Voeten van sporters verdienen betere zorg

1 februari 2017 | Artikelen

Een artikel speciaal geschreven voor het vakblad Sportgericht door Margreet van Putten en Toos Mennen. Margreet is initiatiefnemer samen met MSP Opleidingen van de opleiding Medisch Pedicure Sport alsmede docent bij de opleiding Medisch Pedicure Sport bij MSP Opleidingen. Toos Mennen is eveneens docent bij deze opleiding.

Inleiding

In vrijwel elke sport waarbij de voeten belast worden, komen voetproblemen zoals blaren, bloedblaren, overmatige eeltvorming (met soms likdoorns en kloven) en diverse nagelproblemen voor. Deze problemen zijn vaak pijnlijk en beperken de sporter in zijn prestatie. Gespecialiseerde voetzorg kan uitkomst bieden.
Iedereen kent wel de beelden van de Nijmeegse Vierdaagse, maar ook van toptennissers met grote blaren of zelfs wonden onder de voeten. Slechts zelden wordt bij deze voetproblemen een arts geraadpleegd, waardoor het niet bekend is hoe vaak dit soort blessures voorkomen en bij welke sporten. Geschat wordt echter dat er drie tot vijf keer zoveel minder ernstige sportletsels aan enkels, voeten en tenen zijn dan de ernstiger letsels waarvoor wel medische hulp wordt ingeroepen. Veel van deze minder ernstige letsels worden behandeld door sportfysiotherapeuten, sportpodotherapeuten en sportpedicures. Deze laatste groep van behandelaars is bij de meeste sporters nog minder bekend. In dit artikel wordt de rol van de sportpedicure/medisch pedicure sport aan de hand van enkele casussen toegelicht.

Lees verder