Verwarring over de ‘Sportpedicure’ in Nederland: de feiten

29 april 2016 | Nieuws

In 2016 zijn diverse opleidingsinstituten gestart met het opleiden van sportpedicures op allerlei niveaus (basis pedicure, pedicure plus en medisch pedicure). Helaas is de verwarring over de Sportpedicure in Nederland nu al groot: welke kwaliteit heeft nu welke Sportpedicure? MSP Opleidingen hoopt met onderstaand artikel duidelijkheid te verschaffen.

Op de website www.sportpedicurenet.nl vindt u ook een speciaal ontwikkelde kieswijzer.

Waarom de Opleiding Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport

De sportpedicure lijkt, ook gezien recente publicaties in bv. de Podopost, een goede aanvulling te kunnen zijn voor sporters met voetproblemen. Reden voor MSP Opleidingen om samen met Margreet van Putten, arts en al bijna 50 jaar actief in de basketball wereld, waaronder lid van de medische staf van de Nederlandse Basketballbond, een opleiding tot sportpedicure te starten. Na een intensieve voorbereidingsperiode, waarin overleg is gepleegd met sportartsen, sportpodotherapeut en pedicures die al werkzaam zijn in de sport, is daaruit de huidige opleiding: Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport ontstaan.

sportpedicure-tagline

Nadrukkelijk is gekozen voor de instroom van medisch pedicures, omdat o.a. de gewenste kwaliteitsborging via de SCAS, wat staat voor Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg, van deze gespecialiseerde pedicure een niveau 4 opleiding vraagt.
Uw voordeel is vooral dat u zich op de website www.sportzorg.nl kunt laten registreren nadat u een door het SCAS erkende opleiding heeft gevolgd. Deze website wordt maandelijks door 30.000-40.000 sporters bezocht, die op zoek zijn naar een hulpvraag voor hun probleem. U bent daar dan als sportpedicure / medisch pedicure sport te vinden!

Over de SCAS

De SCAS is in het jaar 2000 opgericht op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid en de Inspectie van de Volksgezondheid naar aanleiding van een incident in de medische begeleiding van topsporters.
De SCAS houdt zich sindsdien bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures, alsmede het onpartijdig vaststellen van de kwaliteit van instellingen, producten en opleidingen voor professionals in de sportgezondheidszorg. Tevens verricht de SCAS alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn (zie www.scascertificering.com).

De SCAS accreditatie

Voor elke nieuwe aanvraag, zo ook voor de Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport wordt een College van Deskundigen (CvD) ingesteld. Dit College bestaat uit een brede groep van ter zake deskundigen. Zo zitten in het CvD voor de sportpedicure / medisch pedicure sport een sportarts, sportfysiotherapeut/podoloog, sportpodotherapeut en vertegenwoordigers vanuit ProVoet en ProCert.
Concreet betekent dit, dat elk onderwijsinstituut een SCAS-accreditatie kan aanvragen, mits men voldoet aan de door het CvD geformuleerde eisen.

scas

MSP Opleidingen heeft als initiatiefnemer van de opleiding Sportpedicure ProVoet en de SCAS bij elkaar gebracht. Reeds in december 2015 heeft MSP Opleidingen deze accreditatie aangevraagd en in maart 2016 heeft het SCAS bericht dat het SCAS op korte termijn ‘voornemens is de opleiding Sportpedicure van MSP Opleidingen te accrediteren’. Inmiddels (16 juni 2016) is de accreditatie een feit.

Daarmee is de opleiding tot Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport van MSP Opleidingen tot op heden de eerste en ook enige opleiding die deze belangrijke stap heeft genomen en u een SCAS geaccrediteerde opleiding Sportpedicure kan aanbieden!

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen

Word sportpedicure en verwerf een plaats in de sportzorgketen. Nieuwe opleiding Sportpedicure – Medisch Pedicure Sport voor SCAS registratie start 23 september 2016 in Leiden en 2 oktober 2016 in Amersfoort.

Samenvatting

De Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport die een diploma behaalt bij MSP Opleidingen heeft een onafhankelijke erkenning en kwaliteitsborging.
Uiteraard levert deze opleiding ook punten op voor ProCert (50 punten).
Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, moet u medisch pedicure zijn (dit is de ingangseis). U gaat beginnen aan een gedegen traject dat 100 studiebelastingsuren omvat, waarvan 5 lesdagen en 1 dag toetsing. In deze dagen en uren krijgt u het nodige huiswerk en wordt u volledig klaargestoomd voor een driedelig examen (theorie, praktijk en projectopdracht). Op alle onderdelen is professionele begeleiding geregeld, is studiemateriaal inclusief filmpjes van praktijklessen, beschikbaar op een digitale leeromgeving.

Graag houden wij u op de hoogte van alle ontwikkelingen op dit nieuwe vakgebied.
U kunt ons bereiken voor vragen en aanmelding op de website: www.sportpedicurenet.nl

Meer informatie

Graag houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit nieuwe vakgebied. Wij hebben daarvoor een speciale website ontwikkeld, uitsluitend gericht op de sportpedicure / medisch pedicure sport: www.sportpedicurenet.nl.
Op de website vindt u ook een speciaal ontwikkelde kieswijzer.

Aanmelden

Op www.sportpedicurenet.nl vindt u informatie hoe u zich kunt aanmelden voor de opleiding Sportpedicure / Medisch Pedicure Sport.
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?
Neem dan contact met ons op: info@mspopleidingen.nl

msp opleidingen