor bij wandelaars, hardlopers, voetballers en beoefenaars van sporten die veel springen. Belangrijke oorzaken voor het ontstaan van sport blessures aan de voet zijn slechte schoenen, een verkeerde stand van de voeten, voetafwijkingen als platvoeten, holle voeten, te veel inspanning of verkeerd neerkomen. Ook huid- en nagelproblemen komen vaker voor bij sporters. Bijvoorbeeld ingroeiende nagels, blauwe nagels, loslatende nagels, maar ook overmatige eeltvorming en blaren komen veelvuldig voor.

Hier ligt een belangrijke rol voor de (medisch) pedicure: het behandelen van specifieke sport gerelateerde huid- en nagelproblemen ligt direct binnen het competentiegebied van deze professional. Tot op heden is daar weinig aandacht voor geweest en is de medisch pedicure sterk gericht op chronisch zieken met voetproblemen. Nu komt de ‘ gezonde en sportende’ mens met voetklachten naar voren als een belangrijke groep, die veel baat kan hebben van de behandeling van de (medisch) pedicure.

Advisering van de sporter door de sportpedicure.

Advisering van de sporter door de sportpedicure.

Uitgelicht: fasciitis plantaris
De meest voorkomende sportblessure bij wandelaars en hardlopers is fasciitis plantaris. Dit is een vaak zeer pijnlijke aandoening waarbij de aanhechting van de peesplaat onder de voet (plantaire fascie) aan het hielbeen geïrriteerd raakt. Deze blessure ontstaat geleidelijk, en zal in het begin vrij weinig pijn veroorzaken, maar naarmate de blessure langer aanwezig is wordt de pijn erger, en het kan zelfs zo erg worden dat simpelweg staan al ondraagbaar is.
De belangrijkste oorzaak van fasciitis plantaris is overbelasting van de peesplaat onder de voet. Door deze overbelasting wordt te veel trekkracht uitgeoefend op de plek waar de pees aan de hak zit gehecht. Dit komt het meeste voor bij sporters die de voeten belasten door rennen, wandelen, dansen of springen.
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen voor dit probleem:

  • Te korte kuitspieren veroorzaken extra spanning op de peesplaat
  • Voetstandafwijkingen, zoals holle voeten, platvoeten
  • Het verkeerd functioneren van de voet, vooral overpronatie. Dit is het teveel naar binnen kantelen van de voet bij het lopen
  • Slecht schoeisel dat niet genoeg steun geeft aan de voetboog. Vooral het lopen op slippers is daarom af te raden. Ook schoenen met weinig demping kunnen hielspoor veroorzaken. Ook moet de schoen goed kunnen afwikkelen
  • Leeftijd. Bij ouderen wordt het dempende weefsel onder hak dunner en hierdoor kan overbelasting van de peesplaat en hielpijn ontstaan
  • Overgewicht. Vooral bij mensen met type 2 diabetes, die vaker last hebben van overgewicht kan dit voorkomen. Vooral omdat deze mensen sterk gestimuleerd worden om te gaan sporten, terwijl ze dat jaren niet gedaan hebben. Overbelasting kan dan snel ontstaan.

De Sportpedicure
De pedicure die werkzaam is in de sport kan preventief veel betekenen voor sporters: naast huid- en nagelzorg kunnen een goed sportschoenadvies, preventief tapen en eenvoudige adviezen over sportsokken en simpele, doch effectieve preventieve voetoefeningen onderdeel zijn van de behandeling door een gespecialiseerde (sport)pedicure. Daarnaast is multidisciplinaire samenwerking met andere sportzorgprofessionals zeer gewenst.
Kortom: de (medisch) pedicure kan een belangrijke rol spelen bij de voetzorg voor sporters!

Waar vind je een sportpedicure?
Een sportpedicure vind je binnenkort op www.sportzorg.nl. Sportpedicures volgen een gespecialiseerde opleiding en behalen een door het SCAS erkend diploma.scas

Dit geeft de klant de zekerheid van een kwalitatieve goede behandeling. Voor jou als pedicure is het van groot belang te weten of de opleiding sportpedicure die je gaat volgen SCAS geaccrediteerd is.

Margreet van Putten is samen met MSP Opleidingen de initiatiefnemer van de opleiding Sportpedicure in Nederland.

© Copyright MSP Opleidingen, Margreet van Putten, 2016.
Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door genoemde copyrighthouders.