Voetwond diabetespatiënt vaak niet tijdig behandeld

2 maart 2017 | Nieuws

Veel mensen met diabetes hebben open wonden op hun voet die niet of niet op tijd worden behandeld. Ze zien de wondjes niet snel en voelen ze vaak ook niet goed door een verminderde bloeddoorstroming of beschadigde zenuwen. Betere controle is nodig.
Dat blijkt uit onderzoek van arts Margreet van Putten en podotherapeut Monique Janssen in bijna honderd podotherapiepraktijken.

Van de in totaal 538 patiënten met een hoog risico bleken er 145 deze niet-genezende wonden (ulcus) bij jaarlijkse screening al te hebben. Voor diabetespatiënten zijn deze wonden gevaarlijk, omdat ze zonder behandeling gaan ontsteken en uiteindelijk kunnen leiden tot amputatie.

Van de 145 patiënten had de meerderheid – 81 – echter nog geen behandeling. Zij liepen gemiddeld al drie weken rond met de open wonden terwijl ze volgens de richtlijn binnen twee weken al moesten worden gezien. “Wij schrokken van de situatie”, zegt Janssen woensdag.

De andere 64 patiënten waren wel onder behandeling voor hun wonden, maar kregen die niet altijd van de juiste zorgverlener zoals een huisarts of podotherapeut. Zij kregen thuiszorg of gingen naar een pedicure, zo blijkt.

Volgens Janssen moeten mensen met diabetes hun voeten vaker zelf onderzoeken en bij open wondjes aan de bel trekken. Ook moet de voorlichting beter.

Bron: nu.nl 1 maart 2017

Nadere toelichting

Wij, de onderzoekers van bovenstaand onderzoek, hebben begrepen, dat er onder pedicures onrust is ontstaan over het nieuwsitem dat zowel op MedischContact.nl als op nu.nl is geplaatst. Dit betreurt ons zeer. Bij deze willen wij een korte toelichting geven op ons onderzoek, dat binnenkort aan de vakbladen van alle voetprofessionals aangeboden zal worden.
1. De gang van zaken is als volgt geweest:
Wij hebben ons wetenschappelijk opgestelde artikel aangeboden ter publicatie aan Medisch Contact. Dat is geweigerd, omdat dit onvoldoende past bij de doelgroep van MC. Wel wilde men een nieuwsitem plaatsen in hun dagelijkse nieuwsbrief. Een voorzet daartoe hebben wij in eerste instantie afgekeurd, na correctie en telefonisch contact is het u bekende stukje geplaatst. Vervolgens heeft nu.nl dit overgenomen.
Helaas is zo’n nieuwsitem een zeer korte en incomplete samenvatting van een heel uitgebreid onderzoek.

2. De inhoud van het uitgevoerde onderzoek:
In 2015 zijn alle patiënten met diabetes bekend in de 96 praktijken van Rondom Podotherapeuten onderzocht op voetproblemen en is de Sims classificatie en het bijpassende Zorgprofiel bepaald. Daarbij viel op, dat er veel niet eerder bekende ulcera ontdekt werden. Dit was reden om in 2016 uit te zoeken wat daar de reden van zou kunnen zijn.

Concreet:

Van de 4142 mensen met diabetes en zorgprofiel 2 t/m 4 werden 538 mensen in Sims 3 Zorgprofiel 4 ingedeeld. Van deze mensen hadden 145 diabetes patiënten een ulcus. Door status onderzoek en vragen stellen aan deze patiënten is achterhaald dat 64 van deze 145 mensen adequaat behandeld werden (2e lijns voetenteam, diabetespodotherapeut of (wond)specialist in het ziekenhuis) of werden behandeld door een niet-gekwalificeerde wondbehandelaar zijnde een pedicure of mensen van de thuiszorg. De andere 81 patiënten werden in het geheel niet behandeld.
In het artikel wordt wel uitgelegd, dat mensen voetzorg verward kunnen hebben met wondzorg. Slechts 6% van alle diabetes patiënten onder behandeling van de pedicure bleek geen adequate wondzorg te krijgen.

Het doel van het artikel is de noodzaak van de jaarlijkse voetonderzoek te benadrukken. De vertraging van wondbehandeling, deels door schuld van de patiënt zelf (patientdelay) en deels door het niet adequaat handelen van professionals (professionaldelay) is een 2e punt van aandacht. Als 3e doel is de noodzaak van patiënt educatie nogmaals benadrukt. Vooral omdat uit ons onderzoekt bleek, dat nog steeds veel mensen met een ulcus geen idee hadden dat dit schadelijk zou kunnen zijn.
Samenvattend: wij betreuren de onrust die is ontstaan, door een kort en onvolledig nieuwsbericht, wat onvoldoende de werkelijke inhoud van het onderzoek heeft weergegeven. Naar onze mening is de constatering, dat de (medisch) pedicure een niet gekwalificeerde behandelaar van wonden is een terechte opmerking. Echter wel in het perspectief dat pedicures een belangrijke rol spelen in de voetzorg voor mensen met diabetes. Ook de signalerende rol van pedicures is belangrijk en wordt in de meerderheid der gevallen uitstekend ingevuld en gecommuniceerd. Dit staat wel in het volledige artikel, maar niet in het nieuwsbericht op internet.

Monique Janssen, diabetespodotherapeut Rondom Podotherapie
Margreet van Putten, arts/onderzoeker